gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

 

 

  

 

 

График на класните работи през II срок на учебната 2020 – 2021 година

 

 

X a

X б

X в

X г

X д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

БЕЛ

12.05.2021 г.

Английски език

10.05.2021 г.

Английски език

10.05.2021 г.

БЕЛ

14.05.2021 г.

БЕЛ

14.05.2021 г.

Английски език

17.05.2021 г.

БЕЛ

13.05.2021 г.

БЕЛ

12.05.2021 г.

Математика

27.05.2021 г.

Английски език

17.05.2021 г.

Математика

27.05.2021 г.

Немски език

17.05.2021 г.

Математика

27.05.2021 г.

Немски език

01.06.2021 г.

Математика

27.05.2021 г.

Немски език

01.06.2021 г.

Математика

27.05.2021 г.

Френски език

03.06.2021 г.

Руски език

01.06.2021 г.

Немски език

01.06.2021 г.

Руски език

01.06.2021 г.

 

 

 

 

Английски език

03.06.2021 г.

Руски език

01.06.2021 г.