Седмична програма IX клас за I срок на 2021/2022 г.

 

IХ а клас

IХ б клас

IХ в клас

IХ г клас

IХ д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Математика

Биология и ЗО

---

Математика

Физическо възпитание и спорт

2

Физическо възпитание и спорт

Химия и ООС

Биология и ЗО

Математика (ИУЧ)

Математика

3

История и цивилизации

Математика

Физика и астрономия

Биология и ЗО

Химия и ООС

4

История и цивилизации

Български език и литература

Математика

Немски език

Биология и ЗО

5

Немски език

Философия

История и цивилизации

Английски език

Биология и ЗО

6

Биология и ЗО

Немски език

История и цивилизации

Английски език

Английски език

7

---

----

Философия

----

Английски език

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

0

 

 

 

 

 

1

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Химия и ООС

История и цивилизации

Физика и астрономия

2

Английски език

Английски език

География и икономика

История и цивилизации

Английски език

3

Физическо възпитание и спорт

Математика (ИУЧ)

Български език и литература

Физика и астрономия

История и цивилизации

4

Математика (ИУЧ)

Немски език

Български език и литература

География и икономика

История и цивилизации

5

Физика и астрономия

История и цивилизации

Математика (ИУЧ)

Български език и литература

География и икономика

6

География и икономика

История и цивилизации

Биология и ЗО

Български език и литература

Математика (ИУЧ)

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

Математика

Физика и астрономия

---

Математика

Биология и ЗО

2

Английски език

Математика

Английски език

Математика (ИУЧ)

Български език и литература

3

Философия

Немски език

Математика

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

4

История и цивилизации

Немски език

Химия и ООС

Биология и ЗО

Математика

5

Биология и ЗО

История и цивилизации

Физическо възпитание и спорт

Химия и ООС

Немски език

6

Химия и ООС

Биология и ЗО

Френски език

Английски език

История и цивилизации

7

---

Английски език

Френски език

История и цивилизации

---

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

Информационни технологии

Биология и ЗО

Математика (ИУЧ)

Математика

Физика и астрономия

2

География и икономика

Изобразително изкуство

Физика и астрономия

Информационни технологии

Математика (ИУЧ)

3

Английски език

Математика (ИУЧ)

Информационни технологии

Физика и астрономия

Български език и литература

4

Математика (ИУЧ)

Химия и ООС

Български език и литература

История и цивилизации

Изобразително изкуство

5

Български език и литература

Информационни технологии

Изобразително изкуство

Химия и ООС

История и цивилизации

6

Изобразително изкуство

География и икономика

История и цивилизации

Английски език

Информационни технологии

7

Химия и ООС

----

История и цивилизации

Изобразително изкуство

Философия

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

Математика

География и икономика

Биология и ЗО

Физическо възпитание и спорт

Немски език

2

Биология и ЗО

Математика

География и икономика

Немски език

Химия и ООС

3

Немски език

Физика и астрономия

Физическо възпитание и спорт

География и икономика

Математика

4

История и цивилизации

Физическо възпитание и спорт

Математика

Биология и ЗО

География и икономика

5

Физика и астрономия

История и цивилизации

Английски език

Български език и литература

Английски език

6

Български език и литература

Български език и литература

Френски език

Философия

Физическо възпитание и спорт

7

Български език и литература

Български език и литература

Френски език

---

---

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg