Училищен вестник

 

 

 

Първи брой  I Втори брой I Трети брой I Четвърти брой I Пети брой I Шести брой

Седми брой I Осми брой I  Девети брой I Десети брой I Единадесети брой

 

 

Вестникът бе създаден от Клуб „Журналистика”, в рамките на

 проект „Ученически виртуален художествено-творчески център

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение зрелостни изпити

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg