Седмична програма VIII клас за II срок на 2019/2020 г.

 

VIII a клас

VIII б клас

VIII в клас

VIII г клас

VIII д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Английски език

2

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Английски език

3

Математика

Немски език

Френски език

Английски език

Английски език

4

Английски език

Информатика

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Математика

5

Английски език

Философия

Информатика

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

6

Физическо възпитание и спорт

Математика

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Философия

7

Информ. технол. (ФУЧ) -2гр.

-------

Български език и литература

Информ. технол. (ФУЧ)

-------

8

 

 

 

Информ. технол. (ФУЧ)

 

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

Френски език

Английски език

Български език и литература

2

Информатика

Немски език

Френски език

Изобразително изкуство

Български език и литература

3

Български език и литература

Немски език

Информатика

Английски език

Английски език

4

Български език и литература

Изобразително изкуство

Френски език

Английски език

Английски език

5

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Английски език

6

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Английски език

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

8

 

(Спортни дейности)

Информ. технол. (ФУЧ) -2 гр.

 

Информ. технол. (ФУЧ) -2гр.

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

Английски език

Немски език

-------

Английски език

Английски език

2

Английски език

Немски език

Български език и литература

Английски език

Английски език

3

Физическо възпитание и спорт

Немски език

Български език и литература

Информатика

Английски език

4

Английски език

Български език и литература

Математика

Информатика

Английски език

5

Английски език

Български език и литература

Френски език

Английски език

Информатика

6

Математика

Информатика

Френски език

Английски език

Информатика

7

Информатика

Математика

Френски език

Математика

Математика

8

 

Информ. технол. (ФУЧ)

 

 

(Спортни дейности)

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

Български език и литература

Немски език

Информ. технол. (ФУЧ) -1гр.

------

Изобразително изкуство

2

Български език и литература

Немски език

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Информационни технологии

3

Английски език

Немски език

Изобразително изкуство

Математика

Български език и литература

4

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Математика

Информационни технологии

Български език и литература

5

Английски език

Български език и литература

Френски език

Английски език

Английски език

6

Информационни технологии

Български език и литература

Френски език

Английски език

Английски език

7

(Спортни дейности)

Информационни технологии

Френски език

Английски език

Английски език

8

 

 

 

(Спортни дейности)

Информ. технол. (ФУЧ) -2гр.

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

Математика

-------

Философия

Български език и литература

Математика

2

Английски език

Математика

Информационни технологии

Български език и литература

Английски език

3

Английски език

Немски език

Френски език

Философия

Физическо възпитание и спорт

4

Английски език

Немски език

Френски език

Математика

Английски език

5

Английски език

Немски език

Математика

Английски език

Английски език

6

Философия

Немски език

Френски език

Английски език

Английски език

7

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Информ. технол. (ФУЧ) -1гр.

8

Информ. технол. (ФУЧ) -1гр.

 

(Спортни дейности)

 

Информ. технол. (ФУЧ) -1гр.

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg