Седмична програма VIII клас за II срок на 2016/2017 г.

Час

VIII а клас

VIII б клас

VIII в клас

VIII г клас

VIII д клас

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Английски език

Немски език

Френски език

----

Химия - СИП

2

Английски език

Немски език

Френски език

Физическо възпитание и спорт

Информационни технологии

3

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Физическо възпитание и спорт

4

Английски език

Немски език

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Английски език

5

Изобразително изкуство

Немски език

Френски език

Английски език

Английски език

6

Математика

Изобразително изкуство

Френски език

Английски език

Английски език

7

Биология - СИП

----

 ----

Английски език

Английски език

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Английски език

Български език и литература

Френски език

Музика

Английски език

2

Физическо възпитание и спорт

Математика

Френски език

Български език и литература

Английски език

3

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Математика

Български език и литература

Английски език

4

Английски език

Немски език

Музика

Английски език

Български език и литература

5

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Английски език

6

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Английски език

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

Английски език

Биология - СИП

Френски език

----

Музика

2

Английски език

Немски език

Френски език

Математика

Английски език

3

Математика

Немски език

Френски език

Български език и литература

Английски език

4

Български език и литература

Немски език

Математика

Информационни технологии

Английски език

5

Информационни технологии

Музика

Български език и литература

Английски език

Математика

6

Музика

Информационни технологии

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Български език и литература

7

 

Математика

Биология - СИП

Английски език

Информ.технологии - СИП

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

----

Немски език

Биология - СИП

География - СИП

Английски език

2

Английски език

Български език и литература

Изобразително изкуство

Английски език

Английски език

3

Английски език

Немски език

Математика

Английски език

Български език и литература

4

Физическо възпитание и спорт

Немски език

Френски език

Английски език

Български език и литература

5

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Френски език

Английски език

Изобразително изкуство

6

Български език и литература

Математика

Френски език

Изобразително изкуство

Математика

7

Математика

 

Български език и литература

Математика

Химия - СИП

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

Английски език

Български език и литература

----

Математика

----

2

Английски език

Български език и литература

Информационни технологии

Английски език

Математика

3

Английски език

Немски език

Български език и литература

Английски език

Английски език

4

Английски език

Немски език

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Английски език

5

Български език и литература

Немски език

Френски език

Английски език

Английски език

6

Английски език

Немски език

Френски език

Български език и литература

Английски език

7

Биология - СИП

Биология - СИП

Френски език

Информ.технологии - СИП

Физическо възпитание и спорт

 

Актуално

Стипендии

График ваканции

График смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Профил на купувача

Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна