Седмична програма XII клас за I срок на 2023/2024 г.

 

ХII а клас

ХII б клас

ХII в клас

ХII г клас

ХII д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

---

Български език и литература

Биология и ЗО – М 2

Немски език

Химия и ООС – М 3

2

Немски език

Български език и литература

Биология и ЗО – М 3

Английски език – М 3

Химия и ООС – М 3

3

Български език и литература

Биология и ЗО – М 2

Химия и ООС – М 3

Английски език – М 1

Немски език

4

Български език и литература

Биология и ЗО – М 3

Химия и ООС – М 3

География и икономика – ИМ

Физическо възпитание и спорт

5

Математика

Немски език – ООП

Български език и литература

География и икономика – ИМ

Английски език – М 3

6

Биология и ЗО – М 2

Немски език – ООП

Български език и литература

Математика

Английски език – М 1

7

Биология и ЗО – М 3

Математика

---

---

---

8

 

 

 

 

 

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Английски език – М 3

Химия и ООС – М 3

Биология и ЗО – М 4

География и икономика – М 5

Български език и литература

2

Английски език – М 1

Химия и ООС – М 3

Биология и ЗО – М 4

География и икономика – М 5

Български език и литература

3

Химия и ООС – М 3

Биология и ЗО – М 4

Математика

Български език и литература

Английски език – М 2

4

Химия и ООС – М 3

Биология и ЗО – М 4

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Математика

5

Биология и ЗО – М 4

Физическо възпитание и спорт

Френски език – ООП

Информационни технол. – М 3

Химия и ООС – М 3

6

Биология и ЗО – М 4

Математика

Френски език – ООП

Информационни технол. – М 3

Химия и ООС – М 3

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

8

 

 

 

 

 

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

Немски език

Гражданско образование

---

География и икономика – М 6

Химия и ООС – ИМ

2

Английски език – ООП

Немски език – ИМ

Биология и ЗО – ИМ

География и икономика – М 6

Химия и ООС – ИМ

3

Английски език – ООП

Английски език

Биология и ЗО – ИМ

Физическо възпитание и спорт

Немски език

4

Биология и ЗО – ИМ

Български език и литература

Английски език

Английски език – ООП

Биология и ЗО – М 2

5

Биология и ЗО – ИМ

Български език и литература (ИУЧ)

Химия и ООС – М 3

Английски език – ООП

Биология и ЗО – М 3

6

Физическо възпитание и спорт

Биология и ЗО – ИМ

Химия и ООС – М 3

Информационни технол. – М 4

Английски език – ООП

7

Гражданско образование

---

Френски език – ИМ

Информационни технол. – М 4

Английски език – ООП

8

 

 

 

 

 

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

Химия и ООС – М 3

Математика (ИУЧ)

Френски език – М 3

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

2

Химия и ООС – М 3

Физическо възпитание и спорт

Френски език – М 4

Математика (ИУЧ)

Български език и литература (ИУЧ)

3

Физическо възпитание и спорт

Немски език – М 1

Математика (ИУЧ)

Български език и литература

Химия и ООС – ИМ

4

Английски език – М 4

Немски език – М 2

Английски език

Български език и литература (ИУЧ)

Математика (ИУЧ)

5

Математика (ИУЧ)

Химия и ООС – М 3

Български език и литература

География и икономика – ИМ

Биология и ЗО – М 4

6

Биология и ЗО – ИМ

Химия и ООС – М 3

Български език и литература (ИУЧ)

Английски език – М 2

Биология и ЗО – М 4

7

---

---

Биология и ЗО – ИМ

Английски език – М 4

---

8

 

 

 

 

 

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

Български език и литература

Химия и ООС – ИМ

Френски език – М 1

Информационни технол. – ИМ

Биология и ЗО – ИМ

2

Български език и литература (ИУЧ)

Химия и ООС – ИМ

Френски език – М 2

Информационни технол. – ИМ

Биология и ЗО – ИМ

3

Химия и ООС – ИМ

Немски език – М 3

Физическо възпитание и спорт

Английски език – ИМ

Физическо възпитание и спорт

4

Химия и ООС – ИМ

Немски език – М 4

Математика

Гражданско образование

Английски език – М 4

5

Математика

Английски език

Химия и ООС – ИМ

Немски език

Английски език – ИМ

6

Английски език – М 2

Биология и ЗО – ИМ

Химия и ООС – ИМ

Математика

Гражданско образование

7

Английски език – ИМ

Биология и ЗО – ИМ

Гражданско образование

---

Математика

8

 

 

 

 

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg