Седмична програма IX клас за II срок на 2019/2020 г.

 

IХ а клас

IХ б клас

IХ в клас

IХ г клас

IХ д клас

Час

 

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

-------

География и икономика

Английски език

Философия

Химия и ООС

2

Английски език

История и цивилизации

Български език и литература

Математика

Информационни технологии

3

Английски език

История и цивилизации

Български език и литература

География и икономика

История и цивилизации

4

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Информационни технологии

Английски език

Философия

5

Физика и астрономия

Информационни технологии

География и икономика

Математика (ИУЧ)

Български език и литература

6

Биология и ЗО

Физика и астрономия

Математика

Информационни технологии

Английски език

7

География и икономика

Математика

Физика и астрономия

Биология и ЗО

Английски език

8

 

 

 

 

 

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Математика (ИУЧ)

Английски език

Френски език

История и цивилизации

Математика

2

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

Френски език

Математика

Математика

3

История и цивилизации

Физическо възпитание и спорт

Математика (ИУЧ)

Физика и астрономия

Български език и литература (ИУЧ)

4

Руски език/Немски език

Математика

Химия и ООС

Български език и литература

Физика и астрономия

5

Химия и ООС

Математика (ИУЧ)

Биология и ЗО

Изобразително изкуство

Руски език/Немски език

6

Български език и литература

Химия и ООС

История и цивилизации

Руски език/Немски език

Биология и ЗО

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

8

 

 

 

 

 

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

Български език и литература

Немски език

География и икономика

(Спортни дейности)

Физика и астрономия

2

Български език и литература

Немски език

Английски език

Физика и астрономия

История и цивилизации

3

География и икономика

Български език и литература

Физика и астрономия

Английски език

Английски език

4

Английски език

Български език и литература

Химия и ООС

География и икономика

Физическо възпитание и спорт

5

Английски език

Английски език

История и цивилизации

Биология и ЗО

География и икономика

6

Математика

Биология и ЗО

Български език и литература

История и цивилизации

Математика

7

История и цивилизации

Физика и астрономия

Български език и литература (ИУЧ)

Химия и ООС

Математика (ИУЧ)

8

 

 

 

 

 

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

История и цивилизации

-------

Философия

Български език и литература (ИУЧ)

(Спортни дейности)

2

Български език и литература (ИУЧ)

Философия

История и цивилизации

Английски език

Изобразително изкуство

3

Физика и астрономия

История и цивилизации

Биология и ЗО

Английски език

Английски език

4

Изобразително изкуство

Химия и ООС

Математика

Физическо възпитание и спорт

Химия и ООС

5

Руски език/Немски език

Математика

Изобразително изкуство

История и цивилизации

История и цивилизации

6

Философия

География и икономика

Физическо възпитание и спорт

Математика

Руски език/Немски език

7

Математика

Изобразително изкуство

(Спортни дейности)

Руски език/Немски език

География и икономика

8

 

(Спортни дейности)

 

 

 

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

(Спортни дейности)

Немски език

История и цивилизации

-------

Български език и литература

2

Математика

Немски език

Физика и астрономия

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

3

Химия и ООС

Физика и астрономия

Математика

История и цивилизации

История и цивилизации

4

Физика и астрономия

Български език и литература (ИУЧ)

Физическо възпитание и спорт

Химия и ООС

Физическо възпитание и спорт

5

История и цивилизации

Физическо възпитание и спорт

Френски език

Български език и литература

Биология и ЗО

6

Информационни технологии

Биология и ЗО

Френски език

Български език и литература

Физика и астрономия

7

Биология и ЗО

-------

-------

Физика и астрономия

-------

8

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg