Седмична програма VIII клас за II срок на 2022/2023 г.

 

VIII а клас

VIII б клас

VIII в клас

VIII г клас

VIII д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

----

Български език и литература

Френски език

Математика

Английски език

2

Английски език

Български език и литература

Френски език

Информатика

Математика

3

Английски език

Информатика

Френски език

Български език и литература

Английски език

4

Английски език

Немски език

Български език и литература

Английски език

Английски език

5

Български език и литература

Немски език

Френски език

Английски език

Информатика

6

Информатика

Немски език

Математика

Английски език

Български език и литература

7

Философия

Математика

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Български език и литература

8

 

 

 

 

 

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Математика

Български език и литература

Информатика

Английски език

Информационни технологии

2

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Информационни технологии

Английски език

Английски език

3

Английски език

Информационни технологии

Френски език

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

4

Английски език

Немски език

Френски език

Информационни технологии

Английски език

5

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Английски език

6

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Английски език

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

8

 

 

 

 

 

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

Английски език

Немски език

Френски език

---

Български език и литература

2

Английски език

Немски език

Френски език

Български език и литература

Информатика

3

Математика

Немски език

Български език и литература

Информатика

Математика

4

Физическо възпитание и спорт

Немски език

Френски език

Математика

Английски език

5

Английски език

Информатика

Френски език

Английски език

Английски език

6

Английски език

Философия

Информатика

Английски език

Английски език

7

Информатика

---

---

Английски език

---

8

 

 

 

 

 

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

Български език и литература

Немски език

Френски език

Английски език

Математика

2

Български език и литература

Немски език

Френски език

Английски език

Английски език

3

Изобразително изкуство

Немски език

Френски език

Английски език

Английски език

4

Английски език

Български език и литература

Математика

Философия

Изобразително изкуство

5

Английски език

Изобразително изкуство

Български език и литература

Математика

Английски език

6

Английски език

Математика

Български език и литература

Изобразително изкуство

Английски език

7

---

----

Изобразително изкуство

---

Български език и литература

8

 

 

 

 

 

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Математика

Английски език

Английски език

2

Английски език

Математика

Философия

Английски език

Английски език

3

Математика

Немски език

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Философия

4

Информационни технологии

Немски език

Френски език

Физическо възпитание и спорт

Английски език

5

Физическо възпитание и спорт

Немски език

Френски език

Английски език

Английски език

6

Английски език

Немски език

Френски език

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

7

Английски език

Немски език

---

Български език и литература

---

8

 

 

 

 

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg