Седмична програма X клас за I срок на 2023/2024 г.

 

Х а клас

Х б клас

Х в клас

Х г клас

Х д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

География и икономика 

Математика

Химия и ООС

Английски език (ИУЧ)

Физическо възпитание и спорт

2

Математика

Физическо възпитание и спорт

Химия и ООС (ИУЧ)

Немски език

Английски език

3

Физическо възпитание и спорт

Философия

Математика

География и икономика 

Английски език

4

История и цивилизации

Химия и ООС

Френски език (ИУЧ)

Математика

Информац. технологии

5

Философия

Химия и ООС (ИУЧ)

Информац. технологии

Физическо възпитание и спорт

Немски език

6

Български ез. и литература

География и икономика 

Физическо възпитание и спорт

Химия и ООС

Биология и ЗО

7

Български ез. и литература

История и цивилизации

---

---

Биология и ЗО (ИУЧ)

8

 

 

 

 

 

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Философия

География и икономика

Математика

2

Английски език (ИУЧ)

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

География и икономика (ИУЧ) 

Математика (ИУЧ)

3

Немски език

Биология и ЗО

География и икономика 

Математика (ИУЧ)

Физика и астрономия

4

Физика и астрономия

География и икономика 

Математика

Музика

Биология и ЗО

5

География и икономика 

Немски език (ИУЧ)

Биология и ЗО

История и цивилизации

Български ез. и литература

6

Биология и ЗО

Физика и астрономия

Математика (ИУЧ)

Немски език

История и цивилизации

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

8

 

 

 

 

 

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

---

Биология и ЗО

Философия

Български ез. и литература

Български ез. и литература

2

Математика (ИУЧ)

Биология и ЗО (ИУЧ)

Български ез. и литература

История и цивилизации

Български ез. и литература

3

Български ез. и литература

Математика (ИУЧ)

История и цивилизации

Химия и ООС

География и икономика

4

Химия и ООС

Български ез. и литература

Физика и астрономия

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

5

История и цивилизации

Български ез. и литература

Френски език

Физика и астрономия

Немски език

6

Биология и ЗО

История и цивилизации

Френски език

Философия

Химия и ООС

7

Биология и ЗО (ИУЧ)

Философия

Английски език

Биология и ЗО

Химия и ООС (ИУЧ)

8

 

 

 

 

 

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

Философия

Музика

Биология и ЗО

Математика

---

2

Музика

География и икономика 

Биология и ЗО (ИУЧ)

Философия

Физическо възпитание и спорт

3

Математика

Български ез. и литература

Музика

Информац. технологии

Философия

4

Информац. технологии

Биология и ЗО (ИУЧ)

Български ез. и литература

География и икономика 

География и икономика 

5

История и цивилизации

Информац. технологии

Български ез. и литература

География и икономика (ИУЧ) 

Английски език (ИУЧ)

6

География и икономика 

История и цивилизации

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Музика

7

Физика и астрономия

---

География и икономика 

Английски език

История и цивилизации

8

 

 

 

 

 

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

Английски език

Немски език

---

Информац. Технологии (ИУЧ)

---

2

Английски език

Немски език

Химия и ООС

Физика и астрономия

География и икономика

3

Биология и ЗО (ИУЧ)

Химия и ООС

География и икономика 

Български ез. и литература

Физика и астрономия

4

Немски език

Английски език

Физика и астрономия

Български ез. и литература

Химия и ООС

5

Химия и ООС

Математика

Биология и ЗО (ИУЧ)

Биология и ЗО

Химия и ООС (ИУЧ)

6

Химия и ООС (ИУЧ)

Физика и астрономия

Английски език

История и цивилизации

Математика

7

---

---

История и цивилизации

---

Философия

8

 

 

 

 

 

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg