Седмична програма XII клас за II срок на 2022/2023 г.

 

ХII а клас

ХII б клас

ХII в клас

ХII г клас

ХII д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Биология и ЗО – М2

Математика

Химия и ООС – М4

Английски език – ООП

Биология и ЗО – М2

2

Биология и ЗО – М2

Немски език – ООП

Химия и ООС – М4

Английски език – ООП

Биология и ЗО – М2

3

Математика

Немски език – ООП

Биология и ЗО – М2

Физическо възпитание и спорт

Английски език – М1

4

Английски език – ООП

Физическо възпитание и спорт

Биология и ЗО – М2

Математика

Руски език/Немски език

5

Английски език – ООП

Гражданско образование

Математика

Руски език/Немски език

Физическо възпитание и спорт

6

Руски език/Немски език

Биология и ЗО – М2

Гражданско образование

Информационни технол. – М3

Химия и ООС – М4

7

----

Биология и ЗО – М2

Френски език – ИМ

Информационни технол. – М3

Гражданско образование

8

 

 

 

 

 

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Физическо възпитание и спорт

Химия и ООС – М4

Английски език

Български ез. и литература

Химия и ООС – М4

2

Математика

Химия и ООС – М4

Биология и ЗО – М3

Български ез. и литература

Английски език – ООП

3

Български ез. и литература

Немски език – М1

Биология и ЗО – М4

Математика

Английски език – ООП

4

Български ез. и литература

Немски език – М2

Френски език – ООП

Физическо възпитание и спорт

Математика

5

Химия и ООС – М4

Биология и ЗО – М3

Френски език – ООП

География и икономика – М5

Български ез. и литература

6

Химия и ООС – М4

Биология и ЗО – М4

Математика

География и икономика – М5

Български ез. и литература

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

8

 

 

 

 

 

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

Химия и ООС – М4

----

Химия и ООС – М4

Информационни технол. – М4

Математика

2

Химия и ООС – М4

Математика

Химия и ООС – М4

Информационни технол. – М4

Английски език – М2

3

Български ез. и литература

Химия и ООС – М4

Биология и ЗО – ИМ

География и икономика – М6

Английски език – М3

4

Български език и литература (ИУЧ)

Химия и ООС – М4

Биология и ЗО – ИМ

География и икономика – М6

Биология и ЗО – М3

5

Биология и ЗО – М3

Немски език – М3

Физическо възпитание и спорт

Английски език – М1

Биология и ЗО – М4

6

Биология и ЗО – М4

Български ез. и литература

Френски език – М3

Английски език – М2

Химия и ООС – М4

7

Английски език – М2

Български ез. и литература

Френски език – М4

----

Химия и ООС – М4

8

 

 

 

 

 

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

Руски език/Немски език

Български ез. и литература

Химия и ООС – ИМ

Английски език – М3

----

2

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература (ИУЧ)

Химия и ООС – ИМ

Математика (ИУЧ)

Руски език/Немски език

3

Биология и ЗО – ИМ

Математика (ИУЧ)

Български ез. и литература

Руски език/Немски език

Английски език – М4

4

Биология и ЗО – ИМ

Физическо възпитание и спорт

Български ез. и литература

География и икономика – ИМ

Английски език – ИМ

5

Гражданско образование

Английски език

Математика (ИУЧ)

География и икономика – ИМ

Български ез. и литература

6

Английски език – М1

Биология и ЗО – ИМ

Физическо възпитание и спорт

Гражданско образование

Химия и ООС – ИМ

7

Английски език – М3

Биология и ЗО – ИМ

----

----

Математика (ИУЧ)

8

 

 

 

 

 

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

Английски език – М4

Химия и ООС – ИМ

----

Информационни технол. – ИМ

----

2

Английски език –  ИМ

Химия и ООС – ИМ

Български ез. и литература

Информационни технол. – ИМ

Физическо възпитание и спорт

3

Математика (ИУЧ)

Немски език – М4

Български език и литература (ИУЧ)

География и икономика – ИМ

Биология и ЗО – ИМ

4

Химия и ООС – ИМ

Немски език – ИМ

Биология и ЗО – ИМ

Английски език – М4

Биология и ЗО – ИМ

5

Химия и ООС – ИМ

Биология и ЗО – ИМ

Френски език – М1

Английски език – ИМ

Български език и литература (ИУЧ)

6

Биология и ЗО – ИМ

Английски език

Френски език – М2

Български ез. и литература

Химия и ООС – ИМ

7

----

----

Английски език

Български език и литература (ИУЧ)

Химия и ООС – ИМ

8

 

 

 

 

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg