Седмична програма XII клас за II срок на 2016/2017 г.

 Час

XII а клас

XII б клас

XII в клас

XII г клас

XII д клас

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Немски език

----

Бълг. език и литература - ПП

Физика и астрономия

----

2

Химия и ООС - ПП

Немски език - ПП

Бълг. език и литература - ПП

Свят и личност

Физика и астрономия

3

Химия и ООС - ПП

Биология и ЗО - ПП

Информационни технологии - ЗИП

Физика и астрономия - ЗИП

Свят и личност

4

Бълг. език и литература - ПП

Биология и ЗО - ПП

Физика и астрономия

Информационни технологии - ЗИП

Руски език / Немски език

5

Бълг. език и литература - ПП

Физика и астрономия

Биология и ЗО - ПП

Руски език / Немски език

Физическо възпитание и спорт

6

Физика и астрономия

Бълг. език и литература - ПП

Биология и ЗО - ПП

Физическо възпитание и спорт

Информационни технологии - ЗИП

7

 ----

Бълг. език и литература - ПП

Свят и личност

 ----

Физика и астрономия - ЗИП

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Биология и ЗО - ПП

Математика - ПП

История и цивилизация

2

Английски език - ПП

История и цивилизация

Биология и ЗО - ПП

Математика - ПП

Физическо възпитание и спорт

3

Английски език - ПП

Биология и ЗО - ПП

Френски език - ПП

История и цивилизация

Математика - ПП

4

История и цивилизация

Биология и ЗО - ПП

Френски език - ПП

Физическо възпитание и спорт

Математика - ПП

5

Биология и ЗО - ПП

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизация

География и икономика - ПП

Английски език - ПП

6

Биология и ЗО - ПП

Химия и ООС - ПП

Физическо възпитание и спорт

География и икономика - ПП

Английски език - ПП

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

Химия и ООС - ПП

Немски език - ПП

Химия и ООС - ПП

Бълг. език и литература - ПП

Математика - ПП

2

Химия и ООС - ПП

Немски език - ПП

Химия и ООС - ПП

Бълг. език и литература - ПП

Английски език - ПП

3

Бълг. език и литература - ПП

Физическо възпитание и спорт

Свят и личност

Математика - ПП

Химия и ООС - ПП

4

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Математика

Руски език / Немски език

Химия и ООС - ПП

5

Бълг. език и литература - ПП

Химия и ООС - ПП

Френски език - ПП

Английски език - ПП

Руски език / Немски език

6

Свят и личност

Математика

Френски език - ПП

Английски език - ПП

Бълг. език и литература - ПП

7

Математика

Свят и личност

 ----

 ----

Бълг. език и литература - ПП

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

Английски език - ПП

----

Математика

История и цивилизация

----

2

Английски език - ПП

Биология и ЗО - ПП

Френски език - ПП

Математика - ПП

Свят и личност

3

Математика

Биология и ЗО - ПП

Физическо възпитание и спорт

Английски език - ПП

История и цивилизация

4

Биология и ЗО - ПП

Математика

Бълг. език и литература - ПП

География и икономика - ПП

Английски език - ПП

5

Биология и ЗО - ПП

История и цивилизация

Бълг. език и литература - ПП

География и икономика - ПП

Английски език - ПП

6

История и цивилизация

Бълг. език и литература - ПП

Английски език

Физика и астрономия - ЗИП

Химия и ООС - ПП

7

Свят и личност

Бълг. език и литература - ПП

История и цивилизация

Физика и астрономия - ЗИП

Химия и ООС - ПП

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

Английски език - ПП

Немски език - ПП

География и икономика

Свят и личност

Химия и ООС - ПП

2

География и икономика

Немски език - ПП

Биология и ЗО - ПП

Английски език - ПП

Химия и ООС - ПП

3

Немски език

Химия и ООС - ПП

Биология и ЗО - ПП

Английски език - ПП

География и икономика

4

Информационни технологии - ЗИП

Химия и ООС - ПП

Английски език

Бълг. език и литература - ПП

Математика - ПП

5

Биология и ЗО - ПП

География и икономика

Химия и ООС - ПП

Бълг. език и литература - ПП

Математика - ПП

6

Биология и ЗО - ПП

Информационни технологии - ЗИП

Химия и ООС - ПП

География и икономика - ПП

Бълг. език и литература - ПП

7

 ----

Свят и личност

 ----

География и икономика - ПП

Бълг. език и литература - ПП

 

Актуално

Стипендии

График ваканции

График смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна