ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на настоятелите на Сдружение УН на Трета природо-математическа гимназия „Акад. М. Попов“ – Варна на основание чл. 22 от Устава на Сдружението свиква редовно общо събрание на Сдружението, което ще се състои на 27.09.2021 г. от 18 ч. в сградата на 3-та ПМГ „Акад. М. Попов“ с адрес – гр. Варна, бул „Вл.Варненчик“80, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен отчет и доклад за дейността на Сдружението за 2020 г.;

2. Освобождаване и избор на нови членове;

3. Разни.

Училищно настоятелство

***

Председател :

Н. Пенчева

Членове:

П. Петров, И. Белева, В. Атанасова, М. Лазарова, И. Иванова, С. Минева

Представител на ІІІ ПМГ:

 И. Иванова / за контакти: iviivanova_ivanova@abv.bg /

Сметка за дарения:

 ЦКБ АД Клон Варна (CECBBGSF) IBAN: BG84 CECB 9790 19B7 4657 01

 

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

2013 година

2012 година

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg