gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail: school@pmg3-varna.org

 

График на контролни работи през II срок на учебната 2022 – 2023 година 

 

VIII a

VIII б

VIII в

VIII г

VIII д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Информатика

27.02.2023 г.

Немски език

24.02.2023 г.

Информатика

28.02.2023 г.

Информатика

27.02.2023 г.

Информатика

27.02.2023 г.

Математика

14.03.2023 г.

Информатика

27.02.2023 г.

Математика

02.03.2023 г.

Математика

15.03.2023 г.

Математика

15.03.2023 г.

Англ. език

24.03.2023 г.

Математика

02.03.2023 г.

Френски език

24.03.2023 г.

Англ. език

24.03.2023 г.

Англ. език

24.03.2023 г.

ИТ - 1 гр.

21.04.2023 г.

Немски език

24.03.2023 г.

ИТ

18.04.2023 г.

ИТ

18.04.2023 г.

ИТ

18.04.2023 г.

Англ. език

28.04.2023 г.

ИТ

18.04.2023 г.

Френски език

28.04.2023 г.

Англ. език

28.04.2023 г.

Англ. език

28.04.2023 г.

ИТ - 2 гр.

05.05.2023 г.

Философия

10.05.2023 г.

Философия

05.05.2023 г.

Философия

04.05.2023 г.

Философия

05.05.2023 г.

Философия

15.05.2023 г.

Немски език

12.05.2023 г.

Френски език

12.05.2023 г.

БЕЛ

05.06.2023 г.

БЕЛ

05.06.2023 г.

БЕЛ

05.06.2023 г.

БЕЛ

05.06.2023 г.

БЕЛ

05.06.2023 г.

Англ. език

21.06.2023 г.

Англ. език

21.06.2023 г.

Англ. език

21.06.2023 г.