Свободни места в паралелките и класовете

 за учебната 2017/2018 година (към 12.02.2018 г.)

 

 

Вид на паралелката: профилирана – биология и здравно образование / френски език

Профил: природни науки

Клас: VIII

Брой свободни места – 1 (едно)

Вид на паралелката: профилирана – география и икономикаанглийски  език

Профил: хуманитарен

Клас: XI

Брой свободни места – 1 (едно)

Вид на паралелката: профилирана – биология и здравно образование / немски език

Профил: природоматематически

Клас: ХII

Брой свободни места – 1 (едно)

Вид на паралелката: профилирана – биология и здравно образование / френски език

Профил: природоматематически

Клас: ХII

Брой свободни места – 2 (две)

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg