Седмична програма XII клас за II срок на 2023/2024 г.

 

ХII а клас

ХII б клас

ХII в клас

ХII г клас

ХII д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

0

 

 

 

 

 

1

---

Български ез. и литература

Биология и ЗО – М2

Немски език

Химия и ООС – М4

2

Немски език

Български ез. и литература

Биология и ЗО – М2

Английски език – М3

Химия и ООС – М4

3

Български ез. и литература

Биология и ЗО – М2

Химия и ООС – М4

Английски език – М1

Немски език

4

Български ез. и литература

Биология и ЗО – М2

Химия и ООС – М4

География и икономика – ИМ

Физическо възпитание и спорт

5

Математика

Немски език – ООП

Български ез. и литература

География и икономика – ИМ

Английски език – М3

6

Биология и ЗО – М2

Немски език – ООП

Български ез. и литература

Математика

Английски език – М1

7

Биология и ЗО – М2

Химия и ООС – М4

Гражданско образование

---

---

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

0

 

 

 

 

 

1

Английски език – М3

Физическо възпитание и спорт

Биология и ЗО – М3

География и икономика – М6

Български ез. и литература

2

Английски език – М1

Химия и ООС – М4

Биология и ЗО – М4

География и икономика – М6

Български ез. и литература

3

Химия и ООС – М4

Биология и ЗО – М3

Математика

Български ез. и литература

Английски език – М2

4

Химия и ООС – М4

Биология и ЗО – М4

Физическо възпитание и спорт

Български ез. и литература

Математика (ИУЧ)

5

Биология и ЗО – М3

Математика

Френски език – ООП

Информационни технол. – М3

Химия и ООС – М4

6

Биология и ЗО – М4

Математика (ИУЧ)

Френски език – ООП

Информационни технол. – М3

Химия и ООС – М4

7

---

---

---

---

---

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

0

---

 

 

 

 

1

Английски език – ООП

Гражданско образование

---

География и икономика – М5

Химия и ООС – ИМ

2

Английски език – ООП

Немски език – ИМ

Биология и ЗО – ИМ

География и икономика – M5

Химия и ООС – ИМ

3

Немски език

Английски език

Биология и ЗО – ИМ

Физическо възпитание и спорт

Математика

4

Биология и ЗО – ИМ

Български ез. и литература

Английски език

Английски език – ООП

Биология и ЗО – М2

5

Биология и ЗО – ИМ

Български език и литература (ИУЧ)

Химия и ООС – М4

Английски език – ООП

Биология и ЗО – М2

6

Физическо възпитание и спорт

Биология и ЗО – ИМ

Химия и ООС – М4

Информационни технол. – М4

Английски език – ООП

7

Гражданско образование

---

Френски език – ИМ

Информационни технол. – М4

Английски език – ООП

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

0

 

 

 

---

 

1

Химия и ООС – М4

Математика

Френски език – М3

Физическо възпитание и спорт

Български ез. и литература

2

Химия и ООС – М4

Физическо възпитание и спорт

Френски език – М4

Математика

Български език и литература (ИУЧ)

3

Физическо възпитание и спорт

Немски език – М1

Английски език

Български ез. и литература

Математика

4

Английски език – М4

Немски език – М2

Математика

Български език и литература (ИУЧ)

Химия и ООС – ИМ

5

Математика

Химия и ООС – М4

Български ез. и литература

Английски език – М2

Биология и ЗО – М3

6

Биология и ЗО – ИМ

Химия и ООС – М4

Български език и литература (ИУЧ)

География и икономика – ИМ

Биология и ЗО – М4

7

---

---

Биология и ЗО – ИМ

Английски език – М4

Гражданско образование

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

0

 

 

 

 

---

1

Български ез. и литература

Химия и ООС – ИМ

Френски език – М1

Информационни технол. – ИМ

Биология и ЗО – ИМ

2

Български език и литература (ИУЧ)

Химия и ООС – ИМ

Френски език – М2

Информационни технол. – ИМ

Биология и ЗО – ИМ

3

Химия и ООС – ИМ

Немски език – М3

Математика (ИУЧ)

Английски език – ИМ

Физическо възпитание и спорт

4

Химия и ООС – ИМ

Немски език – М4

Физическо възпитание и спорт

Гражданско образование

Английски език – М4

5

Математика (ИУЧ)

Английски език

Химия и ООС – ИМ

Немски език

Английски език – ИМ

6

Английски език – М2

Биология и ЗО – ИМ

Химия и ООС – ИМ

Математика (ИУЧ)

Немски език

7

Английски език – ИМ

Биология и ЗО – ИМ

---

---

---

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg