Седмична програма XII клас за II срок на 2018/2019 г.

 

ХII а клас

ХII б клас

ХII в клас

ХII г клас

ХII д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

История и цивилизация

Немски език ПП

Френски език ПП

Английски език  ПП

Английски език  ПП

2

География и икономика

Немски език ПП

Френски език ПП

Английски език  ПП

Математика ПП

3

Английски език  ПП

География и икономика

Свят и личност

Физика и астрономия

Български език и литература ПП

4

Химия и ООС ПП

Свят и личност

География и икономика

Физика и астрономия - ЗИП

Български език и литература ПП

5

Химия и ООС ПП

Физическо възпитание и спорт

Английски език

География и икономика ПП

Свят и личност

6

Български език и литература ПП

Физика и астрономия

Химия и ООС ПП

География и икономика ПП

Английски език  ПП

7

Български език и литература ПП

---

Химия и ООС ПП

Физическо възпитание и спорт

География и икономика

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Физика и астрономия

История и цивилизация

Биология и ЗО ПП

Математика ПП

Български език и литература ПП

2

Математика

Информационни технологии - ЗИП

Биология и ЗО ПП

Английски език  ПП

Български език и литература ПП

3

Английски език  ПП

Математика

Български език и литература ПП

Английски език  ПП

История и цивилизация

4

Английски език  ПП

Биология и ЗО ПП

Български език и литература ПП

История и цивилизация

Математика ПП

5

Биология и ЗО ПП

Немски език ПП

История и цивилизация

Български език и литература ПП

Химия и ООС ПП

6

Биология и ЗО ПП

Немски език ПП

Математика

Български език и литература ПП

Химия и ООС ПП

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

Химия и ООС ПП

Руски език/Английски език

---

Свят и личност

Английски език  ПП

2

Химия и ООС ПП

Биология и ЗО ПП

Свят и личност

Физика и астрономия - ЗИП

Английски език  ПП

3

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Биология и ЗО ПП

Физика и астрономия - ЗИП

Руски език/Немски език

4

Руски език/Немски език

Български език и литература ПП

Биология и ЗО ПП

География и икономика ПП

Информационни технологии - ЗИП

5

Свят и личност

Български език и литература ПП

Физическо възпитание и спорт

География и икономика ПП

Физика и астрономия

6

Биология и ЗО ПП

Химия и ООС ПП

Български език и литература ПП

Руски език/Немски език

Физика и астрономия - ЗИП

7

Биология и ЗО ПП

Химия и ООС ПП

Български език и литература ПП

Физическо възпитание и спорт

---

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

---

---

Физика и астрономия

---

Химия и ООС ПП

2

Български език и литература ПП

История и цивилизация

Френски език ПП

Математика ПП

Химия и ООС ПП

3

Български език и литература ПП

Свят и личност

Френски език ПП

Математика ПП

Физическо възпитание и спорт

4

Свят и личност

Български език и литература ПП

Химия и ООС ПП

География и икономика ПП

Английски език  ПП

5

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература ПП

Химия и ООС ПП

География и икономика ПП

Математика ПП

6

Английски език  ПП

Биология и ЗО ПП

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература ПП

Математика ПП

7

Английски език  ПП

Биология и ЗО ПП

---

Български език и литература ПП

---

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

---

Химия и ООС ПП

Биология и ЗО ПП

История и цивилизация

Руски език/Немски език

2

Математика

Химия и ООС ПП

Биология и ЗО ПП

Руски език/Немски език

Свят и личност

3

История и цивилизация

Биология и ЗО ПП

Информационни технологии - ЗИП

Свят и личност

Математика ПП

4

Руски език/Немски език

Биология и ЗО ПП

Математика

Информационни технологии - ЗИП

Физическо възпитание и спорт

5

Информационни технологии - ЗИП

Математика

Френски език ПП

Английски език  ПП

Химия и ООС ПП

6

Биология и ЗО ПП

Руски език/Английски език

История и цивилизация

Математика ПП

Химия и ООС ПП

7

Биология и ЗО ПП

Немски език ПП

Английски език

---

История и цивилизация

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg