Разпределение на групите II-ри чужд език

Разпределение на групите II-ри чужд език през I срока на учебната 2022 – 2023 година

 

ПОНЕДЕЛНИК

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

 

 

 

РЕ – XII д – 312

НЕ – XII д – 308

РЕ – XII г – 311

НЕ – XII г – 312

РЕ – XII а – 310

НЕ – XII а – 311

 

ЧЕТВЪРТЪК

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

РЕ – XII а – 310

НЕ – XII а – 312

РЕ – XII д – 312

НЕ – XII д – 310

РЕ – XII г – 311

НЕ – XII г – 204

 

 

 

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg