Седмична програма XII клас за II срок на 2020/2021 г.

 

ХII а клас

ХII б клас

ХII в клас

ХII г клас

ХII д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Информационни технологии – ЗИП

Английски език

Български език и литература ПП

Руски език/Немски език

Свят и личност

2

Руски език/Немски език

Свят и личност

Български език и литература ПП

Математика ПП

Физическо възпитание и спорт

3

Химия и ООС ПП

Информационни технологии - ЗИП

Френски език ПП

Математика ПП

Немски език

4

Химия и ООС ПП

Биология и ЗО ПП

Френски език ПП

Български език и литература ПП

Математика ПП

5

История и цивилизация

Биология и ЗО ПП

Свят и личност

Български език и литература ПП

Математика ПП

6

Биология и ЗО ПП

Немски език ПП

Химия и ООС ПП

География и икономика ПП

Български език и литература ПП

7

Биология и ЗО ПП

Немски език ПП

Химия и ООС ПП

География и икономика ПП

Български език и литература ПП

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Английски език  ПП

Математика

История и цивилизация

Свят и личност

Химия и ООС ПП

2

История и цивилизация

Физическо възпитание и спорт

Свят и личност

Английски език  ПП

Химия и ООС ПП

3

Български език и литература ПП

Свят и личност

Физика и астрономия

История и цивилизация

Математика ПП

4

Свят и личност

Български език и литература ПП

Математика

Физика и астрономия - ЗИП

Английски език  ПП

5

Математика

Физика и астрономия

Биология и ЗО ПП

Български език и литература ПП

История и цивилизация

6

Физика и астрономия

История и цивилизация

Биология и ЗО ПП

Математика ПП

Български език и литература ПП

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

Физическо възпитание и спорт

Немски език ПП

Химия и ООС ПП

Български език и литература ПП

Английски език  ПП

2

Свят и личност

Български език и литература ПП

Химия и ООС ПП

Руски език/Немски език

Английски език  ПП

3

Руски език/Немски език

Биология и ЗО ПП

Физическо възпитание и спорт

Информационни технологии - ЗИП

Български език и литература ПП

4

Математика

Биология и ЗО ПП

Български език и литература ПП

Физическо възпитание и спорт

Химия и ООС ПП

5

Български език и литература ПП

Математика

Информационни технологии - ЗИП

География и икономика ПП

Химия и ООС ПП

6

Английски език  ПП

Химия и ООС ПП

Математика

География и икономика ПП

Информационни технологии - ЗИП

7

----

Химия и ООС ПП

Английски език

----

----

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

Български език и литература ПП

Химия и ООС ПП

Френски език ПП

История и цивилизация

Математика ПП

2

Български език и литература ПП

Химия и ООС ПП

Френски език ПП

Физика и астрономия

Математика ПП

3

Английски език  ПП

Български език и литература ПП

Биология и ЗО ПП

География и икономика ПП

Физика и астрономия

4

Английски език  ПП

Български език и литература ПП

Биология и ЗО ПП

География и икономика ПП

Физическо възпитание и спорт

5

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Български език и литература ПП

Физика и астрономия - ЗИП

Немски език

6

Биология и ЗО ПП

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизация

Английски език  ПП

Свят и личност

7

Биология и ЗО ПП

----

----

Английски език  ПП

Физика и астрономия - ЗИП

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

Биология и ЗО ПП

Немски език ПП

Английски език

Физическо възпитание и спорт

География и икономика

2

Биология и ЗО ПП

Немски език ПП

География и икономика

Английски език  ПП

Химия и ООС ПП

3

География и икономика

История и цивилизация

Биология и ЗО ПП

Английски език  ПП

Химия и ООС ПП

4

Химия и ООС ПП

География и икономика

Биология и ЗО ПП

Математика ПП

Английски език  ПП

5

Химия и ООС ПП

Биология и ЗО ПП

Физическо възпитание и спорт

Свят и личност

Английски език  ПП

6

Английски език  ПП

Биология и ЗО ПП

Френски език ПП

Физика и астрономия - ЗИП

История и цивилизация

7

----

----

----

----

----

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg