Седмична програма IX клас за II срок на 2016/2017 г.

Час

IХ а клас

IХ б клас

IХ в клас

IХ г клас

IХ д клас

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Бълг. език и литература - ПП

----

Психология и логика

Изобразително изкуство

География и икономика

2

Бълг. език и литература - ПП

Математика

Изобразително изкуство

География и икономика

Психология и логика

3

Руски език/Немски език

Бълг. език и литература - ПП

Математика

Физика и астрономия

Изобразително изкуство

4

Психология и логика

Математика - ЗИП

Физика и астрономия

Бълг. език и литература - ПП

Математика - ПП

5

Английски език

Химия и ООС 

География и икономика

Психология и логика

Математика - ПП

6

Английски език

География и икономика

Химия и ООС 

Руски език/Немски език

Биология и ЗО

7

География и икономика

Психология и логика

Математика - ЗИП

Биология и ЗО

Немски език/Френски език

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

География и икономика

Английски език

Френски език

Информатика – 1 група

Час на класа

2

Информатика

Бълг. език и литература - ПП

Френски език

Музика

Английски език

3

Физика и астрономия

Физическо възпитание и спорт

Бълг. език и литература - ПП

Математика

Английски език

4

Английски език

Информатика

Математика

Бълг. език и литература - ПП

Физика и астрономия

5

Математика

Физика и астрономия

Информатика

Английски език

Музика

6

Математика - ЗИП

Математика

Английски език

Физика и астрономия

Информационни технологии

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

 

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

----

 ----

Физическо възпитание и спорт

География и икономика

Математика - ПП

2

Биология и ЗО

Музика

География и икономика

Психология и логика

Математика - ПП

3

Музика

География и икономика

Английски език

Химия и ООС 

Немски език/Френски език

4

Физика и астрономия

Информационни технологии

Биология и ЗО

География и икономика - ЗИП

Английски език

5

Информационни технологии

Биология и ЗО

Математика

Физическо възпитание и спорт

Психология и логика

6

Психология и логика

Английски език

Математика - ЗИП

Руски език/Немски език

Физика и астрономия

7

Руски език/Немски език

Физика и астрономия

Музика

Английски език

Информатика – 1 група

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

Бълг. език и литература - ПП

Немски език

----

Математика

Физическо възпитание и спорт

2

Бълг. език и литература - ПП

Немски език

Физическо възпитание и спорт

Математика - ЗИП

Биология и ЗО

3

Математика

Изобразително изкуство

Биология и ЗО

Бълг. език и литература - ПП

География и икономика

4

Физическо възпитание и спорт

Математика

Психология и логика

Бълг. език и литература - ПП

Математика - ПП

5

Математика - ЗИП

Математика - ЗИП

Френски език

Английски език

Български език и литература

6

Химия и ООС 

Биология и ЗО

Френски език

Английски език

Български език и литература

7

Изобразително изкуство

Психология и логика

Бълг. език и литература - ПП

Информатика – 2 група

Информатика – 2 група

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

Биология и ЗО

Физическо възпитание и спорт

Бълг. език и литература - ПП

Информационни технологии

Химия и ООС 

2

Биология и ЗО - ЗИП

История и цивилизация

Бълг. език и литература - ПП

Математика

Английски език

3

Английски език

Биология и ЗО - ЗИП

Информационни технологии

Математика - ЗИП

История и цивилизация

4

Математика

Немски език

Физика и астрономия

История и цивилизация

Български език и литература

5

История и цивилизация

Немски език

Биология и ЗО - ЗИП

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература-ЗИП

6

Физическо възпитание и спорт

Бълг. език и литература - ПП

История и цивилизация

Биология и ЗО

Физическо възпитание и спорт

7

 ----

Бълг. език и литература - ПП

 ----

 ----

Химия и ООС - ЗИП 

 

Актуално

Стипендии

График ваканции

График смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна