Проектът „Алтернативите на зависимото поведение” се реализира от Училищното настоятелство на ІІІ ПМГ „Акад. Методий Попов” с финансовата подкрепа на Дирекция „Превенции” Община Варна. Реализацията на проекта продължи 5 месеца от юни до октомври.

            Дейностите се реализират в два модула – приложно - изследователски и творчески. Приложно-изследователският модул цели информативна и изследователска дейност сред новопостъпилите в гимназията осмокласници. На принципа на връстниковия подход, пиър екипът проведе сесии  с осмите класове на тема Психоактивни вещества; Алкохол и тютюнопушене; Зависимости в интернет; Трафик на хора. Изследователската дейност се фокусира върху изследване на рисковото поведение.

            Творческият модул – превенция чрез изкуство обхваща ученици от цялата гимназия с изявени способности в няколко области – аудио-визуални изкуства, музика, литература, изобразително изкуство и фотография.

            Всички участници преминаха през обучения и работеха в своите направления. Като обучител се включи и Цветомир Аврамов – ученик в 12 клас на МГ „Петър Берон” – гр.Варна.

             

Приложно – изследователски модул

Изследването на рисковото поведение има за цел да проучи нагласите на новоприетите ученици към рисково поведение, до колко то се разпознава, какви са причините за него, митовете за риска, как обществото се отнася към това поведение.

В изследването се включиха 124 ученици от общ брой новоприети – 130. То е представително за целевата група.

Какви са резултатите:

Рисковото поведение е напълно разпознаваемо за анкетираните. Те ранжират риска с избора, който правят.

 

 

 

Както се вижда от графиката на първите пет места са: употребата на наркотици; пушене на трева; самонараняване; ранно сексуално поведение и употреба на алкохол.

Най-малко рискови според анкетираните са авантюризма и осамотяването.

 39 ученици от осмите класове са се държали рисково в определени ситуации, но риска който са поемали е свързан с употреба на алкохол, цигари, гладуване и афективност.

            Причините за рисковото поведение се търсят най вече в слабия родителски контрол, неподходящата приятелска среда, желание за изява, ниска самооценка.

 

Рисковото поведение се приема полярно. За 88 човека то е „прието от повечето ученици”, а за 77 е „недупостимо”; модерно е за 21 респонденти и интересно за 18.

Обществото като цяло не реагира на рисково поведение. Често то се неглижира, особено ако не се отнася до нас самите или го осъжда, но рядко има промяна, а за още 32 човека обществото не забелязва рисковото поведение. Всичко това говори, че има голяма търпимост към този вид поведение или пък никой не иска да чува за него, а то реално си съществува в доста широк спектър.

             Независимо, че могат да се изброят различните форми на рисково поведение, прави впечатление, че за него анкетираните нямат достатъчно адекватна информация. С цел изследване на съществуващите митове, беше предложено да се посочат верните твърдения от изброените. В нашият въпрос нямаше ограничения за отговорите, но нямаше и напълно верни твърдения. Отговорите бяха показателни, за липсата на  достатъчно знания за психоактивните вещества. Например: голяма част – 87 човека вярват, че само „твърдата” дрога създава зависимост, а за 41 осмокласника цигарите не са наркотик. 

 

 

 

 

Надяваме се в сесиите проведени с осмокласниците да сме дали поне малко повече информация и сме провокирали техния интерес и за бъдеща работа.

 

 

Модул: Творческа работилница – за него най добре говорят авторските творби на участниците. Днес Вие ще видите и чуете 12 авторски продукта на аудио –визуалните изкуства, литературата, музиката и изобразителното изкуство.

Обявеният предварително статут определя следните категории:

-         „Социална реклама” - да промотира каузи, идеи, кампании за борба със:  СПИН, трафик на хора, наркотици и друго рисково поведение.

-         „Късометражен филм; анимационен филм; клип”

-         Авторска песен”;

-         Литератураесе, стихотворение, разказ;

-         Изображенияфотоколажи; карикатури, комикси

Участниците в конкурса са позоционирани в 4 от петте категории. Категория „Социална реклама” се оказа трудна за авторите и в нея нямаме нито една творба. Не по малко трудности срещнахме и с категория „Авторска песен” – днес вие ще чуете единствената авторска песен на Йордан Йорданов. Най активни в творческата работилница са авторите на есета и разкази. Създадени са и два клипа.