Седмична програма XII клас за II срок на 2021/2022 г.

 

ХII а клас

ХII б клас

ХII в клас

ХII г клас

ХII д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

2

Български ез. и литература

Немски език – М1

Биология и ЗО –М2

Английски език – ООП

Математика (ИУЧ)

3

Биология и ЗО –М2

Немски език – М2

Математика (ИУЧ)

Английски език – ООП

Български език и литература (ИУЧ)

4

Биология и ЗО –М2

Гражданско образование

Френски език – ООП

Информационни технол. – М3

Английски език – ООП

5

Български език и литература (ИУЧ)

Математика (ИУЧ)

Френски език – ООП

Информационни технол. – М3

Английски език – ООП

6

Английски език – ООП

Физическо възпитание и спорт

Български ез. и литература

Математика (ИУЧ)

Химия и ООС – М4

7

Английски език – ООП

Биология и ЗО –М2

Български ез. и литература

Математика

Химия и ООС – М4

8

 

 

 

 

 

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Биология и ЗО –М3

Английски език

Френски език – М1

География и икономика – ИМ

----

2

Биология и ЗО –М4

Математика

Френски език – М2

Руски език/Немски език

Химия и ООС – М4

3

Химия и ООС – М4

Химия и ООС – М4

Биология и ЗО –М2

Информационни технол. – М1

Химия и ООС – М4

4

Химия и ООС – М4

Химия и ООС – М4

Биология и ЗО –М3

Информационни технол. – М2

Биология и ЗО –М2

5

Математика (ИУЧ)

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Български ез. и литература

Биология и ЗО –М2

6

Математика

Биология и ЗО –М2

Химия и ООС – М4

Български ез. и литература

Физическо възпитание и спорт

7

Руски език/Немски език

Биология и ЗО –М3

Химия и ООС – М4

Физическо възпитание и спорт

Български ез. и литература

8

---

 

 

 

 

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

Химия и ООС – М4

Немски език – М3

Френски език – М3

Български ез. и литература

Биология и ЗО – М3

2

Химия и ООС – М4

Немски език – М4

Физическо възпитание и спорт

Информационни технол. – М4

Биология и ЗО – М4

3

Английски език – М1

Химия и ООС – М4

Биология и ЗО – М4

Информационни технол. – М4

Химия и ООС – ИМ

4

Английски език – М2

Химия и ООС – М4

Биология и ЗО – ИМ

Физическо възпитание и спорт

Химия и ООС – ИМ

5

Физическо възпитание и спорт

Български ез. и литература

Гражданско образование

География и икономика – М5

Английски език – М1

6

Гражданско образование

Биология и ЗО – М4

Математика

География и икономика – М5

Български ез. и литература

7

----

Биология и ЗО – ИМ

---

----

Български ез. и литература

8

 

---

 

 

 

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

Руски език/Немски език

Български ез. и литература

Математика

Английски език – М3

Гражданско образование

2

Физическо възпитание и спорт

Български ез. и литература

Химия и ООС – М4

Руски език/Немски език

Математика

3

Биология и ЗО – ИМ

Немски език – ООП

Английски език

Математика

Химия и ООС – ИМ

4

Биология и ЗО – ИМ

Немски език – ООП

Химия и ООС – М4

География и икономика – М6

Английски език – М2

5

Математика

Биология и ЗО – ИМ

Български ез. и литература

География и икономика – М6

Английски език – М3

6

Английски език – М3

Биология и ЗО – ИМ

Френски език – М4

Български език и литература (ИУЧ)

Немски език

7

Английски език – М4

----

Френски език – ИМ

---

---

8

 

 

---

 

 

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

Химия и ООС – ИМ

Химия и ООС – ИМ

Български език и литература (ИУЧ)

Английски език – М4

Биология и ЗО – ИМ

2

Химия и ООС – ИМ

Химия и ООС – ИМ

Биология и ЗО – ИМ

Английски език – ИМ

Биология и ЗО – ИМ

3

Български ез. и литература

Английски език

Биология и ЗО – ИМ

Информационни технол. – ИМ

Математика

4

Български ез. и литература

Математика

Физическо възпитание и спорт

Информационни технол. – ИМ

Немски език

5

Английски език – ИМ

Български език и литература (ИУЧ)

Химия и ООС – ИМ

География и икономика – ИМ

Физическо възпитание и спорт

6

Биология и ЗО – ИМ

Немски език – ИМ

Химия и ООС – ИМ

География и икономика – ИМ

Английски език – М4

7

----

----

---

Гражданско образование

Английски език – ИМ

8

 

 

 

---

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg