Седмична програма IX клас за II срок на 2020/2021 г.

 

IХ а клас

IХ б клас

IХ в клас

IХ г клас

IХ д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Български език и литература

Физика и астрономия

Френски език

Информац. технол. - 1 гр.

Информац. технол. - 1 гр.

2

Български език и литература (ИУЧ)

Математика

История и цивилизации

Физика и астрономия

Математика

3

Физика и астрономия

Български език и литература

Биология и ЗО

История и цивилизации

Математика

4

Биология и ЗО

Български език и литература (ИУЧ)

Физика и астрономия

История и цивилизации

Физическо възпитание и спорт

5

Математика

Английски език

История и цивилизации

Биология и ЗО

Немски език

6

География и икономика

Биология и ЗО

Български език и литература

Математика

История и цивилизации

7

Философия

Биология и ЗО

Български език и литература (ИУЧ)

----

История и цивилизации

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Английски език

-----

Биология и ЗО

Философия

Химия и ООС

2

Английски език

Немски език

История и цивилизации

Биология и ЗО

Физика и астрономия

3

Немски език

Информационни технологии

Английски език

Химия и ООС

Физика и астрономия

4

Физическо възпитание и спорт

Философия

Математика

Физика и астрономия

Български език и литература

5

Математика

Физика и астрономия

Философия

Български език и литература

Биология и ЗО

6

Биология и ЗО

Математика

Физика и астрономия

Български език и литература (ИУЧ)

Музика

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

География и икономика

Български език и литература

Математика

Информац. технол. - 2 гр.

Информац. технол. - 2 гр.

2

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

География и икономика

Физическо възпитание и спорт

Математика

3

Музика

География и икономика

Английски език

Математика

История и цивилизации

4

История и цивилизации

Математика

Български език и литература

Биология и ЗО

Математика (ИУЧ)

5

Немски език

Биология и ЗО

Български език и литература

География и икономика

Английски език

6

Физика и астрономия

Физическо възпитание и спорт

Химия и ООС

История и цивилизации

Английски език

7

Химия и ООС

История и цивилизации

Френски език

Английски език

-----

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

-----

Физика и астрономия

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

Физика и астрономия

2

Английски език

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

Музика

Български език и литература

3

Математика

Музика

Физика и астрономия

Английски език

Български език и литература

4

История и цивилизации

Химия и ООС

Музика

Немски език

География и икономика

5

Биология и ЗО

История и цивилизации

Химия и ООС

Български език и литература

Философия

6

Физика и астрономия

История и цивилизации

Биология и ЗО

Български език и литература

Немски език

7

История и цивилизации

Немски език

----

Химия и ООС

Биология и ЗО

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

Информационни технологии

История и цивилизации

Френски език

Английски език

Химия и ООС

2

История и цивилизации

География и икономика

Френски език

Английски език

Физическо възпитание и спорт

3

Химия и ООС

Немски език

Физическо възпитание и спорт

Математика

История и цивилизации

4

Английски език

Немски език

Математика

Физическо възпитание и спорт

География и икономика

5

Български език и литература

Английски език

Информационни технологии

География и икономика

Биология и ЗО

6

Български език и литература

Химия и ООС

География и икономика

Немски език

Английски език

7

----

-----

----

Физика и астрономия

Английски език

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg