Стипендии

 

Заповед на директора относно условията и реда за получаване на стипендии от учениците в Трета ПМГ "Акад. Методий Попов" за втория срок на учебната 2023-2024 година

 

ЗАЯВЛЕНИЯ - ДЕКЛАРАЦИИ

Заявления - декларации може да получавате от счетоводството или да ги изтеглите от сайта.

  Заявление-декларация за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати /Приложение 1/

  Заявление-декларация за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати /Приложение 1/ (.docx формат)

  Заявление-декларация за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование /Приложение 2/

Заявление-декларация за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование /Приложение 2/ (.docx формат)

 Заявление - декларация за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания /Приложение 3/

 Заявление - декларация за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания /Приложение 3/ (.docx формат)

 Заявление - декларация за кандидатстване за месечна стипендия за ученици без родител / родител /Приложение 4/

Заявление - декларация за кандидатстване за месечна стипендия за ученици без родител / родители /Приложение 4/ (.docx формат)

 Заявление - декларация за кандидатстване за еднократна стипенди /Приложение 5/

 Заявление - декларация за кандидатстване за еднократна стипендия /Приложение 5/ (.docx формат)

 

 

Комисия по стипендиите

 

 

 

 

 

 

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg