Преподаватели в III ПМГ 2016/2017 г.

Български език

и литература

Английски език Френски език Немски език
       
Веселина Александрова Наталия Памукова Елиана Андонова Мартин Станчев
Теменужка Калчева Кристина Иванова Камелия Петкова Руска Петкова
Силвия Пехлева Габриела Енчева   Станислава Георгиева
Росица Русева Пламена Вълчева    
Елена Пашанска Виола Арабаджикова    
  Румяна Георгиева    
Руски език Математика Информатика / Инф.техн. Физика и астрономия
       
Мария Жекова Стоянка Думанова Лилия Стоянова Ася Чилингирян
  Радка Христова Галина Чанакчалиева Татяна Стоянова
  Здравка Калудова Наталия Бодурова Гинка Янчева
  Николай Ганев Мая Боянова  
  Миланка Йорданова    
Химия и опазване на околната среда География и икономика Биология и здравно образование История и цивилизация
       
Нина Димова Стела Петрова Ани Нинова Емилия Пасатова
Виолета Якова Димитричка Русева Евелина Дамянова Марина Андонова
Ивилина Иванова   Галина Димитрова  
Красимира Белецова   Стилиан Архондиев  
Философия Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Музика
       
Диана Маркова Димитър Николов Радослав Георгиев Иванка Петкова
  Павлина Пеева    
  Мариян Димитров    

Награди на учители

 

Актуално

Стипендии

График ваканции

График смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна