Педагогически специалисти в III ПМГ 2023/2024 г.

Български език

и литература

Английски език

Френски език

Немски език

 

 

 

 

П. Цолова

Н. Памукова

М. Дойчинова

М. Петкова

С. Пехлева

Г. Енчева

К. Петкова

Р. Петкова

А. Асенова

П. Вълчева

 

С. Георгиева

Е. Пашанска

В. Арабаджикова

 

 

 

Р. Георгиева

 

 

 

С. Пешева

 

 

 

К. Саланти

 

 

Математика

Информатика / Инф.техн.

Физика и астрономия

Химия и опазване на околната среда

 

 

 

 

Н. Костадинова

инж. Л. Стоянова

А. Чилингирян

К. Белецова

Р. Христова

Г. Чанакчалиева

Т. Стоянова

В. Якова

З. Калудова

инж. М. Боянова

 

И. Иванова

Н. Ганев

М. Ангелова -

ръководител направление

ИКТ

 

В. Добрев

М. Йорданова

 

 

 

География и икономика

Биология и здравно образование

История и цивилизация

Философия

 

 

 

 

П. Стоева

К. Николова

В. Христов

С. Минева

Д. Русева

Е. Дамянова

Ю. Кавръкова

 

 

Г. Димитрова

 

 

 

С. Архондиев

 

 

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

Музика

 

 

 

 

 

С. Грудева

Р. Георгиев

Б. Шалдъров

 

П. Пеева

 

 

 

М. Димитров

 

 

 

 

Награди на учители

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg