Седмична програма X клас за II срок на 2022/2023 г.

 

Х а клас

Х б клас

Х в клас

Х г клас

Х д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Химия и ООС

---

Математика

Информац. технологии (ИУЧ) -1 гр.

Немски език

2

Физика и астрономия

Химия и ООС

Френски език

Математика

Английски език (ИУЧ)

3

История и цивилизации

Английски език

Френски език

Физика и астрономия

Математика

4

Биология и ЗО

История и цивилизации

География и икономика 

Химия и ООС

Физическо възпитание и спорт

5

Биология и ЗО (ИУЧ)

Физика и астрономия

Химия и ООС

История и цивилизации

Философия

6

Български ез. и литература

Биология и ЗО

Физика и астрономия

Философия

История и цивилизации

7

Български ез. и литература

Биология и ЗО (ИУЧ)

История и цивилизации

Информац. технологии (ИУЧ) -2 гр.

Физика и астрономия

8

 

 

 

 

 

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Немски език

Музика

Философия

География и икономика 

История и цивилизации

2

История и цивилизации

Химия и ООС

География и икономика 

Музика

Математика

3

География и икономика 

История и цивилизации

Математика

Английски език (ИУЧ)

Химия и ООС

4

Музика

География и икономика 

История и цивилизации

Математика

Химия и ООС (ИУЧ)

5

Математика

Физическо възпитание и спорт

Информац. технологии

Немски език

География и икономика 

6

Информац. технологии

Математика

Български ез. и литература

История и цивилизации

Биология и ЗО

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

8

 

 

 

 

 

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

Химия и ООС

Математика

----

История и цивилизации

---

2

Математика

Химия и ООС (ИУЧ)

Физика и астрономия

Биология и ЗО

Немски език

3

Английски език (ИУЧ)

Английски език

История и цивилизации

Физическо възпитание и спорт

Информац. технологии

4

Философия

История и цивилизации

Химия и ООС

Български ез. и литература

Български ез. и литература

5

Български ез. и литература

Философия

Френски език (ИУЧ)

География и икономика 

История и цивилизации

6

Физическо възпитание и спорт

Немски език

Биология и ЗО

География и икономика (ИУЧ) 

Физика и астрономия

7

География и икономика 

Немски език

Биология и ЗО (ИУЧ)

Философия

Физическо възпитание и спорт

8

 

 

 

 

 

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

---

История и цивилизации

Математика (ИУЧ)

Информац. технологии (ИУЧ) -1 гр.

Химия и ООС

2

История и цивилизации

Математика (ИУЧ)

Музика

Биология и ЗО

Химия и ООС (ИУЧ)

3

Математика (ИУЧ)

Биология и ЗО

Физическо възпитание и спорт

Български ез. и литература

Музика

4

Физическо възпитание и спорт

Биология и ЗО (ИУЧ)

История и цивилизации

Български ез. и литература

География и икономика 

5

Физика и астрономия

Български ез. и литература

Химия и ООС (ИУЧ)

Немски език

Биология и ЗО

6

Биология и ЗО

Немски език (ИУЧ)

Философия

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

7

Биология и ЗО (ИУЧ)

Информац. технологии

Английски език

Информац. технологии (ИУЧ) -2 гр.

---

8

 

 

 

 

 

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

Немски език

----

Български ез. и литература

Физика и астрономия

Математика (ИУЧ)

2

История и цивилизации

География и икономика 

Български ез. и литература

Математика (ИУЧ)

Биология и ЗО (ИУЧ)

3

Английски език

Български ез. и литература

Английски език

Химия и ООС

Български ез. и литература

4

Английски език

Български ез. и литература

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

Български ез. и литература

5

Химия и ООС (ИУЧ)

Физика и астрономия

Биология и ЗО

География и икономика (ИУЧ) 

Философия

6

Философия

Физическо възпитание и спорт

Биология и ЗО (ИУЧ)

Английски език

Английски език

7

----

Философия

---

Английски език

Английски език

8

 

 

 

 

 

.

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg