Седмична програма XI клас за I срок на 2018/2019 г.

 

ХI а клас

ХI б клас

ХI в клас

ХI г клас

ХI д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

География и икономика

Немски език

Химия и ООС ПП

Английски език

Математика ПП

2

Биология и ЗО ПП

Немски език

Химия и ООС ПП

Английски език

География и икономика

3

Биология и ЗО ПП

Математика

Френски език

История и цивилизация

Английски език

4

История и цивилизация

Биология и ЗО ПП

Френски език

География и икономика ПП

Английски език

5

Математика

Биология и ЗО ПП

История и цивилизация

География и икономика ПП

Химия и ООС ПП

6

Английски език

География и икономика

Биология и ЗО ПП

Философия

Химия и ООС ПП

7

Английски език

История и цивилизация

Биология и ЗО ПП

Химия и ООС

Физика и астрономия

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Биология и ЗО ПП

Български език и литература ПП

Английски език

Информац. технол. - ЗИП - 1 гр.

Френски език/Немски език

2

Биология и ЗО ПП

Български език и литература ПП

Физика и астрономия

История и цивилизация

Английски език

3

Физика и астрономия

Информационни технол. - ЗИП

Български език и литература ПП

Руски език/Немски език

Биология и ЗО

4

Руски език/Немски език

Английски език

Български език и литература ПП

Биология и ЗО

Физическо възпитание и спорт

5

Информационни технол. - ЗИП

Биология и ЗО ПП

Математика

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература ПП

6

Математика

Биология и ЗО ПП

Информационни технол. - ЗИП

Физика и астрономия

История и цивилизация

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

Физическо възпитание и спорт

Немски език

Философия

Английски език

Български език и литература ПП

2

География и икономика

Философия

Химия и ООС ПП

Английски език

Български език и литература ПП

3

Английски език

География и икономика

Химия и ООС ПП

Български език и литература ПП

Химия и ООС ПП

4

Английски език

Математика

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература ПП

Химия и ООС ПП

5

Физика и астрономия

Немски език

Математика

Химия и ООС

Английски език

6

Български език и литература ПП

Физическо възпитание и спорт

Физика и астрономия

Математика ПП

Физика и астрономия

7

Български език и литература ПП

Физика и астрономия

---

Математика ПП

Физика и астрономия - ЗИП

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

Химия и ООС ПП

Химия и ООС ПП

Български език и литература ПП

Информац. технол. - ЗИП - 2 гр.

Информац. технол. - ЗИП - 1 гр.

2

Химия и ООС ПП

Химия и ООС ПП

Български език и литература ПП

География и икономика ПП

История и цивилизация

3

Биология и ЗО ПП

История и цивилизация

Френски език

География и икономика ПП

Биология и ЗО

4

Биология и ЗО ПП

Български език и литература ПП

Френски език

Руски език/Немски език

Математика ПП

5

Руски език/Немски език

Български език и литература ПП

География и икономика

Физическо възпитание и спорт

Математика ПП

6

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Биология и ЗО ПП

Математика ПП

География и икономика

7

---

---

Биология и ЗО ПП

Математика ПП

Френски език/Немски език

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

Български език и литература ПП

Химия и ООС ПП

Биология и ЗО ПП

---

Информац. технол. - ЗИП - 2 гр.

2

Български език и литература ПП

Химия и ООС ПП

Биология и ЗО ПП

Физика и астрономия

Химия и ООС ПП

3

Философия

Английски език

География и икономика

Биология и ЗО

Химия и ООС ПП

4

Химия и ООС ПП

Биология и ЗО ПП

История и цивилизация

Български език и литература ПП

Философия

5

Химия и ООС ПП

Биология и ЗО ПП

Английски език

Български език и литература ПП

Физическо възпитание и спорт

6

История и цивилизация

Физика и астрономия

Физическо възпитание и спорт

География и икономика ПП

Български език и литература ПП

7

---

---

---

География и икономика ПП

---

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg