ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

 

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:

29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. - есенна ваканция
24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. - коледна ваканция
04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. - зимна ваканция за VIII-ХІ клас

04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл. - зимна ваканция за XIІ клас
08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. - пролетна ваканция за VIII-ХІ клас  
13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. - пролетна ваканция за ХІІ клас

 НЕУЧЕБНИ ДНИ:

07.11.2016 г. ден след провеждане на избори за президент

19.05.2017 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
22.05.2017 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

25.05.2017 г. – по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура

 

 НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:

09.02.2017 г. – за VIII-ХІ клас

07.02.2017 г. – за ХІІ клас

 КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:

15.05.2017 г. – XII клас (13 учебни седмици)
30.06.2017 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2017 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици )

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканции

График смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна