Седмична програма X клас за II срок на 2020/2021 г.

 

Х а клас

Х б клас

Х в клас

Х г клас

Х д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Английски език

Биология и ЗО

История и цивилизации

География и икономика 

Физическо възпитание и спорт

2

Английски език

Биология и ЗО (ИУЧ)

Английски език

География и икономика (ИУЧ) 

История и цивилизации

3

Физическо възпитание и спорт

Немски език

География и икономика 

История и цивилизации

Информац. технологии

4

История и цивилизации

Немски език

Биология и ЗО

Английски език (ИУЧ)

Химия и ООС (ИУЧ)

5

Химия и ООС

География и икономика 

Биология и ЗО (ИУЧ)

Физика и астрономия

Философия

6

Биология и ЗО

Английски език

Физика и астрономия

Философия

Английски език

7

Биология и ЗО (ИУЧ)

История и цивилизации

----

----

Английски език

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Руски език/Немски език

Български ез. и литература

Френски език (ИУЧ)

Физическо възпитание и спорт

Математика

2

Философия

Музика

Химия и ООС

Български ез. и литература

Руски език/Немски език

3

География и икономика 

Философия

Математика

Музика

Химия и ООС

4

История и цивилизации

Математика

Музика

Руски език/Немски език

География и икономика 

5

Математика

Биология и ЗО (ИУЧ)

Български ез. и литература

Химия и ООС

Музика

6

Биология и ЗО (ИУЧ)

География и икономика 

Философия

Математика

Български ез. и литература

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

Български ез. и литература

----

Биология и ЗО (ИУЧ)

Химия и ООС

История и цивилизации

2

Български ез. и литература

История и цивилизации

Информац. технологии

Биология и ЗО

Химия и ООС

3

История и цивилизации

Английски език

Български ез. и литература

Информац. технологии

Химия и ООС (ИУЧ)

4

Музика

Химия и ООС

Български ез. и литература

История и цивилизации

Физика и астрономия

5

Химия и ООС

Физика и астрономия

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Биология и ЗО

6

Физическо възпитание и спорт

Философия

История и цивилизации

География и икономика 

Биология и ЗО (ИУЧ)

7

 

Физическо възпитание и спорт

Физика и астрономия

География и икономика (ИУЧ) 

----

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

География и икономика 

Информац. технологии

Физическо възпитание и спорт

Биология и ЗО

----

2

Математика

История и цивилизации

География и икономика 

Информац. технологии (ИУЧ)

Физика и астрономия

3

Информац. технологии

Немски език (ИУЧ)

Френски език

География и икономика (ИУЧ) 

История и цивилизации

4

Английски език (ИУЧ)

Химия и ООС

Френски език

Математика

Философия

5

Български ез. и литература

Математика

История и цивилизации

Английски език

Химия и ООС (ИУЧ)

6

Физика и астрономия

Български ез. и литература

Математика

Английски език

Английски език (ИУЧ)

7

----

Български ез. и литература

----

История и цивилизации

Математика

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

Биология и ЗО

-----

История и цивилизации

Руски език/Немски език

Български ез. и литература

2

Биология и ЗО (ИУЧ)

Физическо възпитание и спорт

Химия и ООС

История и цивилизации

Български ез. и литература

3

Химия и ООС (ИУЧ)

Биология и ЗО

Химия и ООС (ИУЧ)

Български ез. и литература

География и икономика 

4

История и цивилизации

Биология и ЗО (ИУЧ)

Физическо възпитание и спорт

Български ез. и литература

Руски език/Немски език

5

Руски език/Немски език

Физика и астрономия

Биология и ЗО

Философия

История и цивилизации

6

Философия

Химия и ООС (ИУЧ)

Биология и ЗО (ИУЧ)

Физика и астрономия

Физическо възпитание и спорт

7

Физика и астрономия

История и цивилизации

Философия

---

Биология и ЗО

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg