gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

           

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

 

График на контролни работи през II срок на учебната 2020 – 2021 година

 

XII a

XII б

XII в

XII г

XII д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

География и икономика

12.02.2021 г.

География и икономика

12.02.2021 г.

География и икономика

12.02.2021 г.

Математика

16.02.2021 г.

География и икономика

12.02.2021 г.

Математика

16.02.2021 г.

Математика

16.02.2021 г.

Математика

16.02.2021 г.

Немски ез.

17.02.2021 г.

Математика

16.02.2021 г.

Биология и ЗО

19.02.2021 г.

Биология и ЗО

19.02.2021 г.

Биология и ЗО

19.02.2021 г.

Руски ез.

17.02.2021 г.

Физика-ЗИП

18.02.2021 г.

Немски ез.

22.02.2021 г.

Немски ез.

26.02.2021 г.

Френски ез.

26.02.2021 г.

Английски ез.

23.02.2021 г.

Немски ез.

22.02.2021 г.

Руски ез.

22.02.2021 г.

Свят и личност

01.03.2021 г.

Свят и личност

01.03.2021 г.

Физика-ЗИП

26.02.2021 г.

Английски ез.

23.02.2021 г.

Английски ез.

23.02.2021 г.

Математика

10.03.2021 г.

Математика

10.03.2021 г.

Свят и личност

02.03.2021 г.

Свят и личност

01.03.2021 г.

Свят и личност

02.03.2021 г.

Биология и ЗО

12.03.2021 г.

Биология и ЗО

12.03.2021 г.

Математика

09.03.2021 г.

Математика

09.03.2021 г.

Математика

10.03.2021 г.

Химия и ООС

17.03.2021 г.

Химия и ООС

17.03.2021 г.

География и икономика

10.03.2021 г.

Химия и ООС

17.03.2021 г.

Биология и ЗО

12.03.2021 г.

ИТ - ЗИП

22.03.2021 г.

ИТ - ЗИП

24.03.2021 г.

ИТ - ЗИП

24.03.2021 г.

ИТ - ЗИП

24.03.2021 г.

Химия и ООС

15.03.2021 г.

БЕЛ

31.03.2021 г.

БЕЛ

31.03.2021 г.

Физика-ЗИП

25.03.2021 г.

БЕЛ

31.03.2021 г.

ИТ - ЗИП

22.03.2021 г.

История и цивилизация

13.04.2021 г.

История и цивилизация

13.04.2021 г.

БЕЛ

31.03.2021 г.

История и цивилизация

13.04.2021 г.

БЕЛ

31.03.2021 г.

Физика и астрономия

20.04.2021 г.

Физика и астрономия

20.04.2021 г.

История и цивилизация

13.04.2021 г.

Математика

20.04.2021 г.

История и цивилизация

12.04.2021 г.

Биология и ЗО

23.04.2021 г.

Биология и ЗО

23.04.2021 г.

Математика

20.04.2021 г.

Физика и астрономия

22.04.2021 г.

Физика и астрономия

20.04.2021 г.

Английски ез.

26.04.2021 г.

Английски ез.

28.04.2021 г.

Физика и астрономия

22.04.2021 г.

 

 

Биология и ЗО

23.04.2021 г.