gerb

Tрета природоматематическа гимназия

“Академик Методий Попов“ – Варна

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ КОМПЛЕКТИ,

КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ІХ КЛАС В ТРЕТА ПМГ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА,

СЪГЛАСНО Приложение № 4 към Заповед № РД 09-1480/25.07.2018 г. на министъра на образованието и науката

КЛАС, ПАРАЛЕЛКА

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИКА/

УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ

АВТОР/АВТОРИ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА НА ОДОБРЕНИЕ/

ИЗДАВАНЕ

IX

Български език и литература

Български език, ЗП

Работни листове

Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова

„Булвест 2000“

2018

IX

Литература

Литература, ЗП

 

Илияна Кръстева, Виолета Герджикова, Бойко Пенчев, Олга Попова

„Булвест 2000“

2018

IX

Руски език

Классно! /учебник и учебни тетрадки/

Татяна Алексиева

Олга Лазова

Виолета Миланова

Клет  България ООД

2018

IX а, г, д

Английски език

Учебник „Focus for Bulgaria”, В1.Part 1

Сю Кей

Воон Джоунс

Даниел Брейшоу

Пиърсън

Едюкейшън Лимитид”

представлявано от

„С.А.Н. – ПРО”

2017

IX б, в

Английски език

Учебник „Focus for Bulgaria”, А2

Сю Кей, Воон Джоунс

Даниел Брейшоу

Бартош Михаловски

Пиърсън

Едюкейшън Лимитид”

представлявано от

„С.А.Н. – ПРО”

2017

IX – B1 - OOП

Немски език

Учебен комплект PRIMA. Deutsch für junge Erwachsene für die 9. – 10. Klasse 

Friederike Jin, Magdalena Michalak, Lutz Rohrmann

"Просвета-София"АД                                     

2018

 

IX -A1 - ООП

Немски език

Menschen  A1.1

Sabine Glas-Peters,

Angela Pude,

Monika Reimann

"Max Hueber Verlag", представлявано от изд."Едюкейшънъл център" ЕООД

2017

ІХ

Френски език

Echo-B1.2

Girardet-Pecheur

„Колибри“ ООД

2018

 

IX

Математика

Математика 9 клас

Георги Паскалев, Мая Алашка, Райна Алашка

„Архимед 2“ ЕООД

2018

IX

ИТ

Информационни технологии 9 клас

Иван Първанов, Людмил Бонев

ИК "Домино"

2018

ІХ

Физика и астрономия  9 клас

Физика и астрономия 9 клас

 

Максим Максимов, Ивелина Димитрова

Булвест 2000

2018

IX

Химия и ООС

1.      Химия и ООС – 8 клас

Стефан Манев и колектив

„Просвета-София” АД

2017

IX

Химия и ООС

2.      Химия и ООС – 9 клас

Донка Ташева и колектив

„Просвета-София” АД

2018

ІХ

Биология и здравно образование

Биология и здравно образование 8 клас (първа част за 9 клас)

 В. Ишев, М. Николова, М. Панайотова

„Просвета-София” АД

2017

ІХ

Биология и здравно образование

Биология и здравно образование 9 клас (втора част за 9 клас)

В. Ишев, И. Нанкова,

М. Панайотова

„Просвета-София” АД

2018

IX

География и икономика

География и икономика за 9 клас с интензивно изучаване на чужд език за профилирано и професионално обучение

Румен Пенин и колектив

Белвест 2000

2018

ІХ

История и цивилизации

1.   История и цивилизации - за 8 клас /Първа част за  9 клас  с интензивно изучаване на чужд език

2.   История и цивилизации - за 9 клас /Втора част за 9 клас при обучението  с интензивно изучаване на чужд  език/

Борислав Гаврилов, Кирил Славчев,

Бистра Стоименова

 

Михаил Груев,

 Борис Стоянов,

Кирил Славчев,

Явор Сидеров

„Просвета-София” АД

 

 

 

 

„Просвета-София” АД

2017

 

 

 

 

2018

ІХ

Философия

1.   Философия за 9 клас

Галя Герчева-Несторова; Райна Димитрова; Румяна Тултукова; Бойчо Бойчев

"Педагог 6"

 

2018