Проекти

 
 

От 14 18.5.2011 г. единадесетокласниците от профил „География” проведоха традиционния пътуващ практикум по география на България. Ето част от това, което видяха и научиха ...

Ден 1 | Ден 2 | Ден 3 | Ден 4 | Ден 5

 

 

МЛАДИ ЕКОЛОЗИ СЕ ОБУЧАВАТ В МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ

 

От 4 до 9 юни 2011 г.  София бе домакин на среща на участниците в международен екопроект Safety Environment. Целта на проекта е да стимулира активното участие на младите в защита на природата и нейното опазване, и разработване на стратегии за работа по проблемите на околната среда в местните общности.

Участници в проекта са Австрия, Франция, Румъния, Албания, Македония, Турция,  Великобритания и България. Сред българските участници бе и ученикът от ІІІ ПМГ „Ак. Методий Попов” – Танер Шахин. По време на работата младите хора са били разпределени в малки групи, включващи представители от различни страни. Участниците са имали възможност да научат кои са основните стъпки при създаването  и реализирането на проекти, като акцент е поставен върху проектите с екологична насоченост.

 Снимки

 

НОВ ПРОЕКТ В УЧИЛИЩЕ

 

На 5 май 2011 г. в Трета ПМГ беше даден старт на работата по нов училищен проект. Той е част от общинския проект

«Варненски Иновационен Портал (ВИП) – зона за ученици»

Участието на нашето училище е в модул

„ТЕРИТОРИЯ В ЕВОЛЮЦИЯ – ФОКУС ВАРНА”,

в който ние ще изследваме геоекологичната история на определена територия от града.

 

 Предлаганият проект цели да осигури творческа среда за развитие на интелектуалния и личностен потенциал на мотивирани млади хора с интереси в обществените и природни науки чрез организиране на иновативна проучвателна дейност в нова за страната ни интердисциплинарна изследователска област. Проектът ще разнообрази и обогати училищно ежедневие.

След кратка подготовка младите хора ще бъдат въвлечени в приключението да обиколят познати места в родния град, въоръжени със знания и въображение, да повдигнат воала на времето, за да ги видят в друг природен и обществен контекст и с компаса на критичната младост ще определят посоката на еволюцията на територията.

Въодушевени или разочаровани ще споделят преживяното като поканят в машината на времето връстници, учители, журналисти и всички с очи, уши, сърце и ум, за да помогнат следващата спирка да бъде една Варна – най-доброто място за живеене.

 

Снимки   

 

Ученици от III ПМГ "Академик Методий Попов", заедно със Стела Петрова-учител по география в училището взеха участие в проект SESAME.

Други проекти

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg