Седмична програма IX клас за II срок на 2022/2023 г.

 

IХ а клас

IХ б клас

IХ в клас

IХ г клас

IХ д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

---

Биология и ЗО

Химия и ООС

Английски език

История и цивилизации

2

История и цивилизации

Химия и ООС

Български език и литература

Английски език

Биология и ЗО

3

Химия и ООС

География и икономика

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Математика

4

География и икономика

История и цивилизации

Математика

Български език и литература

Физика и астрономия

5

Математика

Немски език

География и икономика

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

6

Български език и литература

Немски език

История и цивилизации

Биология и ЗО

География и икономика

7

Български език и литература

Физика и астрономия

Биология и ЗО

---

---

8

 

 

 

 

 

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Английски език

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

Математика

Български език и литература

2

Немски език

Английски език

Френски език

Математика

Български език и литература

3

Математика

Философия

Френски език

Музика

История и цивилизации

4

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

Биология и ЗО

Български език и литература

Физика и астрономия

5

История и цивилизации

Биология и ЗО

Музика

Физика и астрономия

Математика

6

Биология и ЗО

Математика

Физика и астрономия

История и цивилизации

Музика

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

8

 

 

 

 

 

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

Немски език

Български език и литература

----

Физика и астрономия

Английски език

2

Философия

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

Английски език

3

История и цивилизации

Физика и астрономия

Български език и литература

Немски език

Химия и ООС

4

Английски език

Немски език

Физика и астрономия

Биология и ЗО

Немски език

5

Български език и литература

Биология и ЗО

Английски език

Химия и ООС

История и цивилизации

6

Физика и астрономия

История и цивилизации

Математика

Английски език

Биология и ЗО

7

Математика

---

Биология и ЗО

Английски език

---

8

 

 

 

 

 

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

Музика

----

Френски език

Математика

История и цивилизации

2

Информационни технологии

Български език и литература

История и цивилизации

Математика (ИУЧ)

Физическо възпитание и спорт

3

Английски език

Информационни технологии

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

Биология и ЗО

4

Английски език

Музика

Химия и ООС

Биология и ЗО

Физика и астрономия

5

Биология и ЗО

Химия и ООС

Френски език

Философия

Английски език

6

Химия и ООС

Математика

Информационни технологии

Немски език

Английски език

7

Физика и астрономия

Математика (ИУЧ)

Философия

География и икономика

Немски език

8

 

 

 

 

 

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

----

География и икономика

Математика

---

Химия и ООС

2

Физика и астрономия

Немски език

Математика (ИУЧ)

Химия и ООС

География и икономика

3

Биология и ЗО

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

География и икономика

Български език и литература

4

Математика (ИУЧ)

История и цивилизации

Английски език

Физика и астрономия

Философия

5

Физическо възпитание и спорт

Математика

География и икономика

История и цивилизации

Информационни технологии

6

История и цивилизации

Английски език

Физика и астрономия

Информационни технологии

Математика

7

География и икономика

Физика и астрономия

---

Физическо възпитание и спорт

Математика (ИУЧ)

8

 

 

 

 

 

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg