gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

График на контролни работи през II срок на учебната 2020 – 2021 година

IX a

IX б

IX в

IX г

IX д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Немски език

17.02.2021 г.

Математика

24.02.2021 г.

Математика

26.02.2021 г.

Немски език

19.02.2021 г.

Химия и ООС

12.02.2021 г.

Математика

25.02.2021 г.

Философия

02.03.2021 г.

Философия

02.03.2021 г.

Математика

26.02.2021 г.

Немски език

18.02.2021 г.

Философия

01.03.2021 г.

Химия и ООС

05.03.2021 г.

Химия и ООС

04.03.2021 г.

Химия и ООС

02.03.2021 г.

Математика

22.02.2021 г.

Химия и ООС

05.03.2021 г.

БЕЛ

10.03.2021 г.

БЕЛ

10.03.2021 г.

БЕЛ

11.03.2021 г.

Философия

04.03.2021 г.

География и икономика

10.03.2021 г.

Немски език

12.03.2021 г.

География и икономика

12.03.2021 г.

География и икономика

12.03.2021 г.

БЕЛ

11.03.2021 г.

БЕЛ

12.03.2021 г.

География и икономика

17.03.2021 г.

Фр. език

15.03.2021 г.

Философия

16.03.2021 г.

География и икономика

12.03.2021 г.

Англ. eзик

19.03.2021 г.

Англ. eзик

19.03.2021 г.

Англ. eзик

17.03.2021 г.

Англ. eзик

19.03.2021 г.

Англ. eзик

19.03.2021 г.

Физика и астрономия

22.03.2021 г.

Физика и астрономия

22.03.2021 г.

Физика и астрономия

22.03.2021 г.

Физика и астрономия

22.03.2021 г.

Математика

22.03.2021 г.

Биология и ЗО

25.03.2021 г.

Биология и ЗО

24.03.2021 г.

Биология и ЗО

25.03.2021 г.

Биология и ЗО

24.03.2021 г.

Биология и ЗО

25.03.2021 г.

Математика

13.04.2021 г.

Математика

13.04.2021 г.

Математика

13.04.2021 г.

Математика

14.04.2021 г.

Химия и ООС

02.04.2021 г.

ИТ-2 гр.

16.04.2021 г.

ИТ-2 гр.

20.04.2021 г.

ИТ-2 гр.

16.04.2021 г.

История и цивилизация

26.04.2021 г.

Физика и астрономия

15.04.2021 г.

История и цивилизация

28.04.2021 г.

История и цивилизация

28.04.2021 г.

История и цивилизация

26.04.2021 г.

ИТ-1 гр.

31.05.2021 г.

Математика - ИУЧ

21.04.2021 г.

Химия и ООС

09.06.2021 г.

Химия и ООС

10.06.2021 г.

География и икономика

04.06.2021 г.

ИТ-2 гр.

02.06.2021 г.

История и цивилизация

28.04.2021 г.

ИТ-1 гр.

11.06.2021 г.

География и икономика

11.06.2021 г.

Химия и ООС

09.06.2021 г.

Химия и ООС

08.06.2021 г.

ИТ-2 гр.

26.05.2021 г.

География и икономика

14.06.2021 г.

ИТ-1 гр.

15.06.2021 г.

ИТ-1 гр.

11.06.2021 г.

География и икономика

11.06.2021 г.

ИТ-1 гр.

31.05.2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

География и икономика

11.06.2021 г.