НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

X клас

 

Заповед № РД09-1805/ 31.08.2021 г. на Министъра на образованието и науката за опредляне на график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националните външни оценявания

 

Национално външно оценяване в X клас (презентация)

 

Модел на национално външно оценяване (НВО) по български език и литература в X клас за учебната 2021 - 2022 година

 

Модел на национално външно оценяване (НВО) по математика в X клас за учебната 2021 - 2022 година

 

Модел на национално външно оценяване (НВО) по чужд език в X клас за учебната 2021 - 2022 година

 

Модел на национално външно оценяване (НВО) по ИТ за измерване на дигиталните компетентности в X клас за учебната 2021 - 2022 година

 


 

 

Заповед № РД09-2121/ 28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката

 

Национално външно оценяване X клас - презентация

 

Модел на национално външно оценяване (НВО) по български език и литература в X клас за учебната 2020 - 2021 година

 

Модел на национално външно оценяване (НВО) по математика в X клас за учебната 2020 - 2021 година

 

Модел на национално външно оценяване (НВО) по чужд език в X клас за учебната 2020 - 2021 година

 

Модел на национално външно оценяване (НВО) по ИТ за измерване на дигиталните компетентности в X клас за учебната 2020 - 2021 година


 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg