Разпределение на групите II-ри чужд език

Разпределение на групите II-ри чужд език на учебната 2021 2022 година

 

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

XI 311

XI 204

XI 312

I 202

XI 310

XI 312

   

 

 

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

XII 305

XII 310

XII 307

XII 303

     

 

 

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

XII 305

XII 311

XII 307

XII 305

XI 312

I 204

XI 310

XI 208

XI 311

XI 203

 

 

 

ГРАФИК

за факултативно изучавани учебни часове

II

.

VIII

/

18.30

314/315

1

VIII

/

13.30

314/315

1

VIII

/

13.30

314/315

1

, , , ,

.

11.55

315

2

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg