ГРАФИК

на групите за спортни дейности, времето и мястото за провеждането им по паралелки за периода от 31.05.2021 г. до 30.06.2021 г., както следва:

 

Клас

Спортни дейности

Ръководител

Време

Място

Ден

Час

VIII а

шахмат

Снежана Грудева

Вторник

13.50

Класна стая/

Спортни площадки

VIII б

шахмат

Снежана Грудева

Четвъртък

13.05

Класна стая/

Спортни площадки

VIII в

шахмат

Снежана Грудева

Сряда

13.50

Класна стая/

Спортни площадки

VIII г

шахмат

Снежана Грудева

Петък

13.50

Класна стая/

Спортни площадки

VIII д

шахмат

Снежана Грудева

Понеделник

18.25

Класна стая/

Спортни площадки

IX  а

волейбол

Снежана Грудева

Петък

13.15

Физкултурен салон/

Спортни площадки

IX б

волейбол

Снежана Грудева

Понеделник

13.15

Физкултурен салон/

Спортни площадки

IX в

волейбол

Снежана Грудева

Сряда

13.15

Физкултурен салон/

Спортни площадки

IX г

волейбол

Мариян Димитров

Вторник

13.15

Физкултурен салон/

Спортни площадки

IX д

волейбол

Мариян Димитров

Петък

13.15

Физкултурен салон/

Спортни площадки

X а

волейбол

Павлина Пеева

Понеделник

13.15

Физкултурен салон/

Спортни площадки

X б

волейбол

Павлина Пеева

Четвъртък

13.15

Физкултурен салон/

Спортни площадки

X в

волейбол

Павлина Пеева

Сряда

13.15

Физкултурен салон/

Спортни площадки

X г

волейбол

Мариян Димитров

Понеделник

18.40

Физкултурен салон/

Спортни площадки

X д

волейбол

Мариян Димитров

Четвъртък

14.00

Физкултурен салон/

Спортни площадки

XI а

волейбол

Павлина Пеева

Сряда

14.00

Физкултурен салон/

Спортни площадки

XI б

волейбол

Павлина Пеева

Вторник

13.15

Физкултурен салон/

Спортни площадки

XI в

волейбол

Павлина Пеева

Петък

13.15

Физкултурен салон/

Спортни площадки

XI г

волейбол

Павлина Пеева

Петък

18.40

Физкултурен салон/

Спортни площадки

XI д

волейбол

Павлина Пеева

Четвъртък

18.40

Физкултурен салон/

Спортни площадки

 

 

 

 

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg