Държавни зрелостни изпити

  

Заповед № РД09-1807/31.08.2021 г. за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2021/2022 година

  

Наредба № 1 от 11 април 2003 г. за учебно-изпитните програми за ДЗИ (Изм. ДВ, бр. 80 от 2008 г.)

 

   Наредба № 3 от 17 май 2004 г. за организацията и провеждането на ДЗИ (Изм. ДВ, бр. 79 от 2008 г.)

 

ЗАВЪРШВАНЕ НА ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП , ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2021/2022 (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

 

График за запознаване на зрелостниците с оценените им изпитни работи от държавните зрелостни изпити на учебната 2020/2021 година, сесия май-юни

 

Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г. за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2020/2021 година

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg