gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

 

 

 

График на класните работи през II срок на учебната 2020 – 2021 година

 

XI a

XI б

XI в

XI г

XI д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

БЕЛ

10.05.2021 г.

Немски език

10.05.2021 г.

БЕЛ

14.05.2021 г.

БЕЛ

10.05.2021 г.

БЕЛ

10.05.2021 г.

Математика

17.05.2021 г.

БЕЛ

14.05.2021 г.

Математика

17.05.2021 г.

Математика

14.05.2021 г.

Математика

17.05.2021 г.

Немски език

28.05.2021 г.

Математика

17.05.2021 г.

Френски език

02.06.2021 г.

Немски език

28.05.2021 г.

Немски език

31.05.2021 г.

Руски език

28.05.2021 г.

Английски език

31.05.2021 г.

Английски език

08.06.2021 г.

Руски език

28.05.2021 г.

Английски език

09.06.2021 г.

Английски език

31.05.2021 г.

 

 

 

 

Английски език

31.05.2021 г.