Организация на учебното време за учебната 2016/2017 година

 

От 15.09.2016 година до 03.02.2017 година - втора смяна

От 07.02.2017 година до 15.05.2017 година за XII клас - първа смяна

От 09.02.2017 година до 30.06.2017 година за VII-XI клас - първа смяна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканции

График смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна