Разпределение на групите II-ри чужд език

Разпределение на групите II-ри чужд език на учебната 2020 – 2021 година

за периода от 31.05.2021 г. до 30.06.2021 г.

 

ВТОРНИК

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

РЕ – X а –  310

НЕ – X а – 311

РЕ – X д – 312

НЕ – Х д – 307

РЕ – XI а 305

НЕ – XI а – 207

РЕ – X г – 311

НЕ – X г – 207

РЕ – XI г – 307

НЕ – XI г – 207

 

 

ПЕТЪК

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

РЕ – X г – 311

НЕ – X г – 308

РЕ – XI г – 307

НЕ – XI г – 308

РЕ – XI а – 305

НЕ – XI а – 307

РЕ – X д – 312

НЕ – Хд – 307

РЕ – X а – 310

НЕ – X а – 207

 

 

 

ГРАФИК

за факултативно изучавани учебни часове и СИП

за периода от 31.05.2021 г. до 30.06.2021 г.

 

Клас

Учебен предмет

Преподавател

Ден

Час

Стая

Бр.учебни часове

VIII а

Информационни технологии

Лилия Стоянова /

Наталия Бодурова

петък

13.05

314/315

1

VIII б

Информационни технологии

Галина Чанакчалиева /

Нели Генчева

сряда

18.25

314/315

1

VIII в

Информационни технологии

Мая Боянова /

Нели Генчева

петък

13.50

314/315

1

VIII г

Информационни технологии

Мая Боянова /

Нели Генчева

вторник

13.50

314/315

1

VIII д

Информационни технологии

Галина Чанакчалиева /

Нели Генчева

сряда

13.05

314/315

1

X в

Математика

Николай Ганев

вторник

13.15

309

1

X д

Български език и литература

Ася Асенова

вторник

13.15

312

1

X д

Български език и литература

Ася Асенова

сряда

18.40

312

1

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg