Седмична програма IX клас за I срок на 2018/2019 г.

 

IХ а клас

IХ б клас

IХ в клас

IХ г клас

IХ д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Химия и ООС

Немски език

История и цивилизации

Български език и литература

---

2

Химия и ООС

Немски език

История и цивилизации

Български език и литература

Биология и ЗО

3

Английски език

История и цивилизации

Български език и литература

География и икономика

Немски език

4

Английски език

История и цивилизации

Български език и литература

Биология и ЗО

Химия и ООС

5

Математика

Биология и ЗО

Физическо възпитание и спорт

Информационни технологии

Химия и ООС

6

Български език и литература

Математика

Биология и ЗО

Химия и ООС

Английски език

7

Български език и литература

---

Математика

Химия и ООС

Английски език

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Физика и астрономия

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

Химия и ООС

Математика

2

Физическо възпитание и спорт

Немски език

Химия и ООС

Биология и ЗО

Математика

3

Химия и ООС

Немски език

Френски език

Физическо възпитание и спорт

Биология и ЗО

4

История и цивилизации

Физика и астрономия

Френски език

Български език и литература

Химия и ООС

5

История и цивилизации

Философия

Английски език

Български език и литература(ИУЧ)

Физическо възпитание и спорт

6

Биология и ЗО

Английски език

Философия

Математика

Български език и литература

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

Руски език/Немски език

Български език и литература

---

История и цивилизации

Английски език

2

Биология и ЗО

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

Английски език

3

Английски език

Информационни технологии

Български език и литература

Руски език/Немски език

Биология и ЗО

4

Математика

Английски език

Биология и ЗО

География и икономика

Физика и астрономия

5

Английски език

Биология и ЗО

Български език и литература(ИУЧ)

Математика

География и икономика

6

Български език и литература

Математика

География и икономика

Английски език

История и цивилизации

7

Български език и литература(ИУЧ)

---

Математика

Английски език

История и цивилизации

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

Изобразително изкуство

География и икономика

Френски език

---

Математика

2

Биология и ЗО

Физическо възпитание и спорт

Френски език

Изобразително изкуство

Математика (ИУЧ)

3

Философия

Биология и ЗО

Английски език

Физика и астрономия

Изобразително изкуство

4

География и икономика

Химия и ООС

История и цивилизации

Философия

История и цивилизации

5

Физика и астрономия

Химия и ООС

История и цивилизации

Биология и ЗО

История и цивилизации

6

Информационни технологии

Физика и астрономия

Биология и ЗО

История и цивилизации

Философия

7

---

Изобразително изкуство

Физика и астрономия

История и цивилизации

---

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

---

География и икономика

---

---

Физика и астрономия

2

Математика

История и цивилизации

География и икономика

Физическо възпитание и спорт

Немски език

3

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

Математика

Руски език/Немски език

Български език и литература

4

География и икономика

Химия и ООС

Информационни технологии

Физика и астрономия

Български език и литература

5

Руски език/Немски език

Български език и литература

Физика и астрономия

Математика

География и икономика

6

История и цивилизации

Български език и литература(ИУЧ)

Химия и ООС

Английски език

Физическо възпитание и спорт

7

История и цивилизации

Математика

Химия и ООС

Английски език

Информационни технологии

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg