Седмична програма XI клас за II срок на 2022/2023 г.

 

 

ХI а клас

ХI б клас

ХI в клас

ХI г клас

ХI д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Английски език – М 1

----

Български ез. и литература

География и икономика – М3

Химия и ООС – М2

2

Английски език – М 3

Физическо възпитание и спорт

Български ез. и литература

География и икономика – М3

Химия и ООС – М2

3

Български ез. и литература

Биология и ЗО – М2

Химия и ООС – М2

Английски език – М 1

Биология и ЗО – М2

4

Български ез. и литература

Биология и ЗО – М2

Химия и ООС – М2

Информационни технол. – М2

Биология и ЗО – М2

5

Биология и ЗО – М2

Гражданско образование

Френски език – М3

Информационни технол. – М2

Български ез. и литература

6

Биология и ЗО – М2

Химия и ООС – М2

Френски език – М4

Физическо възпитание и спорт

Български ез. и литература

7

Гражданско образование

Химия и ООС – М2

Биология и ЗО – ИМ

----

---

8

 

 

 

 

 

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Химия и ООС – М2

Английски език

Френски език – ИМ

Немски език

Математика

2

Немски език

Математика

Химия и ООС – М2

Английски език – М 3

Физическо възпитание и спорт

3

Математика

Български ез. и литература

Биология и ЗО – М2

Английски език – М 4

Химия и ООС – М2

4

Химия и ООС – М2

Български ез. и литература

Биология и ЗО – М2

Математика

Немски език

5

Биология и ЗО – М2

Немски език – ООП

Математика

Български ез. и литература

Английски език – М 1

6

Биология и ЗО – М2

Немски език – ООП

Физическо възпитание и спорт

Български ез. и литература

Английски език – М 3

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

8

 

 

 

 

 

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

Български ез. и литература

Немски език – М1

---

География и икономика – М4

Английски език – ООП

2

Български език и литература (ИУЧ)

Немски език – М2

Математика

География и икономика – М4

Английски език – ООП

3

Английски език – ООП

Химия и ООС – М2

Биология и ЗО – М2

Физическо възпитание и спорт

Български ез. и литература

4

Английски език – ООП

Химия и ООС – М2

Биология и ЗО – М2

Информационни технол. – М2

Български език и литература (ИУЧ)

5

Физическо възпитание и спорт

Биология и ЗО – М2

Химия и ООС – М2

Информационни технол. – М2

Математика

6

Химия и ООС – М2

Биология и ЗО – М2

Български ез. и литература

Английски език – ООП

Физическо възпитание и спорт

7

Химия и ООС – М2

---

Български език и литература (ИУЧ)

Английски език – ООП

----

8

 

 

 

 

 

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

Физическо възпитание и спорт

Български ез. и литература

Английски език

География и икономика – ИМ

Химия и ООС – М2

2

Математика

Български език и литература (ИУЧ)

Френски език – ООП

География и икономика – ИМ

Химия и ООС – ИМ

3

Английски език – М 2

Биология и ЗО – ИМ

Френски език – ООП

Математика

Гражданско образование

4

Химия и ООС – ИМ

Немски език – М3

Биология и ЗО – ИМ

Информационни технол. – ИМ

Английски език – М 2

5

Химия и ООС – ИМ

Немски език – М4

Биология и ЗО – ИМ

Информационни технол. – ИМ

Английски език – М 4

6

Биология и ЗО – ИМ

Математика

Химия и ООС – ИМ

Английски език – М 2

Биология и ЗО – М2

7

---

Физическо възпитание и спорт

Химия и ООС – ИМ

Английски език – ИМ 

Биология и ЗО – М2

8

 

 

 

 

 

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

Английски език – М 4

Математика (ИУЧ)

Гражданско образование

Български ез. и литература

Биология и ЗО – ИМ

2

Математика (ИУЧ)

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература (ИУЧ)

Биология и ЗО – ИМ

3

Английски език – ИМ 

Немски език – ИМ

Френски език – М1

Гражданско образование

Математика (ИУЧ)

4

Биология и ЗО – ИМ

Химия и ООС – ИМ

Френски език – М2

Математика (ИУЧ)

Немски език

5

Биология и ЗО – ИМ

Химия и ООС – ИМ

Английски език

Немски език

Английски език – ИМ 

6

Немски език

Биология и ЗО – ИМ

Математика (ИУЧ)

География и икономика – ИМ

Химия и ООС – ИМ

7

---

Биология и ЗО – ИМ

---

---

Химия и ООС – ИМ

8

 

 

 

 

 

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg