gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

 

График на контролни работи през II срок на учебната 2020 – 2021 година

a

б

в

г

д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Химия и ООС - ИУЧ

12.02.2021 г.

Химия и ООС - ИУЧ

12.02.2021 г.

Химия и ООС

12.02.2021 г.

Химия и ООС

17.02.2021 г.

Химия и ООС

10.02.2021 г.

Немски език

19.02.2021 г.

БЕЛ

23.02.2021 г.

БЕЛ

23.02.2021 г.

Руски език

19.02.2021 г.

Руски език

19.02.2021 г.

Руски език

19.02.2021 г.

Немски eзик -ИУЧ

25.02.2021 г.

Философия

26.02.2021 г.

БЕЛ

23.02.2021 г.

Биология и ЗО

19.02.2021 г.

БЕЛ

24.02.2021 г.

Информ. технологии

04.03.2021 г.

Френски eзик -ИУЧ

02.03.2021 г.

Биология и ЗО

04.03.2021 г.

Химия и ООС - ИУЧ

22.02.2021 г.

Информ. технологии

04.03.2021 г.

История и цивилизация

05.03.2021 г.

История и цивилизация

05.03.2021 г.

История и цивилизация

05.03.2021 г.

БЕЛ

23.02.2021 г.

История и цивилизация

05.03.2021 г.

География и икономика

09.03.2021 г.

Англ. eзик

08.03.2021 г.

География и икономика

10.03.2021 г.

Немски ез.

02.03.2021 г.

Химия и ООС

10.03.2021 г.

Химия и ООС

10.03.2021 г.

География и икономика

11.03.2021 г.

Немски ез.

12.03.2021 г.

История и цивилизация

05.03.2021 г.

География и икономика

11.03.2021 г.

Биология и ЗО

15.03.2021 г.

Биология и ЗО

15.03.2021 г.

Информ. технологии

17.03.2021 г.

Информ. технологии

08.03.2021 г.

Биология и ЗО

15.03.2021 г.

Биология и ЗО -ИУЧ

16.03.2021 г.

Биология и ЗО -ИУЧ

17.03.2021 г.

Англ. eзик -ИУЧ

22.03.2021 г.

География и икономика

12.03.2021 г.

Биология и ЗО -ИУЧ

16.03.2021 г.

Англ. eзик

22.03.2021 г.

Информ. технологии

24.03.2021 г.

Философия

26.03.2021 г.

Биология и ЗО -ИУЧ

17.03.2021 г.

Англ. eзик -ИУЧ

25.03.2021 г.

Философия

24.03.2021 г.

Химия и ООС - ИУЧ

26.03.2021 г.

Физика и астрономия

29.03.2021 г.

Философия

22.03.2021 г.

Философия

26.03.2021 г.

Математика

30.03.2021 г.

Математика

30.03.2021 г.

Математика

30.03.2021 г.

Англ. eзик -ИУЧ

25.03.2021 г.

Математика

30.03.2021 г.

Физика и астрономия

31.03.2021 г.

Физика и астрономия

31.03.2021 г.

Химия и ООС

14.04.2021 г.

Математика

30.03.2021 г.

Физика и астрономия

22.04.2021 г.

Немски ез.

19.04.2021 г.

Фр. език

15.04.2021 г.

Информ. технологии -ИУЧ

15.04.2021 г.

Физика и астрономия

31.03.2021 г.

Биология и ЗО -ИУЧ

23.04.2021 г.

Биология и ЗО -ИУЧ

23.04.2021 г.

Биология и ЗО -ИУЧ

23.04.2021 г.

Англ. eзик

22.04.2021 г.

Химия и ООС

14.04.2021 г.

Англ. eзик

26.04.2021 г.

Химия и ООС

05.05.2021 г.

Биология и ЗО

07.05.2021 г.

Биология и ЗО

05.05.2021 г.

Англ. eзик

26.04.2021 г.

Химия и ООС

05.05.2021 г.

Биология и ЗО

07.05.2021 г.

Химия и ООС

04.06.2021 г.

География и икономика - ИУЧ

10.05.2021 г.

Химия и ООС - ИУЧ

05.05.2021 г.

Биология и ЗО

07.05.2021 г.

История и цивилизация

09.06.2021 г.

История и цивилизация

09.06.2021 г.

История и цивилизация

09.06.2021 г.

История и цивилизация

04.06.2021 г.

История и цивилизация

09.06.2021 г.

 

 

 

 

 

 

Биология и ЗО

09.06.2021 г.