Стратегия за развитие на Трета природоматематическа гимназия "Акад. Методий Попов" 2021 - 2025 година

 

 

План за действие на стратегията за развитие на Трета природоматематическа гимназия "Акад. Методий Попов" за учебната 2022/2023 година

 

Финансов план за изпълнение на стратегията

 


 

План за действие на стратегията за развитие на Трета природоматематическа гимназия "Акад. Методий Попов" за учебната 2021/2022 година

 

Финансов план за изпълнение на стратегията


Отчет за изпълнението на стратегията за развитие на Трета природоматематическа гимназия "Акад. Методий Попов" - Варна за периода 2016 - 2020 година

 

Стратегия за развитие на Трета природоматематичекса гимназия "Акад. Методий Попов"

септември 2016 - септември 2020 година

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg