Седмична програма VIII клас за II срок на 2023/2024 г.

 

VIII а клас

VIII б клас

VIII в клас

VIII г клас

VIII д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

0

 

 

 

 

 

1

Математика

Немски език

---

Философия

Информатика

2

Английски език

Немски език

Математика

Информатика

Математика

3

Английски език

Немски език

Информатика

Математика

Английски език

4

Информатика

Физическо възпитание и спорт

Френски език

Английски език

Български език и литература

5

Английски език

Информатика

Френски език

Английски език

Английски език

6

Български език и литература

Математика

Френски език

Английски език

Английски език

7

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Френски език

---

Английски език

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

0

 

 

 

 

 

1

Изобразително изкуство

Философия

Математика

Физическо възпитание и спорт

Математика

2

Математика

Математика

Български език и литература

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

3

Философия

Немски език

Изобразително изкуство

Английски език

Английски език

4

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Философия

5

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Английски език

6

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Английски език

7

---

---

---

---

---

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

0

 

---

 

 

 

1

---

Български език и литература

Математика

Английски език

Английски език

2

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Философия

Математика

Английски език

3

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Английски език

Английски език

4

Английски език

Немски език

Български език и литература

Английски език

Физическо възпитание и спорт

5

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Български език и литература

6

Английски език

Немски език

Френски език

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

7

Български език и литература

---

Френски език

---

---

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

0

 

 

 

 

 

1

Математика

Изобразително изкуство

Френски език

Английски език

Информатика

2

Български език и литература

Информатика

Френски език

Английски език

Математика

3

Български език и литература

Немски език

Информатика

Английски език

Английски език

4

Информатика

Немски език

Френски език

Български език и литература

Изобразително изкуство

5

Английски език

Немски език

Френски език

Информатика

Английски език

6

Английски език

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Математика

Английски език

7

Английски език

Немски език

---

Български език и литература

Английски език

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

0

 

 

 

 

 

1

---

Математика

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Български език и литература

2

Английски език

Немски език

Български език и литература

Английски език

Английски език

3

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Информационни технологии

4

Английски език

Немски език

Информационни технологии

Английски език

Английски език

5

Английски език

Немски език

Френски език

Информационни технологии

Английски език

6

Английски език

Информационни технологии

Френски език

Български език и литература

Английски език

7

Информационни технологии

---

Френски език

Български език и литература

---

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg