gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

            

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail: school@pmg3-varna.org

 

 

 

  

 

 

График на класните работи през II срок на учебната 2022 – 2023 година

 

 

X a

X б

X в

X г

X д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Немски език

09.05.2023 г.

БЕЛ

05.05.2023 г.

БЕЛ

05.05.2023 г.

БЕЛ

04.05.2023 г.

БЕЛ

05.05.2023 г.

БЕЛ

29.05.2023 г.

Немски език

10.05.2023 г.

Френски език

29.05.2023 г.

Немски език

09.05.2023 г.

Немски език -

10.05.2023 г.

Английски език

02.06.2023 г.

Английски език

31.05.2023 г.

Английски език

02.06.2023 г.

Английски език

02.06.2023 г.

Английски език

02.06.2023 г.

Математика

06.06.2023 г.

Математика

06.06.2023 г.

Математика

06.06.2023 г.

Математика

06.06.2023 г.

Математика

06.06.2023 г.