gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

 

График на контролни работи през II срок на учебната 2020 – 2021 година

XI a

XI б

XI в

XI г

XI д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Биология и ЗО_М2

18.02.2021 г.

Биология и ЗО_М2

18.02.2021 г.

Биология и ЗО_М2

18.02.2021 г.

Математика

23.02.2021 г.

Химия и ООС_ИМ

12.02.2021 г.

Математика

22.02.2021 г.

Математика

22.02.2021 г.

Математика

22.02.2021 г.

Немски език

26.02.2021 г.

Математика

22.02.2021 г.

Немски език

26.02.2021 г.

Немски език - IЧЕ

01.03.2021 г.

Биология и ЗО_ИМ

09.03.2021 г.

Руски език

26.02.2021 г.

Немски език

01.03.2021 г.

Руски език

26.02.2021 г.

Биология и ЗО_ИМ

09.03.2021 г.

Химия и ООС_М2

17.03.2021 г.

ИТ - М2

02.03.2021 г.

Химия и ООС_М2

10.03.2021 г.

Химия и ООС_М2

01.03.2021 г.

Англ. eз.

15.03.2021 г.

Англ. eзик

19.03.2021 г.

География и икономика_ИМ

08.03.2021 г.

Биология и ЗО_М2

12.03.2021 г.

Химия и ООС_ИМ

05.03.2021 г.

Химия и ООС_М2

17.03.2021 г.

Фр.език -М2

25.03.2021 г.

География и икономика- М4

11.03.2021 г.

Англ. eзик

17.03.2021 г.

Биология и ЗО_ИМ

09.03.2021 г.

БЕЛ

26.03.2021 г.

БЕЛ

26.03.2021 г.

Англ. eзик

15.03.2021 г.

БЕЛ

22.03.2021 г.

Англ. eзик

15.03.2021 г.

Математика

29.03.2021 г.

Математика

29.03.2021 г.

ИТ - ИМ

19.03.2021 г.

Химия и ООС_ИМ

26.03.2021 г.

БЕЛ

22.03.2021 г.

Немски език - М2

31.03.2021 г.

Фр.език

14.04.2021 г.

БЕЛ

22.03.2021 г.

Математика

29.03.2021 г.

Математика

29.03.2021 г.

Биология и ЗО_М2

15.04.2021 г.

Биология и ЗО_М2

15.04.2021 г.

География и икономика- М3

24.03.2021 г.

Англ. eзик -М2

01.04.2021 г.

Англ. eзик -М2

01.04.2021 г.

Немски език - IЧЕ

19.04.2021 г.

Гражданско образование

20.04.2021 г.

Математика

30.03.2021 г.

Биология и ЗО_ИМ

15.04.2021 г.

Биология и ЗО_М2

15.04.2021 г.

Гражданско образование

20.04.2021 г.

Химия и ООС_ИМ

26.04.2021 г.

Англ. eзик -М2

31.03.2021 г.

Гражданско образование

21.04.2021 г.

Гражданско образование

21.04.2021 г.

Химия и ООС_ИМ

27.04.2021 г.

Химия и ООС_М2

26.05.2021 г.

Гражданско образование

21.04.2021 г.

Биология и ЗО_М2

23.04.2021 г.

 

 

Химия и ООС_М2

26.05.2021 г.

Химия и ООС_ИМ

21.06.2021 г.

 

 

Химия и ООС_ИМ

14.05.2021 г.

 

 

Химия и ООС_ИМ

22.06.2021 г.

 

 

 

 

Химия и ООС_М2

26.05.2021 г.