Kласни ръководители през учебната 2020/2021 г. и класни стаи на

съответните класове

Клас

Класен ръководител

Стая №

VІІІ а

Г. Енчева   

105

VІІІ б

Р. Петкова

106

VІІІ в

К. Петкова

107

VІІІ г

Н. Памукова

108

VІІІ д

В. Арабаджикова

205

 

IХ а

К. Николова

204

IХ б

Р. Христова

202

ІХ в

Т. Стоянова

201

ІХ г

Г. Чанакчалиева

203

ІХ д

М. Боянова

211

 

 

 

Х а

С.  Архондиев

310

Х б

И. Иванова

308

Х в

Н. Ганев

309

Х г

П. Стоева

311

Х д

А. Асенова

312

 

ХI а

Г. Димитрова

305

ХI б

М. Петкова

303

ХI в

В. Христов

306

ХI г

Н. Костадинова

307

ХI д

П. Цолова

302

 

ХІI а

Е. Дамянова

212

ХІI б

Ю. Кавръкова

210

ХІI в

Г. Янчева

207

ХІI г

Е. Пашанска

209

ХІI д

З. Калудова

208

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg