Седмична програма XI клас за II срок на 2018/2019 г.

 

 

ХI а клас

ХI б клас

ХI в клас

ХI г клас

ХI д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Английски език

Философия

Биология и ЗО ПП

Химия и ООС

Физика и астрономия

2

Английски език

История и цивилизация

Биология и ЗО ПП

Философия

Химия и ООС ПП

3

История и цивилизация

Математика

Химия и ООС ПП

География и икономика ПП

Химия и ООС ПП

4

Философия

Биология и ЗО ПП

Химия и ООС ПП

История и цивилизация

Английски език

5

Математика

Биология и ЗО ПП

История и цивилизация

География и икономика ПП

Английски език

6

Биология и ЗО ПП

Немски език

Френски език

Английски език

Математика ПП

7

Биология и ЗО ПП

Немски език

Френски език

Английски език

Философия

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Биология и ЗО ПП

Български език и литература ПП

Английски език

Информац. технол. - ЗИП - 1 гр.

Френски език/Немски език

2

Биология и ЗО ПП

Български език и литература ПП

Физика и астрономия

История и цивилизация

Английски език

3

Руски език/Немски език

Информационни технол. - ЗИП

Български език и литература ПП

Биология и ЗО

Биология и ЗО

4

Физика и астрономия

Английски език

Български език и литература ПП

Руски език/Немски език

Физическо възпитание и спорт

5

Информационни технол. - ЗИП

Биология и ЗО ПП

Математика

Физика и астрономия

Български език и литература ПП

6

Математика

Биология и ЗО ПП

Информационни технол. - ЗИП

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизация

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

Български език и литература ПП

Физика и астрономия

---

Математика ПП

Физика и астрономия

2

Български език и литература ПП

Немски език

Физика и астрономия

Математика ПП

Физика и астрономия - ЗИП

3

География и икономика

Немски език

Химия и ООС ПП

Химия и ООС

Английски език

4

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Химия и ООС ПП

Български език и литература ПП

Химия и ООС ПП

5

Английски език

География и икономика

Математика

Български език и литература ПП

Химия и ООС ПП

6

Физика и астрономия

Философия

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Български език и литература ПП

7

Физическо възпитание и спорт

---

Философия

Английски език

Български език и литература ПП

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

---

---

Български език и литература ПП

Математика ПП

Френски език/Немски език

2

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература ПП

Философия

Математика ПП

3

Руски език/Немски език

Български език и литература ПП

География и икономика

Физическо възпитание и спорт

Математика ПП

4

Биология и ЗО ПП

Математика

Френски език

Руски език/Немски език

География и икономика

5

Биология и ЗО ПП

История и цивилизация

Френски език

География и икономика ПП

Биология и ЗО

6

Химия и ООС ПП

Химия и ООС ПП

Биология и ЗО ПП

География и икономика ПП

История и цивилизация

7

Химия и ООС ПП

Химия и ООС ПП

Биология и ЗО ПП

Информац. технол. - ЗИП - 2 гр.

Информац. технол. - ЗИП - 1 гр.

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

Философия

Български език и литература ПП

---

География и икономика ПП

---

2

История и цивилизация

Физика и астрономия

Физическо възпитание и спорт

География и икономика ПП

Български език и литература ПП

3

Химия и ООС ПП

Биология и ЗО ПП

Английски език

Български език и литература ПП

Физическо възпитание и спорт

4

Химия и ООС ПП

Биология и ЗО ПП

История и цивилизация

Български език и литература ПП

Философия

5

Български език и литература ПП

Английски език

Философия

Биология и ЗО

Химия и ООС ПП

6

Български език и литература ПП

Химия и ООС ПП

Биология и ЗО ПП

Физика и астрономия

Химия и ООС ПП

7

---

Химия и ООС ПП

Биология и ЗО ПП

---

Информац. технол. - ЗИП - 2 гр.

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg