Седмична програма XII клас за II срок на 2019/2020 г.

 

ХII а клас

ХII б клас

ХII в клас

ХII г клас

ХII д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Химия и ООС ПП

Биология и ЗО ПП

-------

Свят и личност

Физическо възпитание и спорт

2

Химия и ООС ПП

Биология и ЗО ПП

Физическо възпитание и спорт

Физика и астрономия - ЗИП

Математика ПП

3

Български език и литература ПП

Физическо възпитание и спорт

Свят и личност

Руски език/Немски език

Математика ПП

4

Български език и литература ПП

Химия и ООС ПП

Биология и ЗО ПП

Математика ПП

Английски език  ПП

5

Руски език/Немски език

Химия и ООС ПП

Биология и ЗО ПП

Математика ПП

Английски език  ПП

6

Биология и ЗО ПП

Немски език ПП

Химия и ООС ПП

Български език и литература ПП

Химия и ООС ПП

7

Биология и ЗО ПП

Немски език ПП

Химия и ООС ПП

Български език и литература ПП

Химия и ООС ПП

8

 

(Спортни дейности)

 

 

 

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Физическо възпитание и спорт

Английски език 

Биология и ЗО ПП

История и цивилизация

Български език и литература ПП

2

История и цивилизация

География и икономика

Биология и ЗО ПП

Математика ПП

Български език и литература ПП

3

Биология и ЗО ПП

Математика

Английски език 

География и икономика ПП

Свят и личност

4

Биология и ЗО ПП

Информационни технологии - ЗИП

Математика

География и икономика ПП

История и цивилизация

5

Математика

История и цивилизация

Информационни технологии - ЗИП

Физика и астрономия - ЗИП

Физическо възпитание и спорт

6

Информационни технологии - ЗИП

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизация

Физика и астрономия - ЗИП

Математика ПП

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

8

 

 

 

 

(Спортни дейности)

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

-------

Биология и ЗО ПП

Френски език ПП

Английски език  ПП

Химия и ООС ПП

2

Български език и литература ПП

Биология и ЗО ПП

Френски език ПП

Английски език  ПП

Химия и ООС ПП

3

Български език и литература ПП

Немски език ПП

Физика и астрономия

Физическо възпитание и спорт

География и икономика

4

Свят и личност

Физика и астрономия

Български език и литература ПП

Руски език/Немски език

Английски език  ПП

5

Английски език  ПП

Свят и личност

Български език и литература ПП

Физика и астрономия

Френски език/Немски език

6

Руски език/Немски език

Български език и литература ПП

Свят и личност

Математика ПП

Физика и астрономия

7

Физика и астрономия

Български език и литература ПП

География и икономика

Информац. технол. - ЗИП - 1 гр.

Информац. технол. - ЗИП - 1 гр.

8

 

 

 

 

 

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

Биология и ЗО ПП

История и цивилизация

Химия и ООС ПП

(Спортни дейности)

Информац. технол. - ЗИП - 2 гр.

2

Биология и ЗО ПП

Математика

Английски език 

Свят и личност

Химия и ООС ПП

3

История и цивилизация

Немски език ПП

Химия и ООС ПП

Физическо възпитание и спорт

Химия и ООС ПП

4

Математика

Немски език ПП

История и цивилизация

Английски език  ПП

Български език и литература ПП

5

География и икономика

Химия и ООС ПП

Френски език ПП

Английски език  ПП

Български език и литература ПП

6

Английски език  ПП

Химия и ООС ПП

Български език и литература ПП

География и икономика ПП

Френски език/Немски език

7

Английски език  ПП

-------

Български език и литература ПП

География и икономика ПП

Физика и астрономия – ЗИП

8

 

 

 

 

 

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

-------

-------

Биология и ЗО ПП

Английски език  ПП

-------

2

Свят и личност

Биология и ЗО ПП

Френски език ПП

География и икономика ПП

Английски език  ПП

3

Физическо възпитание и спорт

Биология и ЗО ПП

Френски език ПП

География и икономика ПП

Английски език  ПП

4

Химия и ООС ПП

Свят и личност

Биология и ЗО ПП

Български език и литература ПП

История и цивилизация

5

Химия и ООС ПП

Английски език 

Математика

Български език и литература ПП

Свят и личност

6

Английски език  ПП

Български език и литература ПП

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизация

Математика ПП

7

Английски език  ПП

Български език и литература ПП

(Спортни дейности)

Информац. технол. - ЗИП - 2 гр.

Математика ПП

8

(Спортни дейности)

 

 

 

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg