ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

 

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

 

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна

24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна

01.02.2022 г. – междусрочна

01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА:

02.02.2022 г. – I - XII клас

 

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА:

12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)

30.06.2022 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)

 

НЕУЧЕБНИ ДНИ

18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ

20.05.2022 г. – втори ДЗИ

25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

16.06.2022. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

От 15.09.2021 г. до 31.01.2022 г. –  ВТОРА СМЯНА

От 02.02.2022 г. до 30.06.2022 г. – ПЪРВА СМЯНА

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg