Г Р А Ф И К

за консултиране на родители и водене на училищната документация на съответната паралелка за периода от 31.05.2021 г. до 30.06.2021 г.

Преподавател

Клас

Ден

Час

Място/начин на провеждане

Габриела  Енчева

VIII а

четвъртък

17.00

учителска  стая

Руска  Петкова

VIII б

вторник

15.15

учителска  стая

Камелия Петкова

VIII в

вторник

17.45

учителска  стая

Наталия  Памукова

VIII г

петък

17.00

учителска  стая

Виола  Арабаджикова

VIII д

четвъртък

16.15

учителска  стая

Кремена Николова

IX а

четвъртък

16.30

лаборатория биология

Радка Христова

IX б

сряда

14.45

лаборатория физика

Татяна Стоянова

IX в

четвъртък

17.15

лаборатория физика

Галина Чанакчалиева

IX г

понеделник

14.45

лаборатория физика

Мая Боянова

IX д

понеделник

14.45

лаборатория физика

Стилиян Архондиев

X а

понеделник

15.45

лаборатория биология

Ивилина Иванова

X б

вторник

16.30

лаборатория химия

Николай Ганев

X в

четвъртък

15.45

лаборатория физика

Пенка Стоева

X г

вторник

17.15

хранилище география

Ася Асенова

X д

сряда

17.15

учителска  стая

Галина Димитрова

XI а

сряда

17.15

лаборатория биология

Милена Петкова

XI б

вторник

18.00

учителска  стая

Владимир Христов

XI в

вторник

16.30

хранилище география

Нели Костадинова

XI г

четвъртък

15.45

лаборатория физика

Пламена Цолова

XI д

вторник

16.30

учителска  стая

Забележка:  По възможност  всички консултации с родителите се провеждат в електронна среда.

 

ГРАФИК

за консултации по учебни предмети

за периода от 31.05.2021 г. до 30.06.2021 г.

 

Преподавател

Предмет

Ден

Час

1.

Пламена Цолова

БЕЛ

Сряда

9.30

2.

Силвия  Пехлева

БЕЛ

Вторник

10.25

3.

Ася Асенова

БЕЛ

Понеделник

9.30

4.

Елена  Пашанска

БЕЛ

Петък

10.25

5.

Мария  Жекова

Руски език

Вторник

9.30

6.

Пламена  Вълчева

Английски език

Сряда

10.25

7.

Наталия  Памукова

Английски език

Вторник

10.25

8.

Кристина  Иванова

Английски език

Сряда

10.25

9.

Габриела  Енчева

Английски език

Сряда

10.25

10.

Виола  Арабаджикова

Английски език

Четвъртък

9.30

11.

Румяна Георгиева

Английски език

Сряда

10.25

12.

Руска  Петкова

Немски език

Понеделник

10.25

13.

Станислава  Георгиева

Немски език

Понеделник

10.25

14.

Милена Петкова

Немски език

Сряда

10.25

15.

Миглена Дойчинова

Френски език

Сряда

10.25

16.

Камелия Петкова

Френски език

Сряда

9.30

17.

Миланка Йорданова

Математика

Сряда

10.25

18.

Радка Христова

Математика

Вторник

10.25

19.

Нели Костадинова

Математика

Вторник

10.25

20.

Николай  Ганев

Математика

Четвъртък

9.30

21.

Здравка  Калудова

Математика

Четвъртък

10.25

22.

Галина  Чанакчалиева

ИИТ

Вторник

9.30

23.

Мая Боянова

ИИТ

Вторник

9.30

24.

Нели Генчева

ИИТ

Петък

10.25

25.

Наталия Бодурова

ИИТ

Петък

9.30

26.

Лилия  Стоянова

ИИТ

Петък

9.30

27.

Гинка  Янчева

Физика

Четвъртък

10.25

28.

Ася Чилингирян

Физика

Четвъртък

10.25

29.

Татяна Стоянова

Физика

Вторник

10.25

30.

Веселин Добрев

Химия и ООС

Четвъртък

9.30

31.

Виолета Якова

Химия и ООС

Понеделник

10.25

32.

Ивилина Иванова

Химия и ООС

Вторник

10.25

33.

Красимира Белецова

Химия и ООС

Вторник

10.25

34.

Кремена Николова

Биология и ЗО

Петък

10.25

35.

Евелина  Дамянова

Биология и ЗО

Сряда

10.25

36.

Галина  Димитрова

Биология и ЗО

Понеделник

10.25

37.

Стилиян Архондиев

Биология и ЗО

Вторник

9.30

38.

Пенка Стоева

География

Вторник

10.25

39.

Димитричка  Русева

География

Петък

9.30

40.

Владимир Христов

История

Понеделник

9.30

41.

Юлия Кавръкова

История

Вторник

10.25

42.

Диана Маркова

Философия

Четвъртък

9.30

Забележка: Всички консултации се провеждат в електронна среда

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg