ПРОЕКТ BG051PO001- 4.2.05 „Да направим училището

 привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

           ІІІ ПМГ „Академик Методий Попов” работи по проект на МОМН - BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” – УСПЕХ, който се реализира с безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

 

          Общата цел на проекта да се осмисли свободното време на учениците, чрез участие в  извънкласни дейности, което да доведе до повишаване на тяхната мотивация за участие в образователно-възпитателния процес, до развиване допълнителни знания, умения и компетентности.

 

Форми на извънкласни дейности по проекта

за 2014/2015 учебна година 

Форма на извънкласна дейност

Наименование на

 извънкласната дейност

Брой ученици

Ръководител

Клуб

Доброволците на Трета

15

Диана Маркова

Клуб

Компютърна графика

8

Мая  Боянова

Клуб

Театрална работилница

15

Веселина  Александрова

Клуб

Човек, изкуство, природа

10

Емилия  Търколева

Клуб

Интернет Вселена

9

Татяна  Стоянова

Клуб

Цветна академия

11

Ани  Нинова

Клуб

Световни кулинарни традиции

15

Галина  Димитрова

Клуб

Здраве

15

Евелина  Дамянова

Студио

Театрално студио "Ваганти"

15

Наталия  Памукова

Клуб

Клуб на Знаещите

11

Стела  Петрова

Клуб

Млад Журналист

11

Елена  Пашанска

Клуб

Химия "Live"

13

Ивилина  Иванова

Клуб

Приложни техники и фотография

15

Вяра  Милушева

 

Форми на извънкласни дейности по проекта

за 2013/2014 учебна година 

Форма на извънкласната дейност

Наименование на

 извънкласната дейност

Брой

ученици

Ръководител

Клуб

Приложна физика

15

Нелка Симеонова

Клуб

Любители на тайни и загадки

15

Евелина Дамянова

Клуб

Световна кухня

12

Галина Димитрова

Клуб

Пътят към удоволствието да си здрав

15

Ани Нинова

Секция

Волейболът в свободното време

12

Павлина  Пеева

Секция

Да успеем с баскетбол

12

Димитър Николов

Клуб

Театрална работилница

15

Веселина Александрова

Студио

Театрално студио "Ваганти"

15

Наталия Памукова

Клуб

Клуб на знаещите

15

Стела Петрова

Дискусионен клуб

Личност, общество, ценности

10

Емилия Търколева

Клуб

Доброволците на Трета

15

Диана Маркова

Клуб

Звезди

11

Елена Пашанска

Клуб

Рисувано стъкло и витраж

10

Вяра Милушева

Клуб

Компютърна графика

9

Мая Боянова

Клуб

Компютърна анимация

9

Татяна Стоянова

 

Форми на извънкласни дейности по проекта

за 2012/2013 учебна година 

Форма на извънкласната дейност

Наименование на

 извънкласната дейност

Брой ученици

Ръководител

Артклуб Работилница за мечти

14

Мария Чакърова
Клуб Екосвят

11

Гинка Янчева
Клуб Компютърна графика

9

Мая Боянова
Клуб Звезди

10

Елена Пашанска
Клуб Здравословно хранене-гаранция за дълголетие

14

Ани Нинова
Клуб Европа на длан

11

Наталия Памукова
Клуб Доброволците на Трета

15

Диана Маркова
Клуб Приложна физика

15

Нелка Симеонова
Клуб Личностова и социална компетентност

10

Емилия Търколева
Клуб Клуб на знаещите

13

Стела Петрова
Студио Театрална работилница

15

Веселина Александрова
Дискусионен клуб Ние-информирани и здрави

15

Галина Димитрова

През учебната 2011/2012 г. в нашата гимназия работиха 12 групи в различни направления:

Форма на извънкласната дейност

Наименование на

 извънкласната дейност

Брой

ученици

Ръководител

Клуб

Музикална физика

14

Нелка Симеонова

Клуб

Зелена енергия

11

Гинка Янчева

Клуб

Европейски мост-кухнята на народите

10

Ани Нинова

Дискусионен клуб

Сексуално знание за сексуално здраве

11

Галина Димитрова

Ателие

Млад журналист

15

Веселина Александрова

Клуб

Европа на длан

13

Наталия Памукова

Клуб

Моята родова история

12

Росица Русева

Клуб

Клуб на знаещите

9

Стела Петрова

Клуб

Клуб по доброволчество

14

Диана Маркова

Клуб

Дебати

9

Емилия Търколева

Клуб

Звезди

15

Елена Пашанска

Клуб

Компютърни мрежи

12

Мая Боянова