Седмична програма IX клас за II срок на 2017/2018 г.

 

IХ а клас

IХ б клас

IХ в клас

IХ г клас

IХ д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Френски език

Математика

Български език и литература

2

Английски език

Български език и литература

Френски език

Физика и астрономия

Математика

3

Математика

Български език и литература

Биология и ЗО

География и икономика

Английски език

4

Математика - ЗИП

Немски език

Биология и ЗО - ЗИП

Български език и литература

Английски език

5

Физика и астрономия

Немски език

География и икономика

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

6

Български език и литература

География и икономика

Химия и ООС

Физическо възпитание и спорт

Немски език

7

Български език и литература

---

История и цивилизация

Английски език

Физика и астрономия

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Английски език

Немски език

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Математика

2

Английски език

Немски език

Математика

География и икономика

Български език и литература

3

История и цивилизация

География и икономика

Математика - ЗИП

Английски език

Български език и литература

4

Математика

Физика и астрономия

География и икономика

Български език и литература

Биология и ЗО

5

География и икономика

История и цивилизация

Физика и астрономия

Биология и ЗО

Математика

6

Физическо възпитание и спорт

Математика

Биология и ЗО

История и цивилизация

География и икономика

7

---

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

Информатика

Математика 

Български език и литература

Математика 

Английски език

2

Биология и ЗО

Математика - ЗИП

Информатика

Математика - ЗИП

Английски език

3

Биология и ЗО - ЗИП

Информатика

Математика 

Физика и астрономия

БЕЛ ЗИП

4

История и цивилизация

Биология и ЗО

Английски език

Руски език / Немски език

Математика 

5

Руски език / Немски език

Биология и ЗО - ЗИП

Физика и астрономия

Английски език

Математика 

6

Час на класа

Физика и астрономия

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Немски език

7

---

Английски език

Математика - ЗИП

Психология и логика

История и цивилизация

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

Изобразително изкуство 

Математика

Информационни технологии

Математика 

---

2

Математика 

Информационни технологии

Изобразително изкуство

Математика - ЗИП

Химия и ООС

3

Математика - ЗИП

Химия и ООС

Френски език

Изобразително изкуство

Информатика

4

География и икономика

Изобразително изкуство

Математика 

Информатика

Психология и логика

5

Химия и ООС

Математика- ЗИП 

Психология и логика

География и икономика

Физическо възпитание и спорт

6

Информационни технологии

Психология и логика

Физическо възпитание и спорт

Химия и ООС

Изобразително изкуство

7

Психология и логика

---

---

---

Химия и ООС - ЗИП

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

Руски език / Немски език

Английски език

История и цивилизация

Български език и литература

---

2

Български език и литература

Биология и ЗО

Английски език

История и цивилизация

Музика

3

Български език и литература

История и цивилизация

Френски език

Музика

Биология и ЗО

4

Физика и астрономия

Музика

Български език и литература

Руски език / Немски език

История и цивилизация

5

Биология и ЗО

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Информационни технологии

Физика и астрономия

6

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Музика

Биология и ЗО

Информационни технологии

7

Музика

Български език и литература

---

---

География и икономика

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg