gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail: school@pmg3-varna.org

 

 

График на контролни работи през II срок на учебната 2022 – 2023 година

 

X a

X б

X в

X г

X д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Биология и ЗО

20.02.2023 г.

Биология и ЗО

20.02.2023 г.

Математика

21.02.2023 г.

Биология и ЗО

15.02.2023 г.

Химия и ООС

14.02.2023 г.

Математика

21.02.2023 г.

Математика

21.02.2023 г.

Биология и ЗО

22.02.2023 г.

Математика

21.02.2023 г.

Биология и ЗО

21.02.2023 г.

Физика и астрономия

27.02.2023 г.

Физика и астрономия

27.02.2023 г.

Физика и астрономия

27.02.2023 г.

Физика и астрономия

27.02.2023 г.

Математика

28.02.2023 г.

БЕЛ

06.03.2023 г.

Химия и ООС

06.03.2023 г.

Химия и ООС

06.03.2023 г.

Химия и ООС

06.03.2023 г.

История и цивилизация

13.03.2023 г.

Химия и ООС

08.03.2023 г.

История и цивилизация

13.03.2023 г.

История и цивилизация

13.03.2023 г.

История и цивилизация

13.03.2023 г.

Физика и астрономия

15.03.2023 г.

История и цивилизация

13.03.2023 г.

Немски eзик -ИУЧ

16.03.2023 г.

Англ. eзик

17.03.2023 г.

Информ. технологии-ИУЧ

16.03.2023 г.

Биология и ЗО

21.03.2023 г.

Биология и ЗО

20.03.2023 г.

Биология и ЗО

20.03.2023 г.

Фр. език

20.03.2023 г.

География и икономика

28.03.2023 г.

Химия и ООС - ИУЧ

23.03.2023 г.

География и икономика

28.03.2023 г.

Англ. eзик

22.03.2023 г.

Биология и ЗО

22.03.2023 г.

Англ. eзик

31.03.2023 г.

География и икономика

28.03.2023 г.

Англ. eзик

31.03.2023 г.

География и икономика

28.03.2023 г.

География и икономика

28.03.2023 г.

Немски ез.

04.04.2023 г.

Англ. eзик

31.03.2023 г.

Немски език

04.04.2023 г.

Философия

05.04.2023 г.

Френски eзик -ИУЧ

29.03.2023 г.

Философия

05.04.2023 г.

Немски ез.

05.04.2023 г.

Философия

05.04.2023 г.

Информ. технологии

20.04.2023 г.

Философия

06.04.2023 г.

Биология и ЗО

19.04.2023 г.

Философия

07.04.2023 г.

Информ. технологии

18.04.2023 г.

Биология и ЗО

24.04.2023 г.

Информ. технологии

18.04.2023 г.

Химия и ООС

24.04.2023 г.

Информ. технологии

19.04.2023 г.

Биология и ЗО

24.04.2023 г.

Химия и ООС

25.04.2023 г.

Химия и ООС

24.04.2023 г.

БЕЛ

08.06.2023 г.

Биология и ЗО

25.04.2023 г.

Химия и ООС

26.04.2023 г.

БЕЛ

09.06.2023 г.

Биология и ЗО

26.04.2023 г.

 

 

Химия и ООС

02.05.2023 г.

 

 

 

 

БЕЛ

09.06.2023 г.

 

 

БЕЛ

07.06.2023 г.