Седмична програма XI клас за II срок на 2016/2017 г.

 Час

XI а клас

XI б клас

XI в клас

XI г клас

XI д клас

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Биология и ЗО - ПП

Физика и астрономия

Английски език

 ----

История и цивилизация

2

Биология и ЗО - ПП

История и цивилизация

Френски език

Бълг. език и литература - ПП

Физика и астрономия

3

Немски език

Биология и ЗО - ПП

Френски език

Английски език

Химия и ООС - ПП

4

География и икономика

Бълг. език и литература - ПП

История и цивилизация

Английски език

Химия и ООС - ПП

5

История и цивилизация

Английски език

Биология и ЗО - ПП

Физика и астрономия

Бълг. език и литература - ПП

6

Бълг. език и литература - ПП

Немски език

Биология и ЗО - ПП

История и цивилизация

Математика - ПП

7

Бълг. език и литература - ПП

Немски език

Химия и ООС - ПП

Информационни технологии - ЗИП

 ----

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Химия и ООС - ПП

Бълг. език и литература - ПП

Биология и ЗО - ПП

Руски език/Немски език

Математика - ПП

2

Химия и ООС - ПП

География и икономика

Химия и ООС - ПП

Бълг. език и литература - ПП

Математика - ПП

3

Биология и ЗО - ПП

Химия и ООС - ПП

Химия и ООС - ПП

Бълг. език и литература - ПП

География и икономика

4

Биология и ЗО - ПП

Химия и ООС - ПП

Бълг. език и литература - ПП

География и икономика - ПП

Химия и ООС - ПП

5

Английски език

Биология и ЗО - ПП

Бълг. език и литература - ПП

География и икономика - ПП

Руски език/Немски език

6

Английски език

Биология и ЗО - ПП

География и икономика

Физическо възп. и спорт

Химия и ООС - ПП

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

История и цивилизация

Биология и ЗО - ПП

Френски език

Химия и ООС

Английски език

2

Немски език

Биология и ЗО - ПП

Френски език

Бълг. език и литература - ПП

Английски език

3

Биология и ЗО - ПП

Немски език

Физическо възп. и спорт

Биология и ЗО

Бълг. език и литература - ПП

4

Биология и ЗО - ПП

Немски език

История и цивилизация

Физическо възп. и спорт

Бълг. език и литература - ПП

5

География и икономика

Английски език

Физика и астрономия

История и цивилизация

Биология и ЗО

6

Физика и астрономия

История и цивилизация

Биология и ЗО - ПП

География и икономика - ПП

Физическо възп. и спорт

7

 ----

 ----

Биология и ЗО - ПП

География и икономика - ПП

История и цивилизация

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

Математика

Химия и ООС - ПП

----

Математика - ПП

Биология и ЗО

2

Английски език

Химия и ООС - ПП

Математика

Философия

География и икономика

3

Английски език

Математика

Биология и ЗО - ПП

Математика - ПП

Информационни технологии - ЗИП

4

Химия и ООС - ПП

Биология и ЗО - ПП

География и икономика

Биология и ЗО

Английски език

5

Химия и ООС - ПП

Физическо възп. и спорт

Химия и ООС - ПП

География и икономика - ПП

Английски език

6

Физическо възп. и спорт

Информационни технологии - ЗИП

Английски език

География и икономика - ПП

Руски език/Немски език

7

Физика и астрономия

География и икономика

Информационни технологии - ЗИП

Руски език/Немски език

 ----

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

----

----

Физическо възп. и спорт

Физика и астрономия

Бълг. език и литература - ПП

2

Математика

Физическо възп. и спорт

Бълг. език и литература - ПП

Математика - ПП

Физика и астрономия

3

Физическо възп. и спорт

Математика

Бълг. език и литература - ПП

Математика - ПП

Физика и астрономия - ЗИП

4

Философия

Бълг. език и литература - ПП

Математика

Английски език

Физическо възп. и спорт

5

Информационни технологии - ЗИП

Бълг. език и литература - ПП

Физика и астрономия

Английски език

Философия

6

Бълг. език и литература - ПП

Физика и астрономия

Философия

Химия и ООС

Химия и ООС - ПП

7

Бълг. език и литература - ПП

Философия

 ----

 ----

Химия и ООС - ПП

 

Актуално

Стипендии

График ваканции

График смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна