Седмична програма VIII клас за II срок на 2017/2018 г.

 

VIII а клас

VIII б клас

VIII в клас

VIII г клас

VIII д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Математика

Математика

Английски език

2

Информатика

Математика

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Български език и литература

3

Български език и литература

Немски език

Френски език

Английски език

Английски език

4

Български език и литература

Немски език

Френски език

Английски език

Английски език

5

Философия

Български език и литература

Френски език

Английски език

Английски език

6

Информатика

Немски език

Френски език

Български език и литература

Английски език

7

Биология и ЗО (факулт.уч.час)

Немски език

Час на класа

Български език и литература

Химия и ООС (факулт.уч.час)

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Английски език

Немски език

Френски език

Физическо възпитание и спорт

Информационни технологии

2

Английски език

Немски език

Физическо възпитание и спорт

Информатика

Математика

3

Математика

Физическо възпитание и спорт

Френски език

Информатика

Английски език

4

Информационни технологии

Немски език

Френски език

Математика

Английски език

5

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Английски език

6

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Английски език

7

Час на класа

Час на класа

Биология и ЗО (факулт.уч.час)

Час на класа

Час на класа

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

Английски език

Биология и ЗО (факулт.уч.час)

Математика

Английски език

Английски език

2

Английски език

Информатика

Изобразително изкуство

Английски език

Английски език

3

Изобразително изкуство

Информатика

Философия

Английски език

Английски език

4

Английски език

Изобразително изкуство

Български език и литература

Английски език

Физическо възпитание и спорт

5

Английски език

Философия

Български език и литература

Английски език

Английски език

6

Математика

Български език и литература

Информатика

Изобразително изкуство

Английски език

7

Биология и ЗО (факулт.уч.час)

Български език и литература

Информатика

Философия

Математика

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

Физическо възпитание и спорт

Математика

Френски език

География (факулт.уч.час)

Математика

2

Математика

Физическо възпитание и спорт

Информационни технологии

Математика

Български език и литература

3

Английски език

Информационни технологии

Френски език

Български език и литература

Английски език

4

Английски език

Немски език

Френски език

Български език и литература

Английски език

5

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Английски език

6

Английски език

Немски език

Български език и литература

Английски език

Английски език

7

Английски език

Немски език

Български език и литература

Английски език

Изобразително изкуство

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

Английски език

Биология и ЗО (факулт.уч.час)

Френски език

География (факулт.уч.час)

Информатика

2

Английски език

Немски език

Френски език

Физическо възпитание и спорт

Информатика

3

Английски език

Немски език

Математика

Английски език

Физическо възпитание и спорт

4

Английски език

Немски език

Френски език

Информационни технологии

Български език и литература

5

Английски език

Математика

Френски език

Английски език

Български език и литература

6

Български език и литература

Немски език

Френски език

Английски език

Философия

7

Български език и литература

Немски език

Биология и ЗО (факулт.уч.час)

Английски език

Химия и ООС (факулт.уч.час)

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg