Седмична програма XII клас за II срок на 2017/2018 г.

 

ХII а клас

ХII б клас

ХII в клас

ХII г клас

ХII д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Физика и астрономия

История и цивилизация

Биология и ЗО

Български език и литература

Руски език / Немски език

2

Физическо възпитание и спорт

Свят и личност

Биология и ЗО

Български език и литература

Физика и астрономия

3

Биология и ЗО

Български език и литература

Английски език

Руски език / Немски език

История и цивилизация

4

Биология и ЗО

Български език и литература

Френски език

История и цивилизация

Английски език

5

История и цивилизация

Физическо възпитание и спорт

Френски език

Свят и личност

Английски език

6

Английски език

Немски език

История и цивилизация

Английски език

Български език и литература

7

Английски език

Немски език

Свят и личност

Английски език

Български език и литература

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Български език и литература

Химия и ООС

Биология и ЗО

Математика

География и икономика

2

Български език и литература

Химия и ООС

Биология и ЗО

Физика и астрономия

Химия и ООС

3

Химия и ООС

Биология и ЗО

Български език и литература

Физика и астрономия - ЗИП

Химия и ООС

4

Химия и ООС

Биология и ЗО

Български език и литература

История и цивилизация

Математика

5

Биология и ЗО

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

География и икономика

Математика

6

Биология и ЗО

Български език и литература

Английски език

География и икономика

Физическо възпитание и спорт

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

История и цивилизация

Математика

Френски език

Физика и астрономия - ЗИП

Физика и астрономия - ЗИП

2

Математика

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизация

Физика и астрономия - ЗИП

Химия и ООС

3

Биология и ЗО

История и цивилизация

Математика

Физическо възпитание и спорт

Химия и ООС

4

Биология и ЗО

Немски език

Информационни технологии - ЗИП

Математика

Свят и личност

5

Немски език

Биология и ЗО

Физика и астрономия

Информационни техн. - ЗИП

История и цивилизация

6

Свят и личност

Биология и ЗО

География и икономика

Английски език

Информационни техн. - ЗИП

7

---

---

---

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

Химия и ООС

---

Френски език

---

Български език и литература

2

География и икономика

Физика и астрономия

Френски език

Свят и личност

Български език и литература

3

Български език и литература

Биология и ЗО

Физическо възпитание и спорт

Руски език / Немски език

Математика

4

Български език и литература

Биология и ЗО

Химия и ООС

География и икономика

Математика

5

Информационни техн. - ЗИП

Английски език

Химия и ООС

География и икономика

Руски език / Немски език

6

Физическо възпитание и спорт

Немски език

Биология и ЗО

Математика

Английски език

7

Английски език

Немски език

Биология и ЗО

Математика

---

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

---

Математика

---

---

Химия и ООС

2

Математика

География и икономика

Свят и личност

Английски език

Химия и ООС

3

Английски език

Информационни технологии - ЗИП

Математика

Физическо възпитание и спорт

Свят и личност

4

Английски език

Химия и ООС

Химия и ООС

Български език и литература

Математика

5

Немски език

Химия и ООС

Химия и ООС

Български език и литература

Английски език

6

Химия и ООС

Свят и личност

Български език и литература

География и икономика

Английски език

7

Свят и личност

Английски език

Български език и литература

География и икономика

---

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg