Седмична програма VIII клас за I срок на 2023/2024 г.

 

VIII а клас

VIII б клас

VIII в клас

VIII г клас

VIII д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Математика

Български език и литература

---

Философия

Информатика

2

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Математика

Информатика

Математика

3

Физическо възпитание и спорт

Немски език

Информатика

Математика

Английски език

4

Английски език

Информатика

Френски език

Английски език

Физическо възпитание и спорт

5

Информатика

Немски език

Френски език

Английски език

Английски език

6

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Английски език

7

Английски език

Математика

Френски език

---

Английски език

8

 

 

 

 

 

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Музика

Математика

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Математика

2

Математика

Философия

Български език и литература

Музика

Английски език

3

Философия

Немски език

Музика

Английски език

Английски език

4

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Философия

5

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Английски език

6

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Английски език

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

8

 

 

 

 

 

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

---

Български език и литература

Математика

Английски език

Английски език

2

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Философия

Математика

Английски език

3

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Английски език

Английски език

4

Английски език

Немски език

Български език и литература

Английски език

Физическо възпитание и спорт

5

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Български език и литература

6

Английски език

Немски език

Френски език

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

7

Български език и литература

---

Френски език

---

---

8

 

 

 

 

 

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

Математика

Немски език

Френски език

Английски език

Информатика

2

Български език и литература

Немски език

Информатика

Английски език

Математика

3

Български език и литература

Информатика

Френски език

Английски език

Английски език

4

Информатика

Немски език

Френски език

Български език и литература

Музика

5

Английски език

Немски език

Френски език

Информатика

Английски език

6

Английски език

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Математика

Английски език

7

Английски език

Музика

Математика

Български език и литература

Английски език

8

 

 

 

 

 

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

---

---

Френски език

Английски език

Български език и литература

2

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Български език и литература

3

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Информационни технологии

4

Английски език

Немски език

Френски език

Информационни технологии

Английски език

5

Английски език

Немски език

Информационни технологии

Английски език

Английски език

6

Английски език

Информационни технологии

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Английски език

7

Информационни технологии

Математика

---

Български език и литература

---

8

 

 

 

 

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg