Седмична програма XI клас за II срок на 2019/2020 г.

 

ХI а клас

ХI б клас

ХI в клас

ХI г клас

ХI д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Български език и литература ПП

-------

Биология и ЗО ПП

Математика ПП

История и цивилизация

2

Химия и ООС ПП

География и икономика

Биология и ЗО ПП

Математика ПП

Немски език

3

Химия и ООС ПП

Информационни технол. - ЗИП

Български език и литература ПП

Английски език

Биология и ЗО

4

Биология и ЗО ПП

Химия и ООС ПП

Български език и литература ПП

Английски език

Математика ПП

5

Биология и ЗО ПП

Химия и ООС ПП

История и цивилизация

Български език и литература ПП

Математика ПП

6

Английски език

Български език и литература ПП

Френски език

География и икономика ПП

Химия и ООС ПП

7

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Френски език

-------

Химия и ООС ПП

8

 

 

 

 

(Спортни дейности)

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Руски език/Немски език

Български език и литература ПП

Химия и ООС ПП

Философия

Физика и астрономия

2

География и икономика

Български език и литература ПП

Химия и ООС ПП

Физика и астрономия

Философия

3

Физика и астрономия

Математика

Английски език

Руски език/Немски език

География и икономика

4

Математика

Английски език

География и икономика

История и цивилизация

Физическо възпитание и спорт

5

Биология и ЗО ПП

Физика и астрономия

Математика

Физическо възпитание и спорт

Биология и ЗО

6

Биология и ЗО ПП

История и цивилизация

Физика и астрономия

География и икономика ПП

Математика ПП

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

8

 

 

 

 

 

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

-------

Немски език

Биология и ЗО ПП

Химия и ООС

Български език и литература ПП

2

Информационни технол. – ЗИП

Немски език

Биология и ЗО ПП

Физика и астрономия

Български език и литература ПП

3

Английски език

Биология и ЗО ПП

Френски език

Информационни технол. - ЗИП

Химия и ООС ПП

4

Английски език

Биология и ЗО ПП

Френски език

Български език и литература ПП

Химия и ООС ПП

5

История и цивилизация

Физическо възпитание и спорт

Физика и астрономия

Български език и литература ПП

Информационни технол. - ЗИП

6

Физическо възпитание и спорт

Физика и астрономия

Български език и литература ПП

География и икономика ПП

Английски език

7

Философия

(Спортни дейности)

Български език и литература ПП

География и икономика ПП

Английски език

8

 

 

 

 

 

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

Химия и ООС ПП

Философия

Биология и ЗО ПП

Английски език

Физика и астрономия

2

Химия и ООС ПП

Математика

Биология и ЗО ПП

Английски език

Физика и астрономия - ЗИП

3

Философия

Биология и ЗО ПП

Математика

История и цивилизация

Физическо възпитание и спорт

4

История и цивилизация

Биология и ЗО ПП

Философия

Биология и ЗО

Химия и ООС ПП

5

Математика

Български език и литература ПП

Информационни технол. - ЗИП

Физическо възпитание и спорт

Химия и ООС ПП

6

Български език и литература ПП

Химия и ООС ПП

Физическо възпитание и спорт

Математика ПП

Философия

7

Физическо възпитание и спорт

Химия и ООС ПП

-------

Български език и литература ПП

-------

8

 

 

 

 

 

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

Физика и астрономия

Философия

(Спортни дейности)

-------

-------

2

Биология и ЗО ПП

Немски език

Физическо възпитание и спорт

Химия и ООС

История и цивилизация

3

Биология и ЗО ПП

Немски език

История и цивилизация

Философия

Английски език

4

Български език и литература ПП

История и цивилизация

Химия и ООС ПП

Биология и ЗО

Английски език

5

Български език и литература ПП

Биология и ЗО ПП

Химия и ООС ПП

География и икономика ПП

Немски език

6

Руски език/Немски език

Биология и ЗО ПП

Английски език

География и икономика ПП

Български език и литература ПП

7

(Спортни дейности)

Английски език

Философия

Руски език/Немски език

Български език и литература ПП

8

 

 

 

(Спортни дейности)

 

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg