Педагогически специалисти в III ПМГ 2021/2022 г.

Български език

и литература

Английски език Френски език Немски език
       
П. Цолова Н. Памукова М. Дойчинова М. Петкова
С. Пехлева Г. Енчева К. Петкова Р. Петкова
А. Асенова П. Вълчева   С. Георгиева
Е. Пашанска В. Арабаджикова    
  Р. Георгиева    
  С. Пешева    
Руски език Математика Информатика / Инф.техн. Физика и астрономия
       
М. Жекова Н. Костадинова инж. Л. Стоянова А. Чилингирян
  Р. Христова Г. Чанакчалиева Т. Стоянова
  З. Калудова Н. Бодурова  
  Н. Ганев инж. М. Боянова  
  М. Йорданова инж. Н. Генчева - ръководител направление ИКТ  
Химия и опазване на околната среда География и икономика Биология и здравно образование История и цивилизация
       
К. Белецова П. Стоева К. Николова В. Христов
В. Якова Д. Русева Е. Дамянова Ю. Кавръкова
И. Иванова   Г. Димитрова  
В. Добрев   С. Архондиев  
Философия Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Музика
       
Д. Маркова С. Грудева Р. Георгиев Г. Райчева
  П. Пеева    
  М. Димитров    

Награди на учители

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg