Седмична програма IX клас за II срок на 2018/2019 г.

 

IХ а клас

IХ б клас

IХ в клас

IХ г клас

IХ д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Български език и литература

---

Математика

---

Информационни технологии

2

Български език и литература

История и цивилизации

Математика

Химия и ООС

Английски език

3

Математика

Немски език

Физическо възпитание и спорт

Информационни технологии

Химия и ООС

4

Английски език

Немски език

Български език и литература

География и икономика

Химия и ООС

5

Английски език

История и цивилизации

Български език и литература

Биология и ЗО

Немски език

6

Химия и ООС

Математика

История и цивилизации

Български език и литература

Биология и ЗО

7

Химия и ООС

Математика

История и цивилизации

Български език и литература

Английски език

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Физика и астрономия

Немски език

Философия

Физическо възпитание и спорт

Математика

2

Физическо възпитание и спорт

Немски език

Химия и ООС

Математика

Математика

3

Физика и астрономия

История и цивилизации

Френски език

Математика

Български език и литература

4

История и цивилизации

Физическо възпитание и спорт

Френски език

Химия и ООС

Български език и литература

5

История и цивилизации

Английски език

Музика

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

6

Математика

Физика и астрономия

Английски език

Български език и литература(ИУЧ)

Биология и ЗО

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

Български език и литература

---

Математика

Английски език

История и цивилизации

2

Български език и литература(ИУЧ)

Математика

Физическо възпитание и спорт

Английски език

География и икономика

3

Математика

Английски език

Биология и ЗО

Физика и астрономия

История и цивилизации

4

Английски език

Биология и ЗО

Български език и литература

География и икономика

Физика и астрономия

5

Английски език

Информационни технологии

Български език и литература(ИУЧ)

Руски език/Немски език

Физика и астрономия

6

Биология и ЗО

Български език и литература

География и икономика

История и цивилизации

Английски език

7

Руски език/Немски език

Български език и литература

---

История и цивилизации

Английски език

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

География и икономика

Физика и астрономия

История и цивилизации

История и цивилизации

Математика

2

Информационни технологии

Физика и астрономия

Биология и ЗО

История и цивилизации

Математика (ИУЧ)

3

Физика и астрономия

Музика

История и цивилизации

Биология и ЗО

История и цивилизации

4

Музика

Химия и ООС

Физика и астрономия

Философия

История и цивилизации

5

Философия

Биология и ЗО

Английски език

Физика и астрономия

Музика

6

Биология и ЗО

Физическо възпитание и спорт

Френски език

Музика

Физика и астрономия

7

---

География и икономика

Френски език

---

---

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

История и цивилизации

Математика (ИУЧ)

Физика и астрономия

Английски език

---

2

История и цивилизации

Български език и литература

Химия и ООС

Английски език

Физическо възпитание и спорт

3

Руски език/Немски език

Български език и литература(ИУЧ)

Физика и астрономия

Математика

География и икономика

4

География и икономика

Химия и ООС

Информационни технологии

Физика и астрономия

Български език и литература

5

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

Математика (ИУЧ)

Руски език/Немски език

Български език и литература(ИУЧ)

6

Математика (ИУЧ)

Философия

География и икономика

Физическо възпитание и спорт

Немски език

7

---

География и икономика

---

Математика (ИУЧ)

Философия

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg