САМООЦЕНЯВАНЕ

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО САМООЦЕНЯВАНЕ ЗА ПЕРИОДА СЕПТЕМВРИ 2016 г. АВГУСТ 2018 г.

ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Процедура за управление на качеството

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

План-график за провеждане на дейностите по самооценяване на качеството на предоставяното образование

Анкетна карта - родители

Анкетна карта - ученици

Анкетна карта - учители

 

 

 

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg