gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

График на контролни работи през II срок на учебната 2020 – 2021 година 

VIII a

VIII б

VIII в

VIII г

VIII д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

БЕЛ

17.02.2021 г.

Немски език

12.02.2021 г.

Математика

08.02.2021 г.

Информатика-1 гр

15.02.2021 г.

Математика

12.02.2021 г.

Англ. език

22.02.2021 г.

БЕЛ

19.02.2021 г.

Френски език

11.02.2021 г.

Англ. език

22.02.2021 г.

Англ. език

22.02.2021 г.

Информатика-1 гр

04.03.2021 г.

Информатика-1 гр

04.03.2021 г.

Информатика-2 гр

17.02.2021 г.

Информатика-2 гр

01.03.2021 г.

Информатика

23.02.2021 г.

Философия

10.03.2021 г.

Философия

10.03.2021 г.

Информатика-1 гр

24.02.2021 г.

Математика

02.03.2021 г.

Философия

10.03.2021 г.

Англ. език

22.03.2021 г.

Немски език

26.03.2021 г.

Философия

08.03.2021 г.

БЕЛ

09.03.2021 г.

БЕЛ

17.03.2021 г.

Математика

02.04.2021 г.

Математика

02.04.2021 г.

БЕЛ

09.03.2021 г.

Философия

11.03.2021 г.

Англ. език

22.03.2021 г.

ИТ

15.04.2021 г.

Немски език

16.04.2021 г.

Френски език

18.03.2021 г.

Англ. език

22.03.2021 г.

Математика

26.03.2021 г.

Англ. език

21.04.2021 г.

ИТ

20.04.2021 г.

Френски език

15.04.2021 г.

Математика

12.04.2021 г.

ИТ - 1 гр.

19.04.2021 г.

Информатика-2 гр

22.04.2021 г.

Информатика-2 гр

22.04.2021 г.

Математика

16.04.2021 г.

ИТ

15.04.2021 г.

Англ. език

21.04.2021 г.

Англ. език

26.05.2021 г.

Немски език

14.05.2021 г.

ИТ

20.04.2021 г.

Англ. език

21.04.2021 г.

ИТ - 2 гр.

26.04.2021 г.

Философия

09.06.2021 г.

Философия

09.06.2021 г.

БЕЛ

23.04.2021 г.

БЕЛ

23.04.2021 г.

Англ. език

26.05.2021 г.

Англ. език

21.06.2021 г.

 

 

Френски език

27.05.2021 г.

Англ. език

26.05.2021 г.

Философия

09.06.2021 г.

 

 

 

 

Философия

07.06.2021 г.

Философия

10.06.2021 г.

Англ. език

21.06.2021 г.

 

 

 

 

 

 

Англ. език

21.06.2021 г.