Седмична програма XI клас за II срок на 2021/2022 г.

 

 

ХI а клас

ХI б клас

ХI в клас

ХI г клас

ХI д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

2

Биология и ЗО – М2

Химия и ООС – М2

Френски език – М1

Математика

Български ез. и литература

3

Биология и ЗО – М2

Химия и ООС – М2

Френски език – М2

Английски език – М1

Български ез. и литература

4

Математика

Български ез. и литература

Биология и ЗО – М2

Английски език – М2

Гражданско образование

5

Български ез. и литература

Математика

Биология и ЗО – М2

География и икономика – М3

Химия и ООС – М2

6

Български ез. и литература

Немски език – М1

Математика

География и икономика – М3

Химия и ООС – М2

7

Физическо възпитание и спорт

Немски език – М2

Английски език

Български ез. и литература

Математика

 

 

 

 

 

 

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Биология и ЗО – ИМ 

Математика

Химия и ООС – М2

Английски език – ООП

Химия и ООС – М2

2

Биология и ЗО – ИМ 

Български ез. и литература

Химия и ООС – М2

Английски език – ООП

Химия и ООС – М2

3

Руски език/Немски език

Български ез. и литература

Френски език – М3

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

4

Химия и ООС – М2

Биология и ЗО – М2

Френски език – М4

Руски език/Немски език

Английски език – ООП

5

Химия и ООС – М2

Биология и ЗО – М2

Български ез. и литература

Информационни технол. – М2

Английски език – ООП

6

Английски език – ООП

Английски език

Български ез. и литература

Информационни технол. – М2

Руски език/Немски език

7

Английски език – ООП

---

Английски език

---

---

 

 

 

 

 

 

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

Български ез. и литература

Биология и ЗО – М2

Химия и ООС – М2

Физическо възпитание и спорт

Математика

2

Български език и литература (ИУЧ)

Биология и ЗО – М2

Химия и ООС – М2

Гражданско образование

Физическо възпитание и спорт

3

Биология и ЗО – М2

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Математика

Български ез. и литература

4

Биология и ЗО – М2

Немски език – ООП

Гражданско образование

Информационни технол. – М2

Български ез. и литература (ИУЧ)

5

Английски език – М1

Немски език – ООП

Биология и ЗО – ИМ

Информационни технол. – М2

Биология и ЗО – М2

6

Английски език – М 2

Химия и ООС – М2

Френски език – ИМ

Български език и литература (ИУЧ)

Биология и ЗО – М2

7

---

Химия и ООС – М2

Български ез. и литература

География и икономика – ИМ

Английски език – М1

8

---

---

---

---

---

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

Химия и ООС – М2

Немски език – М3

Химия и ООС – ИМ 

---

Английски език – М2

2

Химия и ООС – М2

Немски език – М4

Химия и ООС – ИМ

География и икономика – М4

Английски език – М3

3

Руски език/Немски език

Математика (ИУЧ)

Биология и ЗО – М2

География и икономика – М4

Биология и ЗО – М2

4

Математика

Български език и литература (ИУЧ)

Биология и ЗО – М2

Руски език/Немски език

Биология и ЗО – М2

5

Биология и ЗО – ИМ 

Физическо възпитание и спорт

Математика

Английски език – М3

Руски език/Немски език

6

Английски език – 3

Биология и ЗО – ИМ

Физическо възпитание и спорт

Математика (ИУЧ)

Химия и ООС – ИМ

7

----

Биология и ЗО – ИМ

---

Английски език – М4

Математика (ИУЧ)

 

 

 

 

 

 

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

Гражданско образование

---

Математика (ИУЧ)

Информационни технол. – ИМ

Английски език – М4

2

Физическо възпитание и спорт

Гражданско образование

Български език и литература (ИУЧ)

Информационни технол. – ИМ

Английски език – ИМ

3

Математика (ИУЧ)

Немски език – ИМ

Френски език – ООП

Английски език – ИМ

Химия и ООС – ИМ

4

Английски език – М4

Химия и ООС – ИМ

Френски език - ООП

Български ез. и литература

Химия и ООС – ИМ

5

Английски език – ИМ

Химия и ООС – ИМ

Биология и ЗО – ИМ

Български ез. и литература

Биология и ЗО – ИМ 

6

Химия и ООС – ИМ 

Физическо възпитание и спорт

Биология и ЗО – ИМ

География и икономика – ИМ

Биология и ЗО – ИМ

7

Химия и ООС – ИМ

Биология и ЗО – ИМ 

---

География и икономика – ИМ

---

8

 

 

 

 

 

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg