Седмична програма IX клас за II срок на 2023/2024 г.

 

IХ а клас

IХ б клас

IХ в клас

IХ г клас

IХ д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

0

 

---

 

 

 

1

Физика и астрономия

География и икономика

Математика

Английски език

Английски език

2

История и цивилизации

Математика

Френски език

Английски език

Английски език

3

Химия и ООС

Биология и ЗО

Физика и астрономия

География и икономика

Български език и литература

4

Математика

Философия

Биология и ЗО

История и цивилизации

Български език и литература

5

Математика (ИУЧ)

История и цивилизации

Френски език

Български език и литература

Биология и ЗО

6

Английски език

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

Български език и литература

Физика и астрономия

7

Английски език

Физика и астрономия

Математика (ИУЧ)

Биология и ЗО

---

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

0

 

 

 

 

 

1

Български език и литература

Немски език

Химия и ООС

Физика и астрономия

Математика

2

Английски език

Български език и литература

Философия

Физика и астрономия

Немски език

3

География и икономика

История и цивилизации

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Математика (ИУЧ)

4

Математика

Химия и ООС

Английски език

Химия и ООС

Английски език

5

Химия и ООС

Английски език

Математика

Биология и ЗО

История и цивилизации

6

Биология и ЗО

Математика (ИУЧ)

Български език и литература

История и цивилизации

Химия и ООС

7

---

---

---

---

---

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

0

 

 

 

 

 

1

Математика

Физика и астрономия

Български език и литература

Математика

Информационни технологии

2

Информационни технологии

Математика

Български език и литература

Математика

Физика и астрономия

3

Физика и астрономия

Български език и литература

Химия и ООС

Информационни технологии

История и цивилизации

4

Биология и ЗО

Български език и литература

Информационни технологии

Немски език

Философия

5

Философия

Информационни технологии

История и цивилизации

Химия и ООС

Биология и ЗО

6

Немски език

История и цивилизации

Физика и астрономия

Английски език

География и икономика

7

История и цивилизации

---

---

---

Физическо възпитание и спорт

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

0

 

 

 

 

 

1

Български език и литература

Немски език

Физика и астрономия

Физика и астрономия

Математика

2

Български език и литература

Немски език

Математика

Математика

Английски език

3

Физика и астрономия

Химия и ООС

Френски език

Математика (ИУЧ)

Музика

4

Музика

Физическо възпитание и спорт

Френски език

Биология и ЗО

Химия и ООС

5

Физическо възпитание и спорт

Музика

География и икономика

Английски език

Немски език

6

Немски език

Физика и астрономия

Биология и ЗО

Музика

История и цивилизации

7

---

История и цивилизации

Музика

Немски език

---

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

0

 

 

---

 

 

1

Английски език

---

Английски език

История и цивилизации

Биология и ЗО

2

География и икономика

Английски език

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

Математика

3

История и цивилизации

Математика

Биология и ЗО

Български език и литература

География и икономика

4

История и цивилизации

Биология и ЗО

География и икономика

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

5

Физическо възпитание и спорт

Биология и ЗО

История и цивилизации

География и икономика

Физика и астрономия

6

Биология и ЗО

География и икономика

История и цивилизации

Философия

Физическо възпитание и спорт

7

---

Немски език

---

---

История и цивилизации

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg