Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"

 

Бюджет на III ПМГ "Акад. Методий Попов" за 2023 г. (публикуван на 10.11.2023 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджет 2023 г. (01.01.2023 г. - 31.03.2023 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджет 2023 г. (01.01.2023 г. - 30.06.2023 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджет 2023 г. (01.01.2023 г. - 30.09.2023 г.)

 

архив

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg