gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

           

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail: school@pmg3-varna.org

 

 

График на контролни работи през II срок на учебната 2022 – 2023 година

 

XII a

XII б

XII в

XII г

XII д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

БЗО-М4

08.02.2023 г.

БЗО-М4

07.02.2023 г.

БЗО-М3

14.02.2023 г.

НЕ

13.02.2023 г.

БЗО-М3

08.02.2023 г.

БЗО-ИМ

09.02.2023 г.

БЗО-М3

14.02.2023 г.

БЕЛ

16.02.2023 г.

БЕЛ

14.02.2023 г.

НЕ

13.02.2023 г.

НЕ

13.02.2023 г.

БЕЛ

15.02.2023 г.

БЗО-М2

20.02.2023 г.

Гражданско образование

23.02.2023 г.

БЕЛ

14.02.2023 г.

БЕЛ

14.02.2023 г.

БЗО-М2

20.02.2023 г.

ФЕ

21.02.2023 г.

АЕ

27.02.2023 г.

Гражданско образование

20.02.2023 г.

БЗО-М2

20.02.2023 г.

НЕ-М2

21.02.2023 г.

Гражданско образование

27.02.2023 г.

ИТ-М3

13.03.2023 г.

БЗО-ИМ

24.02.2023 г.

Гражданско образование

23.02.2023 г.

Гражданско образование

27.02.2023 г.

ХООС-М4

01.03.2023 г.

Математика

14.03.2023 г.

БЗО-М2

27.02.2023 г.

АЕ

27.02.2023 г.

АЕ

02.03.2023 г.

АЕ

07.03.2023 г.

ГЕО-ИМ

24.03.2023 г.

АЕ

28.02.2023 г.

ХООС-М4

08.03.2023 г.

ХООС-М4

08.03.2023 г.

БЗО-ИМ

10.03.2023 г.

ИТ-М4

29.03.2023 г.

БЗО-М2

06.03.2023 г.

БЗО-ИМ

10.03.2023 г.

БЗО-ИМ

10.03.2023 г.

Математика

14.03.2023 г.

ГЕО-М6

05.04.2023 г.

Математика

14.03.2023 г.

Математика

14.03.2023 г.

НЕ

13.03.2023 г.

ХООС-ИМ

16.03.2023 г.

ГЕО-М5

18.04.2023 г.

ХООС-М4

15.03.2023 г.

ХООС-М4

05.04.2023 г.

Математика

15.03.2023 г.

ХООС-М4

27.03.2023 г.

РЕ

20.04.2023 г.

РЕ

20.04.2023 г.

РЕ

20.04.2023 г.

ХООС-М4

04.04.2023 г.

ФЕ-М2

31.03.2023 г.