Седмична програма VIII клас за II срок на 2018/2019 г.

 

VIII а клас

VIII б клас

VIII в клас

VIII г клас

VIII д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Английски език

Математика

Френски език

География (Факулт. уч.час)

Химия и ООС (Факулт. уч.час)

2

Английски език

Немски език

Френски език

Математика

Физическо възпитание и спорт

3

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Български език и литература

4

Английски език

Немски език

Математика

Английски език

Информатика

5

Физическо възпитание и спорт

Немски език

Български език и литература

Английски език

Математика

6

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Английски език

Философия

7

Английски език

Биология и ЗО (Факулт. уч.час)

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Български език и литература

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Английски език

Немски език

Биология и ЗО (Факулт. уч.час)

Английски език

Английски език

2

Математика

Немски език

Френски език

Музика

Английски език

3

Английски език

Немски език

Физическо възпитание и спорт

Математика

Физическо възпитание и спорт

4

Английски език

Музика

Френски език

Английски език

Математика

5

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Английски език

6

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Английски език

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

Биология и ЗО (Факулт. уч.час)

Информатика

Френски език

Английски език

Химия и ООС (Факулт. уч.час)

2

Български език и литература

Информатика

Френски език

Английски език

Английски език

3

Български език и литература

Философия

Френски език

Английски език

Английски език

4

Философия

Български език и литература

Математика

Английски език

Информатика

5

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Френски език

Информационни технологии

Английски език

6

Математика

Информационни технологии

Френски език

Английски език

Английски език

7

Информационни технологии

Биология и ЗО (Факулт. уч.час)

Френски език

География (Факулт. уч.час)

Английски език

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

Биология и ЗО (Факулт. уч.час)

Български език и литература

Философия

Информатика

Музика

2

Английски език

Немски език

Музика

Информатика

Български език и литература

3

Английски език

Немски език

Информатика

Философия

Български език и литература

4

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Информатика

Български език и литература

Английски език

5

Математика

Немски език

Математика

Български език и литература

Английски език

6

Български език и литература

Немски език

Информационни технологии

Математика

Английски език

7

Музика

Математика

Биология и ЗО (Факулт. уч.час)

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

Информатика

Математика

Френски език

Български език и литература

Информационни технологии

2

Информатика

Немски език

Френски език

Български език и литература

Математика

3

Български език и литература

Немски език

Френски език

Английски език

Английски език

4

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Английски език

5

Английски език

Български език и литература

Френски език

Физическо възпитание и спорт

Английски език

6

Английски език

Немски език

Български език и литература

Английски език

Английски език

7

Английски език

Немски език

Български език и литература

Английски език

Английски език

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg