gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail: school@pmg3-varna.org

 

График на контролни работи през II срок на учебната 2022 – 2023 година

 

IX a

IX б

IX в

IX г

IX д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Биология и ЗО

21.02.2023 г.

Немски език

17.02.2023 г.

Биология и ЗО

21.02.2023 г.

Биология и ЗО

22.02.2023 г.

Биология и ЗО

22.02.2023 г.

Математика

06.03.2023 г.

Биология и ЗО

21.02.2023 г.

Математика

06.03.2023 г.

Немски език

23.02.2023 г.

Немски език

23.02.2023 г.

Химия и ООС

13.03.2023 г.

Математика

07.03.2023 г.

Химия и ООС

13.03.2023 г.

Физика и астрономия

17.03.2023 г.

Математика

06.03.2023 г.

Физика и астрономия

17.03.2023 г.

Химия и ООС

13.03.2023 г.

Физика и астрономия

17.03.2023 г.

География и икономика

23.03.2023 г.

Физика и астрономия

16.03.2023 г.

Англ. eзик

23.03.2023 г.

Физика и астрономия

17.03.2023 г.

Фр. език

21.03.2023 г.

Англ. eзик

27.03.2023 г.

БЕЛ

21.03.2023 г.

География и икономика

31.03.2023 г.

Англ. eзик

24.03.2023 г.

Англ. eзик

24.03.2023 г.

Математика

28.03.2023 г.

Англ. eзик

23.03.2023 г.

Философия

05.04.2023 г.

География и икономика

31.03.2023 г.

География и икономика

31.03.2023 г.

Философия

06.04.2023 г.

География и икономика

31.03.2023 г.

Математика

18.04.2023 г.

Философия

04.04.2023 г.

Философия

06.04.2023 г.

Химия и ООС

21.04.2023 г.

Философия

07.04.2023 г.

Немски език

20.04.2023 г.

Математика

18.04.2023 г.

Математика

19.04.2023 г.

История и цивилизация

25.04.2023 г.

Математика

18.04.2023 г.

Химия и ООС

24.04.2023 г.

Химия и ООС

24.04.2023 г.

Химия и ООС

24.04.2023 г.

БЕЛ

02.05.2023 г.

Химия и ООС

21.04.2023 г.

История и цивилизация

25.04.2023 г.

История и цивилизация

25.04.2023 г.

История и цивилизация

25.04.2023 г.

Математика

04.05.2023 г.

История и цивилизация

25.04.2023 г.

БЕЛ

03.05.2023 г.

БЕЛ

04.05.2023 г.

БЕЛ

03.05.2023 г.

ИТ

12.05.2023 г.

ИТ

12.05.2023 г.

ИТ

11.05.2023 г.

ИТ

11.05.2023 г.

ИТ

11.05.2023 г.