Kласни ръководители през учебната 2021/2022 г. и класни стаи на

съответните класове

Клас

Класен ръководител

Стая № 

VІІІ а

Габриела Никифорова Енчева     

105

VІІІ б

Руска Стоянова Петкова

106

VІІІ в

Камелия Пламенова Петкова

107

VІІІ г

Наталия Викторовна Памукова

108

VІІІ д

Виола Радославова Арабаджикова

201

 

IХ а

Евелина Костова Дамянова

202

IХ б

Юлия Митева Кавръкова

203

ІХ в

Елена Венелинова Пашанска

204

ІХ г

Димитричка Демирова Русева

207

ІХ д

Здравка Атанасова Калудова

205

 

 

 

Х а

Кремена Райчева Николова

212

Х б

Радка Атанасова Христова

210

Х в

Татяна Петрова Стоянова

208

Х г

Галина Димитрова Чанакчалиева

209

Х д

Мая Валентинова Боянова

211

 

ХI а

Стилиян Анастасов  Архондиев

310

ХI б

Ивилина Иванова Иванова

308

ХI в

Николай Иванов Ганев

309

ХI г

Пенка Цочева Стоева

311

ХI д

Ася  Благоева Асенова

312

 

ХІI а

Галина Георгиева Димитрова

305

ХІI б

Милена Веселинова Петкова

303

ХІI в

Владимир Станчев Христов

306

ХІI г

Нели Кирова Костадинова

307

ХІI д

Пламена Петрова Цолова

302

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg