Седмична програма IX клас за II срок на 2021/2022 г.

 

IХ а клас

IХ б клас

IХ в клас

IХ г клас

IХ д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

2

Физика и астрономия

История и цивилизации

География и икономика

Български език и литература

Математика

3

История и цивилизации

Математика

Биология и ЗО

Български език и литература

География и икономика

4

Физическо възпитание и спорт

Немски език

Български език и литература

Математика

История и цивилизации

5

География и икономика

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Физика и астрономия

История и цивилизации

6

Английски език

Английски език

Френски език

История и цивилизации

Немски език

7

Английски език

Философия

Химия и ООС

История и цивилизации

Физическо възпитание и спорт

8

 

 

---

 

 

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Математика

Физика и астрономия

---

Музика

Химия и ООС

2

Музика

Биология и ЗО

Физика и астрономия

Математика

Математика

3

История и цивилизации

Математика

Музика

Немски език

Биология и ЗО

4

Немски език

Български език и литература

Математика

Физика и астрономия

Биология и ЗО

5

Химия и ООС

Музика

История и цивилизации

Английски език

Английски език

6

Химия и ООС

Немски език

История и цивилизации

Английски език

Музика

7

Физическо възпитание и спорт

---

Философия

---

Физика и астрономия

8

 

 

 

 

---

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

Английски език

Физика и астрономия

История и цивилизации

Математика

---

2

Английски език

Физика и астрономия

Английски език

Математика (ИУЧ)

История и цивилизации

3

Химия и ООС

История и цивилизации

Биология и ЗО

Английски език

Български език и литература

4

Биология и ЗО

Немски език

Химия и ООС

История и цивилизации

Български език и литература

5

Философия

Немски език

Физическо възпитание и спорт

Химия и ООС

Химия и ООС

6

История и цивилизации

Химия и ООС

Математика

Физическо възпитание и спорт

Английски език

7

---

Английски език

Френски език

Биология и ЗО

Английски език

8

 

 

 

---

 

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

География и икономика

Химия и ООС

Физика и астрономия

Информационни технологии

Математика (ИУЧ)

2

Математика

Химия и ООС

Физика и астрономия

История и цивилизации

Информационни технологии

3

Български език и литература

Математика (ИУЧ)

Информационни технологии

Химия и ООС

Български език и литература

4

Математика (ИУЧ)

История и цивилизации

Български език и литература

Физика и астрономия

Философия

5

Физика и астрономия

Информационни технологии

Математика (ИУЧ)

Химия и ООС

История и цивилизации

6

Информационни технологии

География и икономика

История и цивилизации

Английски език

Физика и астрономия

7

---

---

---

География и икономика

Физика и астрономия

8

 

 

 

 

 

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

Биология и ЗО

Математика

Френски език

Физическо възпитание и спорт

Немски език

2

Математика

География и икономика

Френски език

Немски език

Химия и ООС

3

Немски език

Биология и ЗО

Физическо възпитание и спорт

География и икономика

Математика

4

История и цивилизации

Физическо възпитание и спорт

Математика

Биология и ЗО

География и икономика

5

Физика и астрономия

История и цивилизации

Английски език

Български език и литература

Английски език

6

Български език и литература

Български език и литература

Химия и ООС

Философия

Физическо възпитание и спорт

7

Български език и литература

Български език и литература

География и икономика

---

---

8

---

 

 

 

 

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg