САМООЦЕНЯВАНЕ

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО САМООЦЕНЯВАНЕ ЗА ПЕРИОДА СЕПТЕМВРИ 2016 г. АВГУСТ 2018 г.

ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Процедура за управление на качеството

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

План-график за провеждане на дейностите по самооценяване на качеството на предоставяното образование

Анкетна карта - родители

Анкетна карта - ученици

Анкетна карта - учители

 

 

 

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg