gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail: school@pmg3-varna.org

 

 

График на контролни работи през II срок на учебната 2022 – 2023 година

 

XI a

XI б

XI в

XI г

XI д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

БЗО-М2

21.02.2023 г.

Немски език

14.02.2023 г.

БЗО-М2

22.02.2023 г.

Немски език

24.02.2023 г.

Немски език

24.02.2023 г.

Немски език

24.02.2023 г.

БЗО-М2

22.02.2023 г.

Гражданско образование

10.03.2023 г.

ИТ-М2

27.02.2023 г.

Гражданско образование

02.03.2023 г.

Гражданско образование

06.03.2023 г.

Гражданско образование

06.03.2023 г.

Фр.език

16.03.2023 г.

Гражданско образование

10.03.2023 г.

Математика - ИУЧ

10.03.2023 г.

Математика - ИУЧ

10.03.2023 г.

Математика - ИУЧ

10.03.2023 г.

Математика - ИУЧ

17.03.2023 г.

Математика - ИУЧ

17.03.2023 г.

БЕЛ

20.03.2023 г.

БЕЛ

20.03.2023 г.

БЕЛ

21.03.2023 г.

БЕЛ

20.03.2023 г.

БЕЛ

21.03.2023 г.

Математика

04.04.2023 г.

БЗО-ИМ

30.03.2023 г.

БЗО-ИМ

30.03.2023 г.

Англ. Eзик

24.03.2023 г.

Математика

04.04.2023 г.

Англ. eзик

19.04.2023 г.

Математика

04.04.2023 г.

Математика

04.04.2023 г.

БЗО-ИМ

30.03.2023 г.

Англ. eзик

19.04.2023 г.

ХООС-М2

25.04.2023 г.

Англ. eзик

19.04.2023 г.

ХООС-М2

26.04.2023 г.

ФЕ-М2

31.03.2023 г.

ИТ-ИМ

20.04.2023 г.

БЗО-М2

27.04.2023 г.

ХООС-М2

25.04.2023 г.

Англ. .

28.04.2023 г.

Математика

04.04.2023 г.

ГЕО-М3

24.04.2023 г.

ХООС-ИМ

05.05.2023 г.

ХООС-ИМ

04.05.2023 г.

ХООС-ИМ

05.05.2023 г.

ХООС-М2

25.04.2023 г.

ГЕО-М4

26.04.2023 г.

ХООС-М2

20.06.2023 г.

ХООС-М2

20.06.2023 г.

ХООС-М2

21.06.2023 г.

ХООС-ИМ

04.05.2023 г.

ГЕО-ИМ

05.05.2023 г.

 

 

 

 

 

 

ХООС-М2

20.06.2023 г.