Седмична програма IX клас за I срок на 2023/2024 г.

 

IХ а клас

IХ б клас

IХ в клас

IХ г клас

IХ д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Математика

География и икономика

Френски език

Български език и литература

Английски език

2

Математика (ИУЧ)

Философия

Френски език

Български език и литература

Английски език

3

Химия и ООС

Математика

Биология и ЗО

География и икономика

Български език и литература

4

История и цивилизации

Математика (ИУЧ)

Физика и астрономия

Английски език

Български език и литература

5

Физика и астрономия

История и цивилизации

Математика

Английски език

Биология и ЗО

6

Английски език

Биология и ЗО

Математика (ИУЧ)

История и цивилизации

Физика и астрономия

7

Английски език

Физика и астрономия

История и цивилизации

Биология и ЗО

---

8

 

 

 

 

 

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Английски език

Български език и литература

Химия и ООС

Математика

Немски език

2

Български език и литература

Английски език

Химия и ООС

Немски език

Математика

3

География и икономика

История и цивилизации

Физическо възпитание и спорт

Биология и ЗО

Математика (ИУЧ)

4

Математика

Химия и ООС

Английски език

Химия и ООС

Биология и ЗО

5

Химия и ООС

Биология и ЗО

Математика

Химия и ООС

История и цивилизации

6

Биология и ЗО

Математика

Български език и литература

История и цивилизации

Химия и ООС

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

8

 

 

 

 

 

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

Математика (ИУЧ)

---

Български език и литература

Математика

Информационни технологии

2

Информационни технологии

Математика (ИУЧ)

Български език и литература

Математика (ИУЧ)

Химия и ООС

3

Биология и ЗО

Български език и литература

Философия

Информационни технологии

История и цивилизации

4

Немски език

Български език и литература

Информационни технологии

Английски език

Философия

5

Философия

Информационни технологии

История и цивилизации

Физическо възпитание и спорт

Английски език

6

Химия и ООС

История и цивилизации

Физика и астрономия

Физика и астрономия

География и икономика

7

История и цивилизации

Химия и ООС

---

---

Физическо възпитание и спорт

8

 

 

 

 

 

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

Български език и литература

Немски език

Математика (ИУЧ)

Химия и ООС

---

2

Български език и литература

Немски език

Химия и ООС

Математика

Математика

3

Изобразително изкуство

Химия и ООС

Биология и ЗО

Математика (ИУЧ)

Английски език

4

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

Френски език

Английски език

Химия и ООС

5

Физика и астрономия

Физическо възпитание и спорт

Френски език

Немски език

Изобразително изкуство

6

Немски език

Физика и астрономия

География и икономика

Изобразително изкуство

История и цивилизации

7

---

История и цивилизации

Изобразително изкуство

Физика и астрономия

Немски език

8

 

 

 

 

 

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

География и икономика

Немски език

Английски език

История и цивилизации

Български език и литература

2

Английски език

Немски език

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

Математика

3

История и цивилизации

Английски език

География и икономика

Български език и литература

Математика (ИУЧ)

4

История и цивилизации

Физическо възпитание и спорт

Математика

Физическо възпитание и спорт

География и икономика

5

Физическо възпитание и спорт

Математика

История и цивилизации

География и икономика

Физика и астрономия

6

Математика

География и икономика

История и цивилизации

Философия

Физическо възпитание и спорт

7

---

---

---

---

История и цивилизации

8

 

 

 

 

 

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg