gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

 

 

 

График на класните работи през II срок на учебната 2020 – 2021 година

 

 

XII a

XII б

XII в

XII г

XII д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

БЕЛ

18.03.2021 г.

БЕЛ

18.03.2021 г.

БЕЛ

15.03.2021 г.

БЕЛ

15.03.2021 г.

БЕЛ

15.03.2021 г.

Немски език

29.03.2021 г.

Английски език

25.03.2021 г.

Английски език

26.03.2021 г.

Немски език

29.03.2021 г.

Немски език

29.03.2021 г.

Руски език

29.03.2021 г.

Немски език

29.03.2021 г.

Френски език

01.04.2021 г.

Руски език

29.03.2021 г.

Математика

12.04.2021 г.

Математика

06.04.2021 г.

Математика

06.04.2021 г.

Математика

06.04.2021 г.

Математика

12.04.2021 г.

Английски език

16.04.2021 г.

Английски език

15.04.2021 г.

 

 

 

 

Английски език

16.04.2021 г.