Ръководство и административен персонал в Трета ПМГ "Акад. Методий Попов"

     

ДИРЕКТОР

А. Чилингирян тел./факс: (052) 620 290
 

ЗАМ. ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

К. Белецова тел. : (052) 613 640

М. Йорданова тел. : (052) 613 640
 

ЗАМ. ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

инж. В. Милушева тел. : (052) 620 289

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

К. Николова
 

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Й. Андреева гл.счетоводител, тел.: (052) 620 289

С. Грудева ЗАТС, тел. : (052) 620 289

Н. Пеева домакин, тел. : (052) 620 291

П. Пеева технически секретар, тел. : (052) 620 291

            

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg