gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail: school@pmg3-varna.org

 

 

 

 

График на класните работи през II срок на учебната 2022 – 2023 година

 

XI a

XI б

XI в

XI г

XI д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Немски език

09.05.2023 г.

БЕЛ

02.05.2023 г.

Френски език

11.05.2023 г.

БЕЛ

02.05.2023 г.

Немски език

09.05.2023 г.

Математика

30.05.2023 г.

Немски език

09.05.2023 г.

Математика

30.05.2023 г.

Немски език

09.05.2023 г.

Математика

30.05.2023 г.

БЕЛ

05.06.2023 г.

Математика

30.05.2023 г.

БЕЛ

05.06.2023 г.

Математика

30.05.2023 г.

БЕЛ

05.06.2023 г.

Английски език

07.06.2023 г.

Английски език

06.06.2023 г.

Английски език

09.06.2023 г.

Английски език

07.06.2023 г.

Английски език

07.06.2023 г.