Седмична програма VIII клас за II срок на 2021/2022 г.

 

VIII а клас

VIII б клас

VIII в клас

VIII г клас

VIII д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

2

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Английски език

3

Английски език

Немски език

Философия

Английски език

Английски език

4

Английски език

Математика

Френски език

Английски език

Английски език

5

Английски език

Немски език

Френски език

Философия

Английски език

6

Информатика

Немски език

Френски език

Български език и литература

Български език и литература

7

Физическо възпитание и спорт

Информатика

Информатика

Български език и литература

Български език и литература

8

 

 

 

 

 

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

---

Български език и литература

Английски език

2

Математика

Информатика

Български език и литература

Английски език

Английски език

3

Изобразително изкуство

Български език и литература

Математика

Английски език

Информатика

4

Английски език

Български език и литература

Френски език

Информатика

Английски език

5

Английски език

Немски език

Френски език

Изобразително изкуство

Математика

6

Български език и литература

Немски език

Френски език

Математика

Физическо възпитание и спорт

7

Български език и литература

Немски език

Изобразително изкуство

Английски език

---

8

 

 

 

 

 

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

---

---

Френски език

Английски език

Английски език

2

Математика

Немски език

Френски език

Информатика

Английски език

3

Английски език

Немски език

Френски език

Физическо възпитание и спорт

Информатика

4

Английски език

Немски език

Математика

Английски език

Английски език

5

Английски език

Немски език

Информационни технологии

Английски език

Английски език

6

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Информатика

Английски език

Философия

7

Информатика

Математика

Български език и литература

---

---

8

 

 

 

 

 

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

Философия

Немски език

Български език и литература

Математика

Информационни технологии

2

Английски език

Немски език

Български език и литература

Информационни технологии

Математика

3

Български език и литература

Немски език

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Английски език

4

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Френски език

Английски език

Английски език

5

Английски език

Български език и литература

Френски език

Английски език

Физическо възпитание и спорт

6

Английски език

Български език и литература

Френски език

Физическо възпитание и спорт

Английски език

7

Английски език

Философия

---

Английски език

Английски език

8

 

 

 

 

 

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

Информационни технологии

---

Математика

Английски език

Български език и литература

2

Математика

Информационни технологии

Френски език

Математика

Български език и литература

3

Английски език

Немски език

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Английски език

4

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Английски език

5

Английски език

Математика

Френски език

Английски език

Математика

6

Английски език

Немски език

Френски език

Български език и литература

Английски език

7

---

Немски език

Френски език

---

Изобразително изкуство

8

 

 

 

 

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg