Разпределение на групите II-ри чужд език

през II срок на учебната 2019/2020 г.  

ПОНЕДЕЛНИК

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

РЕ – X а – 310

НЕ – X а – 305

РЕ – X г – 312

НЕ – X г – 307

РЕ – XII г – 211

НЕ – XII г – 209

 

РЕ – XII а – 308

НЕ – XII а – 212

 

 

ВТОРНИК

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

РЕ – XI а – 212

НЕ – XI а – 203

 

РЕ – XI г – 302

НЕ – XI г – 205

РЕ – IX а – 202

НЕ – IX а – 310

РЕ – IX д – 205

НЕ – IХ д – 312

РЕ – IX г – 308

НЕ – IX г – 311

 

СРЯДА

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

 

 

 

РЕ – XII г – 312

НЕ – XII г – 209

ФЕ – XII д – 204

НЕ – XII д – 208

РЕ – XII а – 203

НЕ – XII а – 212

 

ЧЕТВЪРТЪК

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

 

 

 

 

РЕ – IX а– 303

НЕ – IX а – 310

РЕ – IX д – 309

НЕ – IХ д – 312

 

ФЕ – XII д – 207

НЕ – XII д – 208

РЕ – IX г – 309

НЕ – IX г – 311

         ПЕТЪК

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

 

 

РЕ – X г – 212

НЕ – X г – 307

РЕ – X а – 309

НЕ – X а – 305

 

РЕ – XI а – 210

НЕ – XI а – 203

РЕ – XI г – 203

НЕ – XI г – 205

 

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg