Седмична програма XI клас за II срок на 2023/2024 г.

 

 

ХI а клас

ХI б клас

ХI в клас

ХI г клас

ХI д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

0

 

 

 

 

 

1

Биология и ЗО – М2

Химия и ООС – М2

Биология и ЗО – М2

Немски език

Английски език – М 3

2

Биология и ЗО – М2

Химия и ООС – М2

Гражданско образование

География и икономика – ИМ

Английски език – М 1

3

Математика

Немски език – ИМ

Химия и ООС – М2

Български ез. и литература

Биология и ЗО – М2

4

Химия и ООС – М2

Биология и ЗО – М2

Математика

Български ез. и литература

Немски език

5

Български ез. и литература

Физическо възпитание и спорт

Химия и ООС – М2

Математика

Биология и ЗО – М2

6

Химия и ООС – М2

Математика

Биология и ЗО – М2

Информационни технол. – М2

Химия и ООС – М2

7

---

Биология и ЗО – М2

---

Информационни технол. – М2

Химия и ООС – М2

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

0

 

---

 

 

 

1

Български ез. и литература

Немски език – ООП

Химия и ООС – М2

Английски език – М 4

Химия и ООС – М2

2

Английски език – М 4

Немски език – ООП

Химия и ООС – М2

Физическо възпитание и спорт

Химия и ООС – М2

3

Гражданско образование

Математика (ИУЧ)

Френски език – ООП

Информационни технол. – М2

Английски език – М 4

4

Математика (ИУЧ)

Гражданско образование

Френски език – ООП

Информационни технол. – М2

Български ез. и литература

5

Физическо възпитание и спорт

Български ез. и литература

Математика (ИУЧ)

География и икономика – М3

Български ез. и литература

6

Биология и ЗО – М2

Физическо възпитание и спорт

Български ез. и литература

География и икономика – М3

Математика

7

---

---

---

---

---

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

0

 

 

 

 

 

1

Немски език

Биология и ЗО – М2

Биология и ЗО – М2

---

Математика (ИУЧ)

2

Физическо възпитание и спорт

Биология и ЗО – М2

Биология и ЗО – М2

Математика (ИУЧ)

Гражданско образование

3

Английски език – М 3

Химия и ООС – М2

Френски език – М3

Немски език

Биология и ЗО – М2

4

Английски език – М 1

Химия и ООС – М2

Френски език – М4

География и икономика – М4

Биология и ЗО – М2

5

Химия и ООС – М2

Английски език

Физическо възпитание и спорт

География и икономика – М4

Немски език

6

Химия и ООС – М2

Немски език – М1

Английски език

Английски език – М 3

Химия и ООС – ИМ

7

---

Немски език – М2

---

Английски език – М 1

Физическо възпитание и спорт

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

0

 

 

 

---

 

1

Биология и ЗО – М2

Български ез. и литература

Химия и ООС – ИМ

География и икономика – ИМ

Английски език – ООП

2

Биология и ЗО – ИМ

Български ез. и литература

Химия и ООС – ИМ

География и икономика – ИМ

Английски език – ООП

3

Химия и ООС – ИМ

Биология и ЗО – ИМ

Биология и ЗО – ИМ

Английски език – ООП

Български ез. и литература

4

Химия и ООС – ИМ

Биология и ЗО – ИМ

Английски език

Английски език – ООП

Български език и литература (ИУЧ)

5

Английски език – ООП

Немски език – М3

Френски език – ИМ

Физическо възпитание и спорт

Химия и ООС – ИМ

6

Английски език – ООП

Немски език – М4

Български ез. и литература

Информационни технол. – ИМ

Химия и ООС – ИМ

7

Немски език

---

Български ез. и литература

Информационни технол. – ИМ

---

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

0

 

 

---

 

 

1

Английски език – М 2

---

Математика

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

2

Английски език – ИМ

Български език и литература (ИУЧ)

Биология и ЗО – ИМ

Математика

Биология и ЗО – ИМ

3

Български ез. и литература

Математика

Френски език – М1

Английски език – М 2

Биология и ЗО – ИМ

4

Български език и литература (ИУЧ)

Биология и ЗО – ИМ

Френски език – М2

Английски език – ИМ

Математика

5

Математика

Химия и ООС – ИМ

Български език и литература (ИУЧ)

Гражданско образование

Английски език – М 2

6

Биология и ЗО – ИМ

Химия и ООС – ИМ

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература (ИУЧ)

Английски език – ИМ

7

Биология и ЗО – ИМ

Английски език

Биология и ЗО – ИМ

---

---

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg