gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail: school@pmg3-varna.org

 

 

График на контролни работи през I срок на учебната 2023 – 2024 година

X a

X б

X в

X г

X д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

География и икономика

24.10.2023 г.

География и икономика

24.10.2023 г.

География и икономика

26.10.2023 г.

Биология и ЗО

08.11.2023 г.

География и икономика

26.10.2023 г.

Химия и ООС

08.11.2023 г.

Химия и ООС

06.11.2023 г.

Химия и ООС

06.11.2023 г.

Математика

13.11.2023 г.

БЕЛ

07.11.2023 г.

Математика

13.11.2023 г.

Математика

13.11.2023 г.

Математика

13.11.2023 г.

История и цивилизация

15.11.2023 г.

Химия и ООС

10.11.2023 г.

История и цивилизация

15.11.2023 г.

История и цивилизация

15.11.2023 г.

История и цивилизация

15.11.2023 г.

Информ. Технологии-ИУЧ

01.12.2023 г.

Математика

14.11.2023 г.

Биология и ЗО

21.11.2023 г.

Биология и ЗО

21.11.2023 г.

Биология и ЗО

21.11.2023 г.

Информ. технологии

07.12.2023 г.

История и цивилизация

15.11.2023 г.

Информ. технологии

07.12.2023 г.

Информ. технологии

07.12.2023 г.

Информ. технологии

04.12.2023 г.

БЕЛ

03.01.2024 г.

Биология и ЗО

21.11.2023 г.

БЕЛ

03.01.2024 г.

БЕЛ

04.01.2024 г.

БЕЛ

04.01.2024 г.

Философия

10.01.2024 г.

Информ. технологии

11.12.2023 г.

Философия

08.01.2024 г.

Философия

08.01.2024 г.

Философия

09.01.2024 г.

Химия и ООС

29.01.2024 г.

Философия

11.01.2024 г.