Учебници

Списък на учебниците и учебните комплекти, които ще се използват в Трета ПМГ" за учебната 2018/2019 година, съгласно Приложение № 1 към заповед № РД 09-39/16.01.2018 г. на Министъра на образованието и науката (VIII, X, XI, XII клас)

Списък на учебниците и учебните комплекти, които ще се използват в IX клас в Трета ПМГ" за учебната 2018/2019 година, съгласно Приложение № 4 към заповед № РД 09-1480/25.07.2018 г. на Министъра на образованието и науката

 

 

 

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg