Стипендии

Заповед №РД-07-1010/12.03.2018 г. на Директора на Трета ПМГ "Академик Методий Попов" за утвърждаване на класирането на учениците за получаване на месечни стипендии през втория срок на учебната 2017/2018 година

Актуализирана процедура за отпускане на стипендии на учениците в Трета ПМГ "Академик Методий Попов"

Заповед № РД-07-833/15.02.2018 г. за утвърждаване на Актуализирана процедура за отпускане на стипендии на учениците в Трета ПМГ "Акад. Методий Попов".

Заповед № РД-07-827/15.02.2018 г. за утвърждаване на класиране за месечни стипендии за постигнати образователни резултати, за подпомагане на достъпа до образование за ученици от девети клас, съгласно ПМС 328/21.12.2017 г.


Заповед № РД-07-225/18.10.2017 г. - утвърждаване класирането за получаване на месечни стипендии за постигнати образователни резултати и за достъп до образование на учениците в Трета ПМГ "Акад. Методий Попов"

Заповед № РД-07-224/18.10.2017 г. - утвърждаване списък на учениците, които да получават месечни стипендии за ученици с трайни уреждания и ученици без родители /с един родител/ в Трета ПМГ "Акад. Методий Попов"

Процедура за отпускане на стипендии за учениците от III ПМГ "Акад. Методий Попов", в сила от първия срок на учебната 2017/2018 година

Заповед № РД-07-209/13.10.2017 г. на Директора на III ПМГ "Академик Методий Попов" за утвърждаване разпределението на целевите средства за стипендии.

ЗАЯВЛЕНИЯ - ДЕКЛАРАЦИИ

Заявления - декларации може да получавате от счетоводството или да ги изтеглите от сайта.

  Заявление-декларация за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати

  Заявление-декларация за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование

 Заявление - декларация за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания

 Заявление - декларация за кандидатстване за месечна стипендия за ученици без родител / родители

 Заявление - декларация за кандидатстване за еднократна стипендия

 

 

Комисия по стипендиите

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg