Седмична програма VIII клас за I срок на 2018/2019 г.

 

VIII а клас

VIII б клас

VIII в клас

VIII г клас

VIII д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Английски език

Биология и ЗО (Факулт. уч.час)

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Философия

2

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Математика

Английски език

Информатика

3

Физическо възпитание и спорт

Немски език

Български език и литература

Английски език

Информатика

4

Английски език

Немски език

Български език и литература

Английски език

Математика

5

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Физическо възпитание и спорт

6

Английски език

Математика

Френски език

Математика

Български език и литература

7

Биология и ЗО (Факулт. уч.час)

Немски език

Френски език

География (Факулт. уч.час)

Български език и литература

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Английски език

Немски език

Биология и ЗО (Факулт. уч.час)

Английски език

Английски език

2

Английски език

Немски език

Френски език

Изобразително изкуство

Английски език

3

Изобразително изкуство

Немски език

Френски език

Математика

Английски език

4

Английски език

Изобразително изкуство

Френски език

Английски език

Английски език

5

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Математика

6

Английски език

Немски език

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Физическо възпитание и спорт

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

Информационни технологии

Биология и ЗО (Факулт. уч.час)

Френски език

География (Факулт. уч.час)

Химия и ООС (Факулт. уч.час)

2

Математика

Информационни технологии

Френски език

Английски език

Английски език

3

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Математика

Информационни технологии

Английски език

4

Философия

Български език и литература

Френски език

Английски език

Английски език

5

Български език и литература

Философия

Френски език

Английски език

Информационни технологии

6

Български език и литература

Информатика

Френски език

Английски език

Английски език

7

Биология и ЗО (Факулт. уч.час)

Информатика

Френски език

Английски език

Английски език

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

Български език и литература

Математика

Биология и ЗО (Факулт. уч.час)

Физическо възпитание и спорт

Химия и ООС (Факулт. уч.час)

2

Български език и литература

Немски език

Информационни технологии

Математика

Английски език

3

Математика

Немски език

Математика

Български език и литература

Английски език

4

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Информатика

Български език и литература

Английски език

5

Английски език

Български език и литература

Информатика

Философия

Изобразително изкуство

6

Английски език

Немски език

Изобразително изкуство

Информатика

Български език и литература

7

Английски език

Немски език

Философия

Информатика

Български език и литература

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

Английски език

Немски език

Български език и литература

Английски език

Английски език

2

Английски език

Немски език

Български език и литература

Английски език

Английски език

3

Математика

Български език и литература

Френски език

Физическо възпитание и спорт

Английски език

4

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Математика

5

Английски език

Немски език

Френски език

Английски език

Английски език

6

Информатика

Немски език

Френски език

Български език и литература

Английски език

7

Информатика

Математика

Френски език

Български език и литература

Английски език

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg