Седмична програма X клас за II срок на 2017/2018 г.

 

ХI а клас

ХI б клас

ХI в клас

ХI г клас

ХI д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Английски език

Физика и астрономия

История и цивилизация

География и икономика

Философия

2

Английски език

История и цивилизация

философия

География и икономика

Руски език / Немски език

3

Философия

Физическо възпитание и спорт

Физика и астрономия

Информационни техн. - ЗИП

Физическо възпитание и спорт

4

Руски език / Немски език

Химия и ООС

Информационни техн. - ЗИП

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизация

5

История и цивилизация

Химия и ООС

Английски език

Руски език / Немски език

Информационни техн. - ЗИП

6

Физика и астрономия

Руски език / Английски език

Химия и ООС

История и цивилизация

Биология и ЗО

7

---

Философия

Химия и ООС

---

---

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Английски език

География и икономика

Български език и литература

Химия и ООС

Физика и астрономия

2

Английски език

Физика и астрономия

Български език и литература

Философия

Математика

3

Български език и литература

Математика

Физическо възпитание и спорт

Физика и астрономия

Английски език

4

Български език и литература

Философия

Биология и ЗО

Физическо възпитание и спорт

Английски език

5

Математика

Физическо възпитание и спорт

Биология и ЗО

Български език и литература

Химия и ООС

6

Физика и астрономия

Биология и ЗО

Математика

Български език и литература

Химия и ООС

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

История и цивилизация

---

---

Физика и астрономия

Български език и литература

2

Физическо възпитание и спорт

Биология и ЗО

Физика и астрономия

История и цивилизация

Български език и литература

3

Химия и ООС

Биология и ЗО

Френски език

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

4

Химия и ООС

Информационни техн. - ЗИП

История и цивилизация

Български език и литература

Химия и ООС

5

Информационни техн. - ЗИП

История и цивилизация

Физическо възпитание и спорт

Биология и ЗО

Химия и ООС

6

Биология и ЗО

Немски език

Български език и литература

Английски език

История и цивилизация

7

Биология и ЗО

Немски език

Български език и литература

Английски език

---

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

Руски език / Немски език

Химия и ООС

Биология и ЗО

Химия и ООС

География и икономика

2

География и икономика

Химия и ООС

Биология и ЗО

Руски език / Немски език

Химия и ООС

3

Физическо възпитание и спорт

Математика

География и икономика

Биология и ЗО

Химия и ООС

4

Биология и ЗО

Български език и литература

Френски език

Математика

Руски език / Немски език

5

Биология и ЗО

Български език и литература

Френски език

Математика

Биология и ЗО

6

Български език и литература

Биология и ЗО

Химия и ООС

География и икономика

Математика

7

Български език и литература

---

Химия и ООС

География и икономика

Математика

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

---

Български език и литература

---

Английски език

Английски език

2

Биология и ЗО

Български език и литература

Философия

Английски език

Английски език

3

Биология и ЗО

Немски език

Английски език

Философия

Български език и литература

4

Химия и ООС

Немски език

Биология и ЗО

Математика

Български език и литература

5

Химия и ООС

Руски език / Английски език

Биология и ЗО

География и икономика

Философия

6

Математика

Биология и ЗО

Френски език

География и икономика

Физика и астрономия

7

Философия

Биология и ЗО

Математика

---

Физика и астрономия - ЗИП

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg