ГРАФИК ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

Дата

Начален час

Зала

Изпит по

Предмет

Вид подготовка

Клас

Вид на изпита

28.11.2023 г.

13.30 ч

315

Информатика

Общообразователна

VIII

Писмен/

практически

4.12.2023 г.

13.30 ч

315

Английски език

Немски език

Интензивно изучаван чужд език

VIII

Писмен/

устен

14.12.2023 г.

13.30 ч

315

Информатика

Общообразователна

VIII

Писмен/

практически

8.01.2024 г.

13.30 ч

315

Френски език

Интензивно изучаван чужд език

VIII

Писмен/

устен

 

 

 

 

 

 

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg