Държавни зрелостни изпити

  

  

Заповед № РД 09-2046/28.08.2023 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати и график на дейностите за провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2023/2024 година

 

ЗАВЪРШВАНЕ НА ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП , ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2023/2024 (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

 

 

ГРАФИК ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

с оценените им изпитни работи

от държавните зрелостни изпити

на учебната 2023/2024 година, сесия май-юни

 

дата

начален час – краен час

13.06.2024 г.

13.00 – 15.00

14.06.2024 г.

13.00 – 15.00

17.06.2024 г.

11.00 – 13.00

 

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg