Kласни ръководители през учебната 2023/2024 г. и класни стаи на

съответните класове

Клас

Класен ръководител

Стая № 

VІІІ а

Габриела Никифорова Енчева     

105

VІІІ б

Руска Стоянова Петкова

106

VІІІ в

Камелия Пламенова Петкова

107

VІІІ г

Наталия Викторовна Памукова

108

VІІІ д

Виола Радославова Арабаджикова

201

 

IХ а

Стилиян Анастасов Арходниев

310

IХ б

Николай Иванов Ганев

309

ІХ в

Пламена Петрова Цолова

312

ІХ г

Пенка Цочева Стоева

311

ІХ д

Ивилина Иванова Иванова

308

 

 

 

Х а

Галина Георгиева Димитрова

305

Х б

Милена Веселинова Петкова 303

Х в

Миглена Георгиева Дойчинова 306

Х г

Владимир Станчев Христов 307

Х д

Нели Кирова Костадинова 302

 

ХI а

Евелина Костова Дамянова

202

ХI б

Юлия Митева Кавръкова

203

ХI в

Елена Венелинова Пашанска

204

ХI г

Димитричка Демирова Русева

207

ХI д

Здравка Атанасова Калудова

205

 

ХІI а

Кремена Райчева Николова

212

ХІI б

Радка Атанасова Христова

210

ХІI в

Татяна Петрова Стоянова

208

ХІI г

Галина Димитрова Чанакчалиева

209

ХІI д

Мая Валентинова Боянова

211

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg