Стипендии

 

Заповед на директора относно условията и реда за получаване на стипендии от учениците в Трета ПМГ "Акад. Методий Попов"

ЗАЯВЛЕНИЯ - ДЕКЛАРАЦИИ

Заявления - декларации може да получавате от счетоводството или да ги изтеглите от сайта.

  Заявление-декларация за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати

  Заявление-декларация за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати (.docx формат)

  Заявление-декларация за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование

Заявление-декларация за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование (.docx формат)

 Заявление - декларация за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания

 Заявление - декларация за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания (.docx формат)

 Заявление - декларация за кандидатстване за месечна стипендия за ученици без родител / родители

Заявление - декларация за кандидатстване за месечна стипендия за ученици без родител / родители (.docx формат)

 Заявление - декларация за кандидатстване за еднократна стипендия

 Заявление - декларация за кандидатстване за еднократна стипендия (.docx формат)

 

 

Комисия по стипендиите

 

 

 

 

 

 

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg