gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail: school@pmg3-varna.org

 

График на контролни работи през I срок на учебната 2023 – 2024 година 

 

VIII a

VIII б

VIII в

VIII г

VIII д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Математика

12.10.2023 г.

Информатика

19.10.2023 г.

Информатика

19.10.2023 г.

Информатика

19.10.2023 г.

Математика

12.10.2023 г.

Информатика

19.10.2023 г.

Немски език

27.10.2023 г.

Френски език

27.10.2023 г.

Английски език

27.10.2023 г.

Информатика

19.10.2023 г.

Английски език

27.10.2023 г.

БЕЛ

06.11.2023 г.

БЕЛ

07.11.2023 г.

БЕЛ

10.11.2023 г.

Английски език

27.10.2023 г.

БЕЛ

06.11.2023 г.

Философия

21.11.2023 г.

Математика

16.11.2023 г.

Математика

16.11.2023 г.

БЕЛ

10.11.2023 г.

Философия

21.11.2023 г.

Немски език

24.11.2023 г.

Философия

22.11.2023 г.

Философия

20.11.2023 г.

Философия

21.11.2023 г.

Английски език

24.11.2023 г.

ИТ

01.12.2023 г.

Френски език

24.11.2023 г.

Английски език

24.11.2023 г.

Английски език

24.11.2023 г.

ИТ

01.12.2023 г.

Математика

05.12.2023 г.

ИТ

01.12.2023 г.

ИТ

01.12.2023 г.

ИТ

01.12.2023 г.

Английски език

08.12.2023 г.

Немски език

15.12.2023 г.

Френски език

08.12.2023 г.

Английски език

08.12.2023 г.

Английски език

08.12.2023 г.