Профилираното обучение в III ПМГ се осъществява по одобрени от МОН рамкови учебни планове

 

2023/2024 г.

Профил „Природни науки“ – Химия и ООС, Биология и здравно образование VIII д клас

Профил „Природни науки“ – Химия и ООС, Биология и здравно образование IX д клас

Профил „Природни науки“ – Химия и ООС, Биология и здравно образование X д клас

Профил „Природни науки“ – Химия и ООС, Биология и здравно образование XI д клас

Профил „Природни науки“ – Химия и ООС, Биология и здравно образование XII д клас


2022/2023 г.

Профил „Природни науки“ – Химия и ООС, Биология и здравно образование VIII д клас

Профил „Природни науки“ – Химия и ООС, Биология и здравно образование IX д клас

Профил „Природни науки“ – Химия и ООС, Биология и здравно образование X д клас

Профил „Природни науки“ – Химия и ООС, Биология и здравно образование XI д клас

Профил „Природни науки“ – Химия и ООС, Биология и здравно образование XII д клас


2021/2022 г.

Профил „Природни науки“ – Химия и ООС, Биология и здравно образование VIII д клас

Профил „Природни науки“ – Химия и ООС, Биология и здравно образование IX д клас

Профил „Природни науки“ – Химия и ООС, Биология и здравно образование X д клас

Профил „Природни науки“ – Химия и ООС, Биология и здравно образование XI д клас

Профил „Природни науки“ – Химия и ООС, Биология и здравно образование XII д клас


2020/2021 г.

Профил „Природни науки“ – Химия и ООС, Биология и здравно образование VIII д клас

Профил „Природни науки“ – Химия и ООС, Биология и здравно образование IX д клас

Профил „Природни науки“ – Химия и ООС, Биология и здравно образование X д клас

Профил „Природни науки“ – Химия и ООС, Биология и здравно образование XI д клас

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg