Олимпиади през учебната 2019/2020 г.

График за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2019/2020 година.

Заповед РД 09-2784/29/10/2019 г. за утвърждаване на правила за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2019/2020 година.

Правила за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2019/2020 година

График за провеждане на общински кръг на ученическите олимпиади през учебната 2019-2020 година в Трета природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов“

Ученическа олимпиада

Класове

Време на провеждане

Дата

Начален час

География и икономика

IX, X - XII

13.01.2020 г.

9.00 ч.

Химия и опазване на околната среда

IX, X, XI - XII

20.01.2020 г.

9.00 ч.

Биология и здравно образование

IX, X, XI - XII

27.01.2020 г.

9.00 ч.

 

Олимпиади през 2018/2019 учебна година

Олимпиади през 2017/2018 учебна година

Олимпиади през 2016/2017 учебна година

 Олимпиади през 2015/2016 учебна година 

Олимпиади през 2014/2015 учебна година

 Олимпиади през 2013/2014 учебна година

Олимпиади през 2012/2013 учебна година

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg